Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Методика аудиторської перевірки продажів готової продукції на підприємстві ВАТ "Курська птахофабрика"

Реферат Методика аудиторської перевірки продажів готової продукції на підприємстві ВАТ "Курська птахофабрика"

Введення


Одним із значущих в даний час, а також перспективних і ефективних видів контролю фінансово-господарської діяльності економічних суб'єктів в умовах ринку є незалежний контроль - аудит.

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що аудиторська перевірка продажів готової продукції дозволяє виявити помилки, які можуть мати місце при організації бухгалтерського та податкового обліку операцій з реалізації готової продукції, а так само перевірити організацію документообігу з продажу продукції . Аудиторська перевірка дозволяє виявити спотворення, які можуть виникати при складанні бухгалтерської (фінансової) звітності. Спотворення бухгалтерської (фінансової) звітності можуть з'явитися наслідком помилок і несумлінних дій. Це має важливе значення, так як надання перекручених даних про фінансовий стан підприємства тягне за собою негативні наслідки як для керівництва підприємства, так і для користувачів бухгалтерської (фінансової) звітності. p align="justify"> Мета дослідження: вивчити методику аудиторської перевірки продажів готової продукції, провести аудиторську перевірку продажів готової продукції на підприємстві ВАТ В«Курська птахофабрикаВ» узагальнити результати аудиторської перевірки і дати рекомендації щодо поліпшення стану обліку операцій з продажу готової продукції на підприємстві ВАТ В«Курська птахофабрикаВ».

Мета дослідження зумовила постановку і послідовне рішення наступних завдань:

Вивчити нормативну базу на досліджуваній ділянці обліку.

Розглянути наявні методики аудиторської перевірки продажів.

Провести підготовку до аудиторської перевірки і аудиторську перевірку продажів готової продукції на підприємстві ВАТ В«Курська птахофабрикаВ».

На основі проведеного аудиту виявити недоліки і помилки в обліку операцій з продажу готової продукції у ВАТ В«Курська птахофабрикаВ», а потім сформувати рекомендації щодо їх усунення.

Об'єктом дослідження в роботі є сукупність прийомів і способів в частині ведення обліку операцій з продажу готової продукції у ВАТ В«Курська птахофабрикаВ».

Предметом дослідження є існуючі методики організації та проведення аудиторської перевірки продажів.

Період дослідження 2009-2011 рік.

До методів проведення дослідження можна віднести сукупність спеціальних прийомів, тобто, конкретних аудиторських процедур, розрахунків, аналізу, зіставлень, застосовуваних для обгрунтування думки про ступінь достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності та правильності ведення обліку операцій з продажу готової продукції. Застосування методів аналізу дозволяє організувати аналіз проведених перевірок на високому рівні, отримає більш об'єктивні і достовірні дані для прийняття рішень. В якості методологічн...


сторінка 1 з 26 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методика аудиторської перевірки обліку готової продукції
  • Реферат на тему: Облік готової продукції та операцій з продажу готової продукції на підприєм ...
  • Реферат на тему: Методика аудиторської перевірки випуску готової продукції
  • Реферат на тему: Аудит обліку готової продукції та її продажів
  • Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку готової продукції та її продажу в рослин ...