Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Розробка проекту заходів щодо підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства

Реферат Розробка проекту заходів щодо підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства

Введення


У ринковій економіці вирішальним фактором комерційного успіху є конкурентоспроможність. Це багатоаспектне поняття, що означає відповідність вироблених компанією товарів умовам ринку. У міру розвитку продуктивних сил суспільства, вдосконалення технологічних виробничих процесів, залучення в виробничі процеси новацій відбувається насичення ринку товарами, внаслідок чого посилюється суперництво між виробниками за ринки збуту і ресурси. Успіх супроводжує виробникам, здатним запропонувати товари, найбільш відповідають потребам споживача.

У боротьбі за споживача виграють компанії, які можуть запропонувати споживачеві товари сучасного властивості. В даний час популярною стає теорія освоєння ринків завтрашнього дня, тобто завдання компанії - цілеспрямовано формувати потреби споживача. Боротьба за споживача йде не на рівні якості або ціни товару, а на рівні можливостей компанії запропонувати втілене в товарі нове споживче властивість. Надзвичайно гостра світова конкуренція висуває вимоги до компаній з точки зору їх здатності створювати, сприймати, закріплювати і розвивати технічні нововведення. Світова економіка призвела до того, що в даний час практично кожна компанія зустрічається з появою на займаному нею ринку товарів і послуг іноземних конкурентів. У цих умовах для будь-якого виробника головним фактором успіху стає конкурентоспроможність компанії, здатність протистояти супернику і випереджати у своєму бізнесі.

Конкурентоспроможність слід досліджувати з позиції загальної теорії управління, тобто розглядати конкурентоспроможність в якості керуючого об'єкта, що впливає на внутрішній стан підприємства. Розгляд даної категорії під таким кутом зору дозволить перетворити її з залежного об'єкта в керуючий, що в свою чергу забезпечить основу для створення методів та інструментальних засобів для оперативної адаптації підприємства до мінливих ринкової кон'юнктури.

В умовах ринкової економіки та жорсткої конкуренції для будь-якої компанії дуже актуальним є її конкурентоспроможність. Адже конкурентоспроможність організації - це показник, який характеризує її успішність на ринку і дає фірмі дуже багато переваг. В даний час на ринку жорстка конкуренція і вижити зможе лише та компанія, яка володіє відмінними конкурентними перевагами. У свою чергу конкурентоспроможна компанія стабільна, стійка, прибуткова, і з легкістю бере участь у конкурентній боротьбі.

Конкурентоспроможність набуває особливий статус зараз, коли на вітчизняному ринку з'явилася зарубіжна продукція, як правило, перевершує за якістю вітчизняну. Виходячи з вище викладеного, можна судити про те, що конкурентоспроможність є дуже актуальною темою для підприємства, і саме це послужило підставою для проведення дослідження.

Метою даного дослідження є розробка проекту заходів щодо підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства в умовах ринку.

Для реалізації поставленої цілині вирішені наступні завдання:

? розглянуто теоретичні аспекти конкурентоспроможності продукції підприємства;

? проаналізовано існуючі конкуренти на даному ринку, а також виявлені сильні і слабкі сторони організації, можливості і загрози на ринку.

? розроблено напрями щодо підвищення конкурентоспроможності пр...


сторінка 1 з 19 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Конкурентоспроможність ПРОДУКЦІЇ промислового ПІДПРИЄМСТВА та розробка ЗАХО ...
  • Реферат на тему: Конкурентоспроможність товарів на ринку послуг. Вибір цільового сегмента н ...
  • Реферат на тему: Конкурентоспроможність підприємства. Класифікаційні характеристики сучасно ...
  • Реферат на тему: Конкурентоспроможність продукції казахстанських підприємств на внутрішньому ...
  • Реферат на тему: Конкурентоспроможність страхового ринку України в сучасних умовах