Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Бухгалтерський облік експортних операцій і господарських операцій, пов'язаних з загранкомандировками

Реферат Бухгалтерський облік експортних операцій і господарських операцій, пов'язаних з загранкомандировками

1. Порядок бухгалтерського обліку експортних операцій


Експорт товару - вивезення товару з митної території Російської Федерації без зобов'язання про зворотне ввезення (п. 28 ст. 2 Федерального Закону від 8 грудня 2003 р N 164-ФЗ «Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності» ).

Порядок обліку експортних операцій залежить від порядку реалізації товарів (безпосередньо самою організацією-виробником або через посередницьку зовнішньоекономічну організацію), а також від порядку оплати за реалізовані товари.

Оплата експортних товарів може здійснюватися за готівку, у рахунок державного кредиту Російської Федерації, наданого країні іноземного покупця, на умовах комерційного кредиту, у вигляді бартерної угоди. Експорт може проводитися також в рахунок надання допомоги.

Всі розрахунки за зовнішньоекономічними операціями між юридичними особами - резидентами здійснюються у вільно конвертованій валюті або у валюті Російської Федерації в порядку, встановленому ЦБ РФ, якщо інше не передбачено у міжнародних договорах за участю Російської Федерації.

Основними документами з експорту товарів є контракт на поставку товарів, паспорт угоди, досьє, відомість банківського контролю, вантажна митна декларація, облікові картки митно-банківського контролю, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні та ін.

Паспорт угоди складається організацією-експортером у двох примірниках і передається для перевірки і підписання до уповноваженого банку. У паспорті зазначається інформація, необхідна банку для здійснення валютного контролю за надходженням виручки за відповідним контрактом. Після підписання банком один примірник паспорта повертається організації.

По кожному паспорту угоди банк формує окреме досьє, в яке поміщаються оригінал паспорта угоди, копії контракту, Копії дозволів, представлених експортером в банк, копії міжбанківських повідомлень, що підтверджують надходження на користь експортера грошових коштів за контрактом.

Відомість міжбанківського контролю містить відомості пе операції за контрактом. Вона підписується відповідальною особою банку і завіряється печаткою банку.

Копія паспорта разом з вантажною митною декларацією подається організацією в Митницю до пред'явлення товару до митного оформлення. При надходженні експортного товару митниця звіряє дані паспорта угоди та митної декларації і ставить на них особисту номерну печатку. Копію митної декларації передають експортеру. Протягом 15 днів з дати прийняття рішення про випуск товару з митниці копію митної декларації передають до уповноваженого банку.

На підставі даних митних декларацій, що надходять від митниць, державний митний орган складає облікові картки митно-банківського контролю, зміст відомостей по виробленим відвантаженнях експортних товарів, а також про надходження виручки. Ці картки протягом 30 календарних днів, наступних за датою прийняття рішення про випуск товарів, направляються у відповідні банки.

При реалізації товарів організацією-виробником в обліку відображають всі господарські операції з реалізації продукції, починаючи від визначення витрат на маркетингові дослідження до встановлення ціни за реалізований товар. При реалізації продукції через зовнішньоекономічну організацію найбільш важливим є встановлення розміру комісійної винагороди (бонусу) за послуги зовнішньоекономічної організації.

Аналітичний облік експортних товарів здійснюється організацією по партіях в розрізі країн і контрактів. Під облікової партією звичайно розуміють однорідні товари, отфактурованние одним рахунком, відправлені по одним або декільком транспортним документам в одному напрямку. Якщо не представляється можливість зберегти первісну партію, то встановлюють новий обліковий партію по етапах руху товарів. У цьому випадку в обліку відкривають нові аналітичні рахунки.

На вартість відвантажених товарів організація виписує рахунок за контрактною вартістю, зазвичай з відстрочкою платежу.

Синтетичний облік експортних операцій здійснюється із застосуванням субрахунків першого і другого порядків.

Синтетичний облік відвантажених на експорт товарів здійснюється або на рахунку 45 «Товари відвантажені», або на рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками».

Рахунок 45 використовується для обліку відвантаженої продукції у випадках, коли договором поставки обумовлений відмінний від загального порядку момент переходу права володіння, користування і розпорядження відвантаженої продукцією і ризику її випадкової загибелі від організації покупцеві.

При здійсненні експортних ...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Проектування клієнт-серверного додатка для обліку, контролю та підтримки бі ...
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік операцій банку з надання грошових коштів у формі креди ...
  • Реферат на тему: Облік експортних операцій
  • Реферат на тему: Облік експортних операцій
  • Реферат на тему: Облік експортних операцій