Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Масообмінні процеси

Реферат Масообмінні процеси

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

ФГБОУ ВПО В«Сибірський державний технологічний університетВ»
масообмінних процесів
Рекомендовано редакційно-видавничим радою СібГТУ

В якості навчального посібника з курсу В«Процеси та апарати хімічних виробництвВ»

Л.І. Ченцова

М.Н. Шайхутдінова

В.М. Ушанова

Т.В. Борисова

Є.В. Ігнатова

В.М. ВоронінКрасноярськ 2012

Масообмінні процеси: Навчальний посібник з курсу В«Процеси та апарати хімічних виробництвВ» Ч.1/Л.І.Ченцова, та ін За заг. ред. Левіна Б.Д., - Красноярськ: СібГТУ, 2012. - 208 с. p align="justify"> Навчальний посібник призначений для курсового проектування студентів спеціальностей 240901, 240403, 240201, 240502, 240406, 280201, 050500, 240801, 260601, 200503, 130603, 080502, виконують курсовий проект з дисципліни В«Процеси та апарати хімічної технології В». У першій частині навчального посібника наведено методику розрахунку абсорбційних колон і приклади розрахунку апаратів з різними контактними пристроями. У додатках наведені таблиці фізико-хімічних властивостей розчинів і газів. p align="justify"> Рецензенти: д.т.н., проф. Сибірського державного аерокосмічного університету ім. академіка М.Ф. Решетньова Є.В. Сугак

В© ФГБОУ ВПО Сибірський державний технологічний університет, 2012


Зміст


Введення

Глава 1. Методика розрахунку процесу фізичної абсорбції

.1 Матеріальний баланс процесу абсорбції

.2 Тепловий баланс процесу абсорбції

.3 Визначення основних розмірів абсорбера

.4 Методи розрахунку висоти насадки і числа тарілок в абсорбера

.5 Розрахунок абсорберів з рухомою кульової насадкою

.6 Розрахунок Розпилююча абсорберів

.7 Розрахунок газопромивателя

.7.1 Розрахунки параметрів порожнистих газопромивателя з визначенням ступеня очищення за імовірнісним методом

.7.2 Розрахунки характеристик пінних пиловловлювачів з провальними, дірчастими і щілинними тарілками з визначенням ступеня очищення за імовірнісним методом

.7.3 Розрахунки апаратів

.7.4 Розрахунки параметрів скруберів Вентурі з визначенням ступеня очищення за імовірнісним методом

.7.5 Розрахунки мокрих скруберів з енергетичного методу

.7.6 Пінні апарати

Глава 2. Приклади розрахунку абсорбційних апаратів

.1 Розрахунок насадочного абсорбера

.2 Розрахунок тарельчатого абсорбера

.3 Розрахунок струминного абсорбера Вентурі

.4 Розрахунок абсорбційної установки

.4.1 насадок колон

.4.2 Тарілчаста колона

Бібліографічний список

Програми

Введення


Курсовий проект з дисципліни В«Процеси та апарати хімічних виробництвВ» є заключною частиною курсу. Мета курсового проектування - закріпити і розширити знання з теоретичного курсу, прищепити студентам навички самостійної роботи по розрахунку апаратів, що графічного оформлення проекти, познайомити зі спеціальної технічної літературою, довідниками, каталогами. p align="justify"> Цей навчальний посібник призначений для студентів хіміко-технологічних спеціальностей, що виконують курсовий проект по одному з видів масообмінних процесів, а саме: абсорбції, ректифікації або сушці.

Абсорбція знаходить широке застосування в багатьох технологічних процесах, а також для очищення газів, що відходять хімічних виробництв.

Процеси ректифікації також є необхідною стадією багатьох технологічних процесів.

Для проведення процесів абсорбції та ректифікації застосовуються колонні апарати різного типу, що відрізняються один від іншого способом контакту фаз і видом контактного пристрою. Метою розрахунку установок абсорбції та ректифікації є визначення основних розмірів колони, її гідравлічного опору, матеріальних потоків і витрати тепла. p align="justify"> Сушка є заключною стадією багатьох технологічних процесів. Найбільш широко поширений спосіб конвективного сушіння, що полягає в підведенні тепла до висушувати матеріалу і уносу испаренной з матеріалу вологи за допомогою гарячого теплоносія. p align="justify"> Основним апаратом установки є сушарка, яка може бути барабанної, киплячого шару, аерофонтанной або пневматичної. Залежно від фізико-хімічних властивостей матеріалу і ступеня його подрібнення вибирається тип сушарки. Сушарка повинна забезпечити максимальний контакт між висушувати матеріалом і теплоносієм, володіти максимальною пропускною зда...


сторінка 1 з 54 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Процеси та апарати хімічної технології наводяться розрахунки процесу підігр ...
  • Реферат на тему: Розрахунок хімічних апаратів
  • Реферат на тему: Процеси та апарати хімічної технології
  • Реферат на тему: Машини та апарати хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів ...
  • Реферат на тему: Розрахунок фізико-хімічних властивостей полімерів