Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Технічне нівелювання

Реферат Технічне нівелювання

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне державне бюджетне освітня

установа вищої професійної освіти

Національний мінерально-сировинної університет «Гірський»

Кафедра інженерної геодезії
Звіт

по геодезичній практиціГр. РГГ - 13

Бригада № 86

. Нікітін Олексій

. Орєшкін Олексій

. Шадрін Данило

. Панасюк Юлія

. Смольнікова Анна

. Журавльова Аліна

Керівник: асистент Ковязин А.В
Санкт-Петербург 2013

Введення


У період з 14.07.14 по 27.07.14 бригада №86 пройшла перша навчальну геодезичну практику. Практика проходила в парку декабристів, який знаходиться на перетині вулиць: Готівкової і Уральська. До складу бригади увійшли 6 чоловік: Нікітін Олексій, Орєшкін Олексій, Смольнікова Анна, Шадрін Данило, Панасюк Юлія, Журавльова Аліна.

Мета роботи: закріплення отриманих теоретичних знань, а також набуття досвіду роботи з основними геодезичними приладами, отримання навичок виробництва топографічних зйомок.

Необхідна виконання:

· повірок і юстіровок геодезичних приладів;

· геодезичних робіт при створенні геодезичного обгрунтування;

· теодолитной зйомки;

· нівелірної зйомки;

· горизонтального знімання;

Види робіт:

. Організаційні заходи (формування бригад, проведення інструктажу по ТБ, документація, ознайомлення з програмою практики);

. Повірки інструментів (теодоліта, нівеліра);

. Створення геодезичного знімального обгрунтування (рекогносцировка місцевості, закріплення точок планово - висотного обгрунтування, прокладання теодолітного ходу, нівелювання точок теодолітного ходу);

. Теодолитная зйомка. Кожен студент повинен виконати зйомку декількох контурних точок;

. Нівелірна зйомка;

. Горизонтальна зйомка;

. Обробка, інформації;

. Польовий контроль і здача інструментів - вся бригада;

. Оформлення звіту з практики з наступною перевіркою його керівником і виправленням зауважень;

. Здача звіту.


Графік відвідуваності навчальної геодезичної практики

№Состав бригади Дата14.07.201415.07.201416.07.201417.07.201418.07.201419.07.201420.07.201421.07.201422.07.201423.07.20141Никитин Олексій ++++++++++ 2Смольнікова Анна ++++++++++ 3Орешкін Олексій ++++++++++ 4Шадрін Данило ++++++++++ 5Журавлёва Аліна + +++++++++ 6Панасюк Юлія ++++++++++

Відомість виконання робіт

№Ф.І.О. Дата14.07.201415.07.201416.07.201417.07.201418.07.201419.07.201420.07.201421.07.201422.07.201423.07.20141Никитин АлексейСППППТССПЖКОКОКОКОКО2Смольнікова АннаСППППЖССПНКОКОКОКОКО3Орешкін АлексейСППППТССПНКОКОКОКОКО4Шадрін ДінілСППППЖССПЖКОКОКОКОКО5Журавлёва АлінаСППППТССПНКОКОКОКОКО6Панасюк ЮліяСППППТССПЖКОКОКОКОКО

СП- створення ППО

ПП - повірки приладів

ПТ- прокладання теодолітного ходу

СС зйомка ситуації

ПН - проложение нівелірних ходу по пунктах теодолітного ходу

КО - камеральна обробка

ПЖ-польовий журнал

Правила техніки безпеки


Правила з техніки безпеки на топографо-геодезичних роботах є обов'язковими для всіх підприємств, організацій і установ, що виконують топографо-геодезичні та картографічні роботи.

. До роботи з топографо-геодезичними приладами повинні допускатися особи, які пройшли спеціальну підготовку, що відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам і склали іспит (залік) на знання правил техніки безпеки.

. Прилади й устаткування, призначені для виконання топографо-геодезичних робіт, повинні бути спроектовані і виготовлені так, щоб не виникало передумов для небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

. У технічних умовах та експлуатаційної документації на топографо-геодезичні прилади повинен бути викладено порядок безпечної роботи з ними з урахуванням польового та екс...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Тахеометрическая зйомка теодолітного ходу, нівелювання місцевості
  • Реферат на тему: Економічне обгрунтування технічного проекту на виробництво топографо-геодез ...
  • Реферат на тему: Розвиток знімальної геодезічної мережі Прокладання теодолітного ходу. Гори ...
  • Реферат на тему: Програми для автоматизації топографо-геодезичних робіт
  • Реферат на тему: Технічний проект на виробництво топографо-геодезичних робіт на об'єкті ...