Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Удосконалення системи управління муніципальної власністю (на прикладі Комітету з управління муніципальним майном мерії міста Ярославля)

Реферат Удосконалення системи управління муніципальної власністю (на прикладі Комітету з управління муніципальним майном мерії міста Ярославля)

Удосконалення системи управління муніципальною власністю (на прикладі Комітету з управління муніципальним майном мерії міста Ярославля)

Введення


Муніципальне управління - відносно нове явище в сучасній Росії. Як особливий вид управління, як наукова дисципліна і як область практичної діяльності муніципальне управління з'явилося в країні лише в 90-х роках 20 століття разом з відродженням місцевого самоврядування. Згідно з Конституцією Росії, органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади. [26, c. 47] У силу цього муніципальне управління має свою специфіку, що відрізняє його від інших видів управлінської діяльності, у тому числі від державного управління:

населення в муніципальному управлінні виступає одночасно в трьох ролях: як мета, об'єкт і суб'єкт управління;

опора в системі на використання людей як головного місцевого ресурсу, тобто опора на бажання, потреби, енергію, волю, інтелект, працю, а часто і грошові кошти окремих громадян;

засноване на цінностях, ресурсах, завдання та можливості, пов'язаних з місцем проживання людини;

безліч одночасно розв'язуваних проблем, кожна з яких носить локальний, приватний характер. З цього логічно випливає й прагнення муніципальної влади вирішувати кожну з них на локальному рівні. [26, с. 49]

Економічний механізм управління власністю міста являє собою комплекс законодавчих, нормативних, адміністративних актів та економічних дій органів влади, об'єднаних єдиною політикою і націлених на збалансований розвиток життєдіяльності міста [27, с. 5-7]

Муніципальна власність - самостійна форма власності, особливий вид публічної (суспільної) власності, представляє собою сукупність економічних відносин, що виникають між органами місцевого самоврядування (їх представниками) в процесі реалізації ними соціально-економічних функцій та іншими суб'єктами економічної діяльності та забезпечують умови збереження та відтворення об'єктів життєзабезпечення муніципального освіти з метою задоволення пріоритетних потреб місцевого співтовариства.

Муніципальна власність поряд з місцевими фінансами становить економічну основу місцевого самоврядування. Актуальність управління муніципальної власності в сучасних умовах посилюється тим, що сьогодні, незважаючи на тотальну приватизацію, муніципалітети залишаються великими власниками майна. Тому питання формування муніципальної власності, ефективного управління та розпорядження нею дуже актуальні в сучасних економічних умовах. [21, с.1]

Таким чином в даний час очевидна потреба впровадження нових ефективних механізмів, форм і систем управління на місцях та самоврядування. Однак становлення сучасної муніципальної моделі проходить з певними труднощами, що частково викликане недостатньою вивченістю вітчизняного та зарубіжного досвіду організації місцевої влади. [31, с. 4-5]

Проблема самостійності місцевого самоврядування у вирішенні місцевих питань виходить на перше місце за своїм значенням. Рішення даної проблеми немислимо без передачі місцевому самоврядуванню фінансових ресурсів та об'єктів муніципальної власності. У відповідніст...


сторінка 1 з 46 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Програмне управління в діяльності органів місцевого самоврядування з органі ...
  • Реферат на тему: Підвищення ефективності управління в системах виконавчої влади та місцевого ...
  • Реферат на тему: Посадові особи місцевого самоврядування в системі муніципального управління
  • Реферат на тему: Фінансова діяльність держави і органів місцевого управління та самоврядуван ...
  • Реферат на тему: Управління (відділи) органів місцевого самоврядування, які надають правову ...