Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Доклады » Торговий, позичковий, фінансовий і акціонерний капітал

Реферат Торговий, позичковий, фінансовий і акціонерний капітал

Торговий, позичковий, фінансовий і акціонерний капітал


Ринкова економіка характеризується різноманіттям видів капіталів, які конкурують між собою за більш прибуткові сфери застосування. Це різноманіття є результат тривалого історичного розвитку ринкової економіки. p align="justify">. У сфері обігу функціонує особливий вид капіталу - торговий. Його історичним попередником був капітал купецький. Торговий капітал - це відокремилися в процесі кругообігу частина промислового капіталу. За своєю структурою він складається з трьох частин: капіталу обігу, чистих і додаткових витрат обігу. p align="justify"> Капітал обігу - це витрати, пов'язані із закупівлею товарів. Додаткові витрати обігу - це витрати на фасування, упаковку, транспортування і зберігання товарів. Чисті витрати обігу пов'язані з укладанням і обслуговуванням торгових угод (витрати на оплату праці торгових працівників, рекламу, ведення документації, утримання торгових приміщень тощо). p align="justify"> Метою торгового капіталу, як і всякого іншого, є отримання прибутку. Інструментом вилучення торгового прибутку є ціна товарів, реалізацією яких зайнятий торговий капітал. Різниця між продажною і купівельною ціною становить торгову прибуток за формою. По суті ж торгова прибуток - це не просто надбавка до ціни товару, а частина сукупної додаткової вартості, створеної в процесі виробництва і присвоєної торговим капіталом у процесі міжгалузевої конкуренції, в ході рівняння середньої норми прибутку. p align="justify"> Сфера дії торгового капіталу постає у двох основних видах: у вигляді оптової та роздрібної торгівлі.

Найважливішою формою оптової торгівлі є торгівля на товарних біржах. Роль товарної біржі полягає у виробленні стандартів якості продукції, у створенні основ руху ринкових цін на ряд видів продукції. Біржі служать своєрідними барометрами господарської кон'юнктури. Важливе місце в оптовій торгівлі займають також ярмарки, виставки-ярмарки та аукціони. p align="justify"> Роздрібна торгівля - це посередницька діяльність з реалізації продукції безпосередньо населенню (кінцевим споживачам), що зв'язує торгівлю зі сферою особистого споживання. Вона існує у формі магазинної і немагазінной торгівлі. p align="justify">. Інший специфічний вид капіталу, який діє у сфері обігу - це капітал позичковий, чиїм історичним попередником був капітал лихварський. p align="justify"> Позичковий капітал - це грошовий капітал, що надається його власником іншим підприємцям у тимчасове користування за певну винагороду, обчислювана як відсоток від величини позики. Як і торговий капітал, капітал позичковий є обособившуюся частина промислового капіталу. p align="justify"> Джерелами позичкового капіталу є тимчасово вільні грошові кошти фізичних і юридичних осіб, а формою його руху - кредит. капітал ринковий прибуток

Позикові капіталісти отримують на свій капітал дохід у вигляді позичкового відсотка. Зовні він постає платою за користування позичковим капіталом, ірраціональної формою ціни особливого товару - позичкового капіталу. p align="justify"> З появою позичкового капіталу прибуток, одержуваний підприємцями в сфері виробництва, розпадається на дві частини: підприємницький дохід і позичковий відсоток. Верхньою межею позичкового відсотка виступає середня норма прибутку, а нижній - величина, близька до нуля, У цих межах ставка відсотка коливається залежно від зміни попиту та пропозиції позичкового капіталу. p align="justify">. Формою руху позичкового капіталу виступає кредит. Посередниками в грошовому кредиті виступають ланки кредитної системи, в першу чергу банки. Таким чином, позичковий капітал є основою банківської діяльності. Банківський капітал включає в себе власний капітал банку як капітал його засновників, і депозити його вкладників. p align="justify"> Банк видає строкові позики (кредити) під відсотки своїм позичальникам і виплачує відсотки за депозитами своїм вкладникам. Відсоток за вкладами завжди нижче відсотки за кредитами. Різниця між сумами, отриманими від позичальників і виплатами за вкладами, і становить банківський прибуток. p align="justify"> Норма прибутку на власний капітал банку регулюється середньою нормою прибутку в економіці.

. З розвитком ринкової економіки відбувається зміна конкретно-історичних форм капіталу. На рубежі XIX-XX ст. відбулася поява особливого виду капіталу - фінансового. Фінансовий капітал - якісно нова ступінь в розвитку капіталу. У ньому відбулося злиття, зрощення різних за своєю спеціалізацією капіталів в одних руках з метою максимізації прибутку. Виробивши особливі способи розпорядження чужими капіталами, він підпорядковує собі не тільки економіку, а й політику. Спокійно перетинаючи державні кордони, фінансовий капітал набуває транснаціональний характер, глобалізіруя і підпорядковуючи собі світовий ринок. p align="justify"> Уособл...


сторінка 1 з 2 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Монополістична конкуренція. Ринок капіталу і позичковий капітал
  • Реферат на тему: Капітал як економічна категорія. Первинне накопичення капіталу. Сутність, ...
  • Реферат на тему: Позіковій капітал у Системі товарних відносін. Банки - інструмент руху поз ...
  • Реферат на тему: Сутність капіталу та його джерела. Основний і оборотний капітал
  • Реферат на тему: Концепція людського Капіталу. Модель індівідуальної віддачі від інвестіцій ...