Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Класифікація, функції і тенденції розвитку політичного лідерства

Реферат Класифікація, функції і тенденції розвитку політичного лідерства

Зміст


Введення

Глава 1. Поняття політичного лідерства

1.1Ідеі лідерства в історії

1.2Определенія лідерства

1.3Об'ектівная і суб'єктивна сторони лідерства

Глава 2. Природа політичного лідерства

.1 Теорія рис

.2 Ситуаційна концепція

.3 Теорія конституентов

.4 Психологічні концепції та інтерактивний аналіз

Глава 3. Класифікація, функції і тенденції розвитку лідерства

.1 Типи лідерства

.2 Функції лідерства

.3 Культ особистості і вождизм

.4 Тенденції розвитку політичного лідерства

Висновок

Список використаних джерел


Введення


Політичне лідерство являє собою досить складне і багатовимірне явище, дослідження якого на початку XXI століття має велике наукове і практичне значення. В умовах демократизації політичної системи істотно розширюється особистісна природа політики, що вимагає нового осмислення сутнісного змісту феномена політичного лідерства. p align="justify"> У цьому сенсі проблема політичного лідерства постає предметом вивчення багатьох наук і включає в себе самі різні аспекти. Можна виділити деякі з них: розвиток лідерства у стабільно розвивається суспільстві і в умовах криз (ризиків), психологічні особливості лідерства, прояви неформального лідерства, функціонування політичного лідерства в певному історичному та соціокультурному контексті і багато інших. Разом з тим, будучи об'єктом пильної уваги дослідників, феномен лідерства до цих пір не має чіткого визначення, що дозволяє однозначно ідентифікувати його як цілісний предмет наукового аналізу. p align="justify"> Проблема лідерства для сучасного суспільства в нашій країні, зміцнюючого демократичні цінності, представляє особливий інтерес.

У сучасному політичному процесі посилюється роль політичних лідерів. У цьому зв'язку важливого значення набуває дослідження діяльнісної природи політичного лідерства, пов'язаної з механізмами реалізації конкретними владними суб'єктами найважливіших управлінських функцій. Від ефективності управлінських дій політичних лідерів залежить функціонування різних соціальних структур, суспільства в цілому. p align="justify"> У вітчизняній та зарубіжній науці накопичений багатий дослідницький матеріал з проблеми політичного лідерства.

У роботах класиків політичної науки (М. Вебера, В. Парето, Г. Лассуелла, Ж. Блонделя та ін) відображені особливості поняття В«політичне лідерствоВ», його ключові складові. Звертає на себе увагу прагнення авторів провести типології політичного лідерства, засновані на певних критеріях, наприклад: з точки зору типу легітимності (за М. Вебером), домінуючої функції (за Г. Лассуелл) і т.д.

Широку теоретичну базу для вивчення проблеми політичного лідерства представляють роботи зарубіжних авторів, які роз...


сторінка 1 з 26 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Роль лідерства в розвитку політичного іміджу
  • Реферат на тему: Типології політичного лідерства
  • Реферат на тему: Поняття і психологія політичного лідерства
  • Реферат на тему: Проблеми політичного лідерства в Росії
  • Реферат на тему: Особливості формування політичного лідерства в наш час в Росії