Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Організація соціальної роботи з громадянами похилого та старечого віку в умовах ГБУ &ЦСОГПВІІ Перевозского району&

Реферат Організація соціальної роботи з громадянами похилого та старечого віку в умовах ГБУ &ЦСОГПВІІ Перевозского району&

ВСТУП


«Організація соціальної роботи з громадянами похилого та старечого віку в умовах ДБУ« ЦСОГПВІІ Перевозского району »- одна з найважливіших і актуальних тем на сьогоднішній день.

Актуальність роботи полягає у виникненні суспільної потреби в ефективної соціальної допомоги літнім людям в умовах соціально-економічних змін, що відбуваються в нашій країні. Соціальна робота спрямована на психологічну підтримку літніх в різних важких і кризових ситуаціях, що викликають психологічний дискомфорт і емоційну нестабільність, на сприяння ефективній адаптації до соціального середовища, до мінливих соціальних умов.

У вивченні проблеми соціального обслуговування та соціального захисту літніх людей, ми спиралися на дослідження, що розкривають геронтологічні, психологічні, демографічні, медичні, соціальні, правові аспекти людей похилого та старечого віку.

Мета дослідження - розглянути організацію соціальної роботи з громадянами похилого та старечого віку з досвіду ДБУ «ЦСОГПВІІ Перевозского району».

Завдання дослідження:

. На основі аналізу літератури розглянути соціальний статус літньої людини.

. Провести аналіз соціальних проблем громадян похилого віку.

. Розглянути проблему соціальної адаптації літніх людей до статусу пенсіонера.

. Дати характеристику правових засад соціального захисту та соціального обслуговування громадян похилого та старечого віку.

. Проаналізувати діяльність центрів соціального обслуговування з надання допомоги літнім людям.

. Розглянути нормативно-правову базу діяльності центрів соціального обслуговування.

. Вивчити досвід центру соціального захисту та підтримки населення Перевозского району з організації соціальної роботи з громадянами похилого та старечого віку.

. Провести дослідження ефективності роботи ДБУ «ЦСОГПВІІ Перевозского району» щодо соціального захисту та соціального обслуговування громадян похилого та старечого віку з метою вироблення рекомендації щодо вдосконалення роботи центру.

. На основі проведеного дослідження зробити висновки і дати рекомендації по роботі.

Об'єкт дипломної роботи - літні люди як об'єкт соціальної роботи.

Предмет дипломної роботи - організація соціальної роботи з громадянами похилого та старечого віку в умовах ДБУ «ЦСОГПВІІ Перевозского району».

Методи дослідження: Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань використовувався комплекс загальнонаукових і педагогічних методів теоретичного аналізу: аналіз літератури з проблеми, анкетування, аналіз документів, математико-статистична обробка матеріалу.

Дослідно-експериментальною базою дослідження став ДБУ «ЦСОГПВІІ Перевозского району».

Дослідження проводилося у кілька етапів:

Перший етап (пошуково-теоретичний) - вивчення стану проблеми соціального захисту та соціального обслуговування громадян похилого та старечого віку. Аналіз наукової літератури, досліджень, присвячених вивченню соціальних проблем, діяльності центрів по соціальному обслуговуванню, а також правових основ соціального захисту та соціального обслуговування громадян похилого та старечого віку дозволив визначити проблему, об'єкт і мету дослідження, сформулювати гіпотезу і завдання. Результатом цього етапу з'явилося формулювання гіпотези, вибір методології і методів дослідження.

Другий етап (аналітичний): виконана емпірична частина дослідження з виявлення проблем і відносини літньої людини до роботи центру та соціальним працівникам зокрема, а також визначення мотивації діяльності фахівців з соціальної роботи та їх ставлення до власної професії в ДБУ «ЦСОГПВІІ Перевозского району» з метою розробки рекомендацій щодо підвищення ефективності роботи центру соціального захисту і соціальне обслуговування громадян похилого та старечого віку.

На третьому етапі (заключному-узагальнюючий) була проведена систематизація отриманих на основі емпіричного матеріалу даних, виконано узагальнення результатів дослідження з урахуванням фактів і конкретних умов, сформульовані основні висновки по закінченні дослідження.

Теоретична значимість дослідження полягає:

в розширенні наукового уявлення про психологічні аспекти громадян похилого та старечого віку як соціальної групи, а також соціального захисту та соціального обслуговування даної категорії населення;

в обгрунтуванні проведення практичної роботи з виявлення проблем і відносини літньої людини до роботи центру та соціальним працівникам зокрема,...


сторінка 1 з 27 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація соціальної роботи з громадянами похилого та старечого віку з до ...
  • Реферат на тему: Технології соціальної роботи територіальних центрів СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВА ...
  • Реферат на тему: Соціальна робота з людьми похилого віку в КГАУ СО &Приморський центр соціал ...
  • Реферат на тему: Психосоціальні проблеми людей похилого та старечого віку, шляхи та способи ...
  • Реферат на тему: Форми і методи соціальної роботи з молодими сім'ями в Управлінні соціал ...