Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Зовні економічні зв'язки Республіки Білорусь

Реферат Зовні економічні зв'язки Республіки Білорусь

Зміст


1. ГЕОГРАФІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

1.1 Глобалізація економіки зовнішньоекономічної діяльності: необхідність і можливість участі в них Республіки Білорусь

1.2 Республіка Білорусь в системі міжнародних торгово-економічних відносин

1.3 Вільні економічні зони Білорусі

Список використаних джерел

розрахунок безготівковий оборот гроші

В 

1. ГЕОГРАФІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ


1.1 Глобалізація економіки зовнішньоекономічної діяльності: необхідність і можливість участі в них Республіки Білорусь


Сучасний процес соціально-економічних перетворень в республіці Білорусь, входження її до світове співтовариство як суверенної держави вимагає вивчення особливостей і чинників формування зовнішньоторговельного потенціалу, оцінки динаміки товарообігу і напрямків його вдосконалень.

Глибокий соціально-економічна криза, що охопила на початку 90-х рр.. всі колишні союзні республіки СРСР, наполегливі спроби проведення в них економічних реформ примусили по-новому поглянути на проблему економічних зв'язків між утворився країнами СНД і за їх межами. Сьогодні в рамках глобального і регіонального аспектів кожна країна прагне визначити своє суверенне місце у світовому співтоваристві, національну стратегію сталого розвитку на основі тільки їй притаманних геополітичних, економіко-географічних, науково-технічних, виробничих та інших особливостей.

Також і для Білорусі актуальний пошук свого місця в світогосподарських економічних зв'язків, розрахунок допустимої межі залежності конкретних галузей економіки від зовнішньоекономічних зв'язків з тими чи іншими державами. Державна політика, визначення найбільш ефективних моделей соціально-економічного розвитку здійснюється в Білорусі в даний час з урахуванням світових і регіональних тенденцій. Основним видом зовнішньоекономічних зв'язків є зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля розвивається завдяки спеціалізації окремих країн за виробництву товарів і продажу за кордон. Це означає, що в основі міжнародної торгівлі лежить міжнародний поділ праці.

Обов'язкова умова зміцнення виробничого потенціалу - його корінна реконструкція та модернізація з метою забезпечення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку. У Білорусі у вирішенні цього питання велику роль зіграло здійснення програми конверсії виробництва на машинобудівних підприємствах з відносно високим науково-технічним потенціалом, а також впровадження унікальних передових розробок і технологій. Разом з тим Білорусь являє собою досить ємний ринок продукції як споживчого, так і виробничо-технічного призначення.

Важлива складова зовнішньоторговельного потенціалу - трудові ресурси. Республіка Білорусь має щодо дешевою робочою силою, але досить висококваліфікованої, яка може працювати на спільних і зарубіжних підприємствах, де використовуються передові види техніки і те...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Стан і перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв'язків Республіки Бі ...
  • Реферат на тему: Передумови і необхідність участі Республіки Білорусь у зовнішньоекономічних ...
  • Реферат на тему: Напрями розвитку фінансових зв'язків Республіки Білорусь на сучасному е ...
  • Реферат на тему: Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну наймачеві при ...
  • Реферат на тему: Національний банк Республіки Білорусь та його роль у забезпеченні стабільно ...