Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Склад власного капіталу та особливості формування власних фінансових ресурсів підприємства

Реферат Склад власного капіталу та особливості формування власних фінансових ресурсів підприємства

ЗМІСТ


ВСТУП

1. СКЛАД ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ І ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Характеристика форм власних фінансових ресурсів

1.1.1 Статутний капітал

1.1.2 Додатковий та резервний капітал

1.1.3 Нерозподілений прибуток і фонди спеціального призначення

1.1.4 Субсидії, надходження та інші резерви

1.2 Політика формування власних фінансових ресурсів

2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання № 1

Завдання № 2

Завдання № 3

Завдання № 4

Завдання № 5

Завдання № 6

3. Тестове завдання

ВИСНОВОК

СПИСОК

власний капітал фінансовий ресурс


ВСТУП


Актуальність теми курсової роботи, обумовлена ??тим, що фінансові ресурси мають першорядне значення в забезпеченні розширеного відтворення підприємств. Від їх величини, вартості і умов залучення залежить вирішення багатьох соціально-економічних і виробничих завдань підприємства, пов'язаних з економічним зростанням і підвищенням конкурентоспроможності.

Фінансовий стан будь-якого підприємства визначається наявністю достатньої кількості фінансових ресурсів та ефективністю їх використання. Однак дефіцит як своїх, так і позикових джерел фінансування основної діяльності є стримуючим фактором в адаптації підприємств до динамічних змін зовнішнього середовища. Об'єктом дослідження в даній курсовій роботі є власні фінансові ресурси підприємства.

Предметом дослідження є політика формування власних фінансових ресурсів підприємства.

Метою роботи є вивчення політики формування власних фінансових ресурсів підприємства.

Мета роботи реалізується через вирішення наступних завдань:

розкрити склад і особливості формування фінансових ресурсів підприємства;

представити характеристику форм власних фінансових ресурсів.. СКЛАД ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ І ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА


Фінансову основу підприємства представляє сформований ним власний капітал. Під власним капіталом розуміється загальна сума коштів, що належать підприємству на правах власності і використовуються ним для формування активів. Вартість активів, сформованих за рахунок інвестованого в них власного капіталу, являє собою «чисті активи підприємства».

Загальна сума власного капіталу підприємства відображається підсумком першого розділу «Пасиву» звітного балансу. Структура статей цього розділу дозволяє чітко ідентифікувати спочатку інвестовану його частина (тобто суму коштів, вкладених власниками підприємства в процесі його створення) і накопичену його частина в процесі здійснення ефективної господарської діяльності.

Основу першої частини власного капіталу підприємства складає його статутний капітал - зафіксована в установчих документах загальна вартість акт...


сторінка 1 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Склад власних фінансових ресурсів в кризу
  • Реферат на тему: Особливості формування фінансових ресурсів і капіталу на підприємствах різн ...
  • Реферат на тему: Аналіз формування та використання фінансових ресурсів підприємства
  • Реферат на тему: Формування фінансових ресурсів підприємства
  • Реферат на тему: Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів і власного капіталу ор ...