Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Проектування програми з аналізу масиву

Реферат Проектування програми з аналізу масиву

Введення


Інформаційні технології широко застосовуються в наш час для автоматизації документообігу на різних підприємствах.

Постійно зростає обсяг і складність оброблюваної інформації, потрібні все нові і нові види її подання. Не підлягає сумніву, що організувати пошук, зробити аналіз і здійснити багато інших операцій значно простіше і зручніше, маючи справу з електронними документами, ніж із друкованими. Програми дозволяють збагатити курс навчання, доповнюючи його різноманітними можливостями комп'ютерних технологій, і роблять його, таким чином, більш цікавим і привабливим для учнів. Виключно висока ступінь наочності представленого матеріалу, взаємозв'язок різних компонентів курсів, комплексність і інтерактивність роблять програми незамінними помічниками, як для учня, так і для вчителя. Практично всі розвинені країни активно розробляють і підтримують комп'ютерні технології навчання. Це викликано, по-перше, тим, що комп'ютер став засобом підвищення продуктивності праці в усіх сферах діяльності людини, по-друге, різко зріс обсяг необхідних знань і за допомогою традиційних способів і методик викладання вже неможливо підготувати необхідну кількість високопрофесійних фахівців.

Необхідність активного використання навчальних програм сьогодні диктується не тільки тим, що персональний комп'ютер став вже не екзотичної технічною новинкою, але інструментом в технологічній освітньої ланцюжку у вигляді засоби навчання, а також тим, що без його активного використання неможливо підвищити інтенсивність процесу отримання знань, закріплення навичок і вмінь.

Метою моєї дипломної роботи є створення програми візуалізації методів сортування масиву, яка може бути використана при вивченні дисциплін, пов'язаних з програмуванням і алгоритмізацією, для демонстрації методів сортування масиву.

У дипломній роботі я використовувала середовище програмування Delphi. На стадії аналізу вимог мною був зібраний весь необхідний теоретичний матеріал для створення програми. На стадії інтеграції розроблений програмний код. На стадії тестування проводилася перевірка працездатності програми.


1. Теоретична частина


1.1 Призначення і область застосування


Програма дозволяє візуально демонструвати заповнення масиву випадковим чином і сортувати його різними методами.

Програмний продукт призначений як допоміжний посібники викладачам предмета: «Програмування в комп'ютерних системах». Також програма може використовуватися студентами, які вивчають даний предмет, для самостійної роботи.

Програма призначена для використання в навчальних закладах. Це дозволить викладачам ефективно використовувати час уроку, підвищити мотивацію студентів до вивчення програмування.


1.2 Технічні характеристики

програма масив користувач

Постановка завдання

Необхідно створити розробку програмного продукту призначеного для заповнення і сортування масиву.

Розроблений програмний продукт повинен задовольняти наступним вимогам:

· Наявність клавіш для заповнення, сортування, видалення масиву

· Наявність поля для відображення кількості масиву;

· Наявність поля швидкості заповнення масиву

· Наявність поля виводу гістограми

Вхідними даними є значення елементів цілочисельного масиву, згенерованого випадковим чином.

В якості вихідних даних виступають гістограми, що представляють поточне утримання оброблюваного масиву.

Зовнішній вигляд програми повинен відповідати інтерфейсу Windows-програми.

Програмний продукт повинен бути простий і зрозумілий для роботи з ним.

Опис алгоритму

Алгоритм - послідовність чітко певних дій, виконання яких веде до вирішення завдання. Алгоритм, записаний на мові машини, є програма рішення задачі.

При розробці свого програмного продукту я використовувала наступний алгоритм:

1. розробка структури програмного продукту;

2. збір інформації;

. вибір середовища програмування і розробка інтерфейсу;

. створення дизайну програмного продукту;

. створення кнопок і повзунків, за допомогою яких здійснюється робота програми;

. створення поля для виведення гістограми.

При вирішенні поставленого завдання можна представити схему, що ві...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз методів сортування одновимірного масиву
  • Реферат на тему: Розробка програми обробки масиву даних з побудовою діаграми (предметна обла ...
  • Реферат на тему: Створення програми з використанням програмного продукту Turbo Assembler
  • Реферат на тему: Розробка на мові асемблера алгоритму контролю на парність масиву даніх
  • Реферат на тему: Модернізація жорсткого диска за допомогою RAID-масиву