Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Економічне зростання і циклічність економічного розвитку

Реферат Економічне зростання і циклічність економічного розвитку

Доповідь

Економічне зростання і циклічність економічного розвитку

економічний цикл громадськийОбмеженість ресурсів, циклічність розвитку роблять безпосередній вплив на економічне зростання країни, забезпечення якого є найважливішою метою економічної політики держави.

Економічне зростання - тенденція зміни сукупних показників розвитку національної економіки за певний проміжок часу, зазвичай за рік. Загальним показником динаміки економічного зростання зазвичай вважається збільшення валового національного продукту, чистого національного продукту або національного доходу за певний період часу або їх збільшення на душу населення. Як приватні показників використовують продуктивність праці, ефективність виробництва і т.д. Проте дані показники не завжди дозволяють судити про якісну стороні економічного зростання. Для цього необхідно зіставити темпи економічного розвитку з темпами приросту населення.

Розвиток і розширення суспільного виробництва може здійснюватися двома типами - екстенсивним та інтенсивним.

При екстенсивному типі економічного зростання обсяг виробництва зростає за рахунок кількісних факторів, тобто за рахунок додаткового залучення ресурсів. При цьому технічний базис виробництва якщо і змінюється, то дуже повільно.

При інтенсивному - обсяг виробництва зростає за рахунок застосування все більш ефективних засобів праці, більш досконалих технологій і форм організації виробництва, швидке прискорення науково-технічного прогресу, значні соціально-економічні перетворення в суспільстві.

Економічне зростання складається під впливом факторів пропозиції та факторів попиту. Фактори, які призводять до фізичного росту обсягу виробництва (забезпечення економіки природними ресурсами, розмір основного капіталу тощо), називаються факторами пропозиції.

Економічне зростання можливий лише у разі підвищення рівня сукупних витрат населення, тобто в умовах розвитку попиту на продукцію. Попит забезпечує найбільш повне залучення ресурсів в економічний оборот.

Для економіки країни і соціального життя суспільства важливий не економічне зростання, а його темпи.

Даний показник можна розрахувати за наступною формулою


М=ВНП »- ВНП» - i100% / ВНП «


М - темп економічного зростання; ВНП - валовий національний продукт; n - базовий рік.

Виділяють три основних напрями моделювання економічного зростання:

) кейнсіанська; 2) неокласичний; 3) універсальне.

Кейнсіанські моделі зростання виникли в якості розвитку та переробки кейнсіанської теорії макроекономічної рівноваги.

Модель Домара . На відміну від родоначальників кейнсіанського напряму Домар розглядав інвестиції як фактор створення не тільки доходу, але і нових виробничих потужностей. Ця модель - однофакторний, так як в ній виявилися врахованими лише інвестиції та один продукт виробництва. Вона вирішувалася за допомогою складання трьох рівнянь: про...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Економічне зростання і циклічність економічного розвитку
  • Реферат на тему: Економічне зростання, джерела і моделі. Політика економічного зростання
  • Реферат на тему: Економічне зростання: сутність, тенденції, проблеми. Економічне зростання ...
  • Реферат на тему: Темпи і фактори економічного зростання країни
  • Реферат на тему: Основні показники якості життя, економічного розвитку та зростання