Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Функціонально-ландшафтного планування території сільської округи Покрово-Козаки Лебедянського району Липецької області

Реферат Функціонально-ландшафтного планування території сільської округи Покрово-Козаки Лебедянського району Липецької області

Введення


У процесі господарської діяльності людини завжди неодмінно відбувається перетворення навколишнього його середовища. Дані зміни можуть носити як незначний, так і серйозний характер. Так само вони можуть змінювати навколишнє середовище як у кращу, так і в гірший бік. Перетворення навколишнього середовища в гіршу сторону з часом посилюється і на даний момент можна говорити про виниклу ситуацію екологічної кризи, при якій на перший план виходить проблема усунення негативних наслідків взаємини людини і природи. Рішення даної проблеми полягає в знаходженні таких шляхів природокористування, які ведуть до найменшим негативних наслідків для самої природи і життєдіяльності людини на конкретній території і в світі в цілому. І ландшафтне планування, у свою чергу, може внести вагомий внесок у вирішенні даної проблеми. [5]

На даному етапі розвитку та індустріалізації людства досягли такого рівня, коли для вирішення глобальних і регіональних екологічних проблем, для сталого розвитку та збереження біологічного та ландшафтного різноманіття на нашій планеті потрібна розробка абсолютно нових підходів, одним з яких є ландшафтне планування. Тому що продуктивніше і легше буде спрогнозувати і запобігти негативним для навколишнього середовища наслідки людської діяльності на стадії її планування, ніж виправляти їх вже на стадії здійснення цієї самої діяльності. Важлива роль відводиться ландшафтного планування, об'єктом якого служать урбанізовані території, природно-господарські системи, території нового освоєння, а також мережа особливо охоронюваних природних територій. [13]

Таким чином, головна мета ландшафтного планування це забезпечення збалансованого природокористування людиною при збереженні основних функцій природних ландшафтів та їх компонентів, при цьому проектуючи необхідні для діяльності і життя людини будівлі, споруди, лінії електропередач та комунікацій і т. д, а так само мінімізація впливу людини та її діяльності на довкілля та раціональне використання території природокористування. [12]

Метою даної роботи є проведення функціонально-ландшафтного планування на заданій території сільського округу Покрово-Козаки Лебедянського району Липецької області.

Завданнями, які ми ставимо при проведенні функціонально-ландшафтного планування аналізованої території, є:

проведення аналізу об'єктів ландшафтного планування, збір інформації по об'єкту та узагальнення отриманих даних. Тут необхідно проаналізувати природно-кліматичні особливості території, описати її геоморфологическую характеристику, зробити аналіз літогенної основи, дати гідрологічну, біологічну та соціально-економічну характеристику заданій території і району та області в цілому. Також необхідно визначити функціонально-ландшафтну організацію території, а саме - земель населених пунктів; земель с...


сторінка 1 з 23 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Історичні аспекти ландшафтного планування
  • Реферат на тему: Планування міської території
  • Реферат на тему: Проект планування території населеного пункту
  • Реферат на тему: Планування, забудова і благоустрій території дитячого саду
  • Реферат на тему: Прогнозування, планування та організація території адміністративно-територі ...