Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Місце Росії на світовому ринку технологій

Реферат Місце Росії на світовому ринку технологій

ЗМІСТ


ВСТУП

Глава 1. Історія участі Росії у міжнародній торгівлі технологіями

.1 Розвиток ліцензійної політики

.2 Нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

.3 Розвиток світового ринку технологій

Глава 2. Роль і місце Росії на світових ринках високих технологій

.1 Розвиток зовнішньої торгівлі Росії

.2 Розвиток зовнішньої торгівлі Росії на світових ринках технологій

ВИСНОВОК

Список використаних джерел


ВСТУП


Особливу роль у формуванні конкурентоспроможності економіки будь-якої країни, в тому числі і Росії, підвищення результативності виробництва відіграє здатність ринку мобілізувати значні обсяги вільного капіталу і оперувати ними. Йдеться про різноманітність механізмів фінансування та інвестування, а також надання фінансових послуг інвесторам професійними учасниками ринку фінансових послуг. p align="justify"> Міжнародна комерційна діяльність у сфері продажів технологій в даний час, в епоху розвитку процесів глобалізації світового господарства і, зокрема, розпочатого формування єдиного світового фінансового простору стає все більш значущою для національних економік, особливо у поєднанні з потужним потоком транскордонних інвестицій і широким поширенням нових інформаційно-комунікаційних технологій. Ця діяльність має суттєвий вплив на ефективність промисловості, сільського господарства і галузей сфери послуг, а також сприяє зростанню зовнішньої торгівлі і капіталовкладень за кордоном. p align="justify"> Міжнародна торгівля технологіями розвивається в останні десятиліття швидкими темпами, що відображає не тільки кількісне збільшення операцій, значно випереджає динаміку ВВП, а й якісні зрушення у цій сфері. Маються на увазі розширення асортименту пропонованих фінансових послуг за рахунок освоєння нових їх видів і кола користувачів такими послугами, в тому числі через Інтернет (ними виступають урядові установи, підприємці і населення), прискорення процедури надання та отримання послуг в будь-якій точці світу, зниження витрат і здешевлення кінцевих продуктів. У результаті створюються умови, що сприяють зростанню економіки та підвищенню добробуту громадян. p align="justify"> Актуальність дослідження становища Росії на світовому ринку технологій обумовлена ​​тим, що останнє десятиліття, що проходить під знаком глобалізації, ще більше загострили проблеми конкурентоспроможності економіки. Стійка тенденція зростання частки наукомістких товарів у світовому виробництві обумовлена ​​високою прибутковістю і можливістю монополізації світового ринку окремого виду нового товару і технології виробником першим на нього вступив. Випереджаюче зростання міжнародної торгівлі високотехнологічної та наукомісткої продукцією і скорочення питомої ваги сировини у світовій експорті вже призвели до значного зниження ролі транспорту при здійсненні міжнародних комерційних операцій. p al...


сторінка 1 з 20 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розвиток внутрішнього ринку в Росії 19 ст. Зростання зовнішньої торгівлі
  • Реферат на тему: Застосування інформаційних технологій обробки економічних даних при аналізі ...
  • Реферат на тему: Формування і розвиток світового ринку послуг в сучасних умовах господарюван ...
  • Реферат на тему: Стратегічна взаємодія крупних товаровиробників на світовому ринку технологі ...
  • Реферат на тему: Розвиток ринку страхових послуг в Росії