Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Кримінально-процесуальна діяльність та оперативно-розшукові заходи, їх співвідношення

Реферат Кримінально-процесуальна діяльність та оперативно-розшукові заходи, їх співвідношення

Введення


Назва теми моєї курсової роботи: В«кримінально-процесуальна діяльність та оперативно-розшукові заходи, їх співвідношенняВ». Актуальність даної теми полягає у вивченні процесу збору доказів, розкриття злочинів і, як підсумок, винесення справедливого рішення суду. p align="justify"> Щодо використання результатів оперативно-розшукових заходів у кримінальному судочинстві чинний Кримінально-процесуальний кодекс обмежується короткою нормою, згідно з якою в процесі доказування забороняється використання результатів оперативно-розшукових заходів, якщо вони не відповідають вимогам, що пред'являються до доказів. Однак, процедура введення в кримінальний процес відомостей, отриманих в ході проведення оперативно-розшукових заходів Кодексом не регулюється. p align="justify"> У зв'язку з обставинами, зазначеними вище, в наукових колах не склалося єдиної думки щодо використання результатів оперативно-розшукових заходів у процесі доказування. Відсутність чітких приписів ускладнює використання оперативної інформації в кримінальному судочинстві. p align="justify"> Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення співвідношення кримінально-процесуальної діяльності та оперативно-розшукових заходів.

Предметом даної курсової роботи є діяльність у зв'язку із здійсненням оперативно-розшукових заходів у рамках кримінально-процесуальної діяльності.

Мета даної роботи - розгляд проблеми використання результатів оперативно-розшукових заходів у процесі доказування, способів В«трансформаціїВ» оперативних відомостей в докази. p align="justify"> У зв'язку з цим, необхідно вирішити такі завдання:

1. дати поняття і загальну характеристику кримінально-процесуальної діяльності та оперативно-розшуковим заходам, виділити їх спільні та відмінні риси;

2. охарактеризувати процес доказування і встановити, які вимоги пред'являються до доказів;

. визначити, яким чином можна надати відомостями, отриманими при проведенні оперативно-розшукових заходів статус доказу у кримінальній справі, а також як дана проблема вирішується на практиці в даний час.

Представлена ​​робота складається з вступу, двох розділів, чотирьох параграфів, висновків та списку літератури.


1. Поняття, значення і загальна характеристика кримінально-процесуальної діяльності та оперативно-розшукових заходів


.1 Поняття, завдання і значення кримінально-процесуальної діяльності


У Конституції Російської Федерації (далі - РФ) закріплено, що людина, її права і свободи є найвищою цінністю. У сучасному суспільстві, в умовах поступового побудови демократії особ...


сторінка 1 з 21 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Планування окремих слідчих дій та оперативно-розшукових заходів
  • Реферат на тему: Система оперативно-розшукових заходів оперативних підрозділів прикордонних ...
  • Реферат на тему: Еволюція правової регламентації застосування оперативно-розшукових сил, зас ...
  • Реферат на тему: Застосування запобіжних заходів у сфері кримінально-процесуальної діяльност ...
  • Реферат на тему: Проблеми використання оперативно-розшукової інформації в кримінальному проц ...