Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Сутність та економічні аспекти концентрації виробництва

Реферат Сутність та економічні аспекти концентрації виробництва

Сутність і економічні аспекти концентрації виробництва


Концентрація - Це процес, спрямований на збільшення випуску продукції або надання послуг на підприємстві.

Концентрація на підприємстві може розвиватися на основі різних форм:

збільшення випуску однорідної продукції (спеціалізовані підприємства),

збільшення випуску різнорідної продукції (універсальні підприємства);

розвитку концентрації на основі комбінування виробництва (підприємства комбінати);

розвитку концентрації на основі диверсифікації виробництва. Ця форма найскладніша, так як в цьому випадку розвиток концентрації може здійснюватися як на основі вищезазначених форм, так і за рахунок більш широкої діяльності підприємства.

Концентрація виробництва на підприємстві може бути досягнута шляхом:

збільшення кількості машин, обладнання, технологічних ліній на колишньому технічному рівні;

застосування машин і обладнання з більшою одиничною потужністю;

одночасного збільшення машин, обладнання як колишнього технічного рівня, так і більш сучасного,

розвитку комбінування взаємопов'язаних виробництв.

З економічної точки зору найбільш доцільний шлях розвитку концентрації - інтенсивний, тобто за рахунок впровадження нової техніки і технології та збільшення одиничної потужності машин і устаткування.

Для аналізу рівня концентрації застосовуються як абсолютні, так і відносні показники, тому й розрізняють абсолютну і відносну концентрацію.

Абсолютна концентрація характеризує розміри виробництва окремих підприємств, а її рівень визначають наступні показники: обсяг випуску продукції; середньорічна вартість основних виробничих фондів, середньооблікова чисельність працюючих. Найбільш об'єктивний показник обсягу випуску продукції. Решта показники рівня концентрації використовуються для більш всебічного аналізу рівня концентрації виробництва.

Відносна концентрація характеризується розподілом загального обсягу виробництва в галузі між підприємствами різного розміру. Тому рівень відносної концентрації визначають наступні показники: частка окремого підприємства в випуску будь-якої продукції в обсязі її випуску в цілому по галузі, частка підприємства на ринку продажів і ін Показники рівня відносної концентрації в певній мірі характеризують ступінь монополізації підприємства.

Економічні показники роботи підприємства (собівартість, прибуток, рентабельність, продуктивність праці, матеріаломісткість і ін) значною мірою залежать від розвитку концентрації виробництва, тобто від обсягу продукції, що випускається. З розвитком концентрації економічні показники роботи підприємства, як правило, поліпшуються до його оптимальних розмірів, а потім можуть погіршуватися.

Відомо, що обсяг випущеної продукції залежить від величини задіяних виробничих ресурсів, тобто від величини змінного і постійного капіталу. Але оскільки на зміну кількості викорис...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Проблеми концентрації виробництва в Україні
  • Реферат на тему: Шляхи і форми концентрації виробництва у хімічній та нафтохімічній промисло ...
  • Реферат на тему: Поняття, види та показатели уровня концентрації та спеціалізації виробництв ...
  • Реферат на тему: Оптимізація виробництва з випуску продукції на підприємстві Nature Republic
  • Реферат на тему: Розробка вимірювальної системи рівня і концентрації рідини