Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Розробка та впровадження нового будівельного матеріалу - скломагнієві листа (СМЛ) на базі підприємства ТОВ "Кнауф Гіпс Дзержинськ"

Реферат Розробка та впровадження нового будівельного матеріалу - скломагнієві листа (СМЛ) на базі підприємства ТОВ "Кнауф Гіпс Дзержинськ"

Зміст


Введення

. Аналітична частина

.1 Аналіз галузі та ринку

.2 Опис компанії

.3 Аналіз довкілля організації

.3.1 Аналіз далекого оточення

.3.2 Аналіз ближнього оточення

.4 Опис продукту

.5 SWOT-аналіз діяльності організації

. Проектна частина

.1 Резюме проекту

.2 Маркетинговий план

.3 Виробничий план

.4 Організаційний план і управлінська команда

.5 Фінансове планування та прогнозування

.6 Аналіз проектних ризиків

.7 Аналіз чутливості проекту

Висновок

Список літератури

Додатки


Введення


Якісні зрушення в сучасній економіці демонструють той факт, що відбулася значна перегрупування факторів і джерел, що визначають економічний розвиток. Звужуються можливості традиційних ресурсів економічного зростання пов'язані як з наближенням фізичних меж їх використання, так і зі знижується ефективністю і збільшенням витрат на природоохоронні заходи. Це означає, що домінантою у становленні моделі економічного зростання в XXI столітті повинна стати система інноваційних процесів, наукових знань, нових технологій і продуктів.

Інноваційність стає невід'ємною характеристикою сучасної економіки. Це однаковою мірою відноситься як до державам та їх спільнотам, так і до окремих компаніям. Інноваційна спрямованість - імператив не тільки сьогоднішнього дня, але і найближчого майбутнього людської діяльності в будь-якій сфері.

Інноваційна активність економіки визначається можливістю поширювати в усі сфери нові продукти і технології, завойовувати відповідні ринки. Вона залежить від економічного укладу, рівня науково-технічного і виробничого потенціалу, організаційної структури, в рамках якої здійснюється інноваційна діяльність.

Інноваційний процес - складне, багаторівневе і багатогранне явище, являє собою головну рушійну силу економіки, матеріалізується передові досягнення науково-технічного прогресу. Для цього необхідне формування умов, що сприяють безперервному вдосконаленню технологій шляхом інновацій, заснованих на новітніх наукових знаннях.

За останні десятиліття проблеми інновацій, переходу до інноваційного економічному зростанню стали предметом особливої ??уваги як зарубіжних, так і вітчизняних економістів. Такі особливості інноваційної діяльності, як високий соціально-економічний потенціал, індивідуальність інновацій і високий ступінь ризику, обумовлюють необхідність всебічного вивчення цієї сфери діяльності. Для Росії питання переходу економіки на інноваційний шлях сьогодні особливо актуальні.

Актуальність, теоретична і практична значимість вирішення завдань, пов'язаних з переходом до сталого типу розвитку промислового виробництва в нових умовах господарювання обумовили вибір теми нашого курсового проекту.

Об'єктом дослідження є ТОВ «Кнауф Гіпс Дзержинськ» - компанія, що займається виробництвом і поставками сухих будівельних сумішей, ГВЛ, гіпсокартону для будівельної галузі.

Предметом дослідження є роль і значення впровадження виробництва нового будівельного матеріалу - скломагнієві (Стекломагнезітовий) листа або просто СМЛ на підприємстві.

Основні цілі...


сторінка 1 з 27 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз діяльності і план інноваційного розвитку медичної установи
  • Реферат на тему: Аналіз залежності економіки міста Череповця від фінансово-господарської дія ...
  • Реферат на тему: Аналіз впровадження інноваційних технологій в галузі пожежної безпеки нафто ...
  • Реферат на тему: Розрахунок і аналіз економічного ефекту від реалізації проекту "Проект ...
  • Реферат на тему: Аналіз діяльності підприємства в системі національної економіки на прикладі ...