Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Види спостережних станцій і методика спостережень за опадами і нахилами земної поверхні будівель і споруд

Реферат Види спостережних станцій і методика спостережень за опадами і нахилами земної поверхні будівель і споруд





Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донбаський Державний Технічний Університет

Кафедра МГіГ










НДРС

Тема: «Види спостережних станцій і методика спостережень за опадами і нахилами земної поверхні будівель і споруд»




Виконала: ст. гр. МД - 10

Кочемазова А. В.

Перевірила: Хоружая Н. В.








Алчевськ 2012


Зміст


Введення

Спостережні станції на земній поверхні

Спостереження за опадами споруд

Спостереження за кренами, тріщинами і зсувами

Висновки

Список використаної літератури

спостережна станція нівелювання зсув


Введення


Процес руху товщі гірських порід і земної поверхні вивчають в натурі шляхом інструментальних спостережень, на моделях головним чином з еквівалентних матеріалів (лабораторний спосіб) і шляхом проведення теоретичних досліджень.

Маркшейдерські спостереження за рухом земної поверхні і за підробляв об'єктами проводяться з метою: визначення та подальшого уточнення параметрів процесу руху, фіксування виду і величин деформацій, що виникають в підроблюваних об'єктах, встановлення взаємозв'язку між деформаціями грунту (земної поверхні) і деформаціями споруд, визначення ступеня фільтрації води в гірничі виробки при підробці водоймищ тощо.

Результати спостережень використовуються: при встановленні та виборі заходів охорони будівель, споруд і природних об'єктів від шкідливого впливу гірських розробок, при побудові запобіжних ціликів під об'єкти, при встановленні і виборі раціональних способів розробки покладів (пластів) під об'єктами , що забезпечують мінімальні втрати корисної копалини, при розробці методів розрахунку прогнозованих величин зрушень і деформацій та ін.

При вивченні процесу руху гірських порід безпосередньо в натурі, т. е. в районі гірських розробок, на досліджуваній ділянці закладають спостережну станцію з великим числом реперів. Найчастіше таку спостережну станцію закладають на земній поверхні. Шляхом геометричних вимірювань, які виробляють систематично, стежать за становищем реперів станції в часі і просторі. Зіставляючи спостережені зміщення реперів до зробленими гірничими роботами, встановлюють необхідні закономірності розвитку процесу руху. Результати натурних спостережень дають достовірний матеріал для розуміння процесу руху гірських порід, однак проведення таких спостережень вимагає тривалого часу. Крім того, в натурі важко знайти умови для вивчення окремих сторін процесу, а результати спостережень не завжди придатні для інших гірничо-геологічних умов.



Спостережні станції на земній поверхні


Маркшейдерські спостереження за зрушенням земної поверхні і за підробляв об'єктами проводяться з метою: визначення та подальшого уточнення параметрів процесу зрушення, фіксування виду та розміру деформацій, що виникають в підроблюваних об'єктах, встановлення взаємозв'язку між деформаціями грунту (земної поверхні) і деформаціями споруд, визначення ступеня фільтрації води в гірничі виробки при підробці водоймищ тощо.

Під спостережної станцією розуміють мережу реперів, закладених на земній поверхні над проектованими гірничими роботами, у фундаментах (цоколях) будівель чи на об'єктах - трубопроводах, рейках залізниць, технологічному обладнанні. Спостережні станції закладають також у гірських виробках.

Репери в грунті зазвичай розташовують по профільним лініях головних перетинів мульди зрушення навхрест та за простиранням пласта. При проведенні спостережень на земній поверхні в залежності від поставлених завдань розрізняють типові та спеціальні станції.

Типові спостережні станції призначені для визначення основних параметрів процесу зрушення при розробці окремих пластів і свит пластів.

Спеціальні спостережні станції служать для вивчення характеру зрушень і деформацій при підробці сместителей диз'юнктивних порушень або осьових поверхонь складок, дляоценкі впливу слабких контактів при утворенні прямих і зворотних уступів, для встановлення взаємозв'язку деформацій грунту і підстави споруди, для визначення фільтраційних властивостей порід внаслідок розробок, параметрів процесу зрушення при закладці виробленого простору та ін.

За термінами служби розрізняють:

· довготривалі спо...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розрахунок очікуваних зрушень і деформацій земної поверхні в районі 10 і 11 ...
  • Реферат на тему: Наслідки деформацій земної поверхні на забудованій території
  • Реферат на тему: Радіолокаційні станції огляду земної поверхні
  • Реферат на тему: Вивчення теплових властивостей земної поверхні. Обчислення показника пожеж ...
  • Реферат на тему: Магматизм і його роль в утворенні рельєфу земної поверхні