Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Облік, аудит та аналіз товарообігу в роздрібній торгівлі (на прикладі ТОВ &Торговий дім& Товари з Німеччини &&)

Реферат Облік, аудит та аналіз товарообігу в роздрібній торгівлі (на прикладі ТОВ &Торговий дім& Товари з Німеччини &&)

СОЧИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ

недержавних освітніх закладів

ВИЩОЇ ОСВІТИ

СХІДНА ЕКОНОМІКО-ЮРИДИЧНА ГУМАНІТАРНА

АКАДЕМІЯ (АКАДЕМІЯ ВЕГУ)

Спеціальність 080109 Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

Спеціалізація - Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в комерційних організаціях


ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

«Облік, аудит та аналіз товарообігу в роздрібній торгівлі (на прикладі ТОВ« Торговий дім «Товари з Німеччини») »


Крівобоченко Павло Олександрович

Науковий керівник,

к.е.н.Яковлева-Чернишова Ганна Юріївна

Сочі 2012

ЗМІСТ


Введення

. Теоретичні основи обліку руху товарів у роздрібній торгівлі

. 1 Завдання і значення бухгалтерського обліку в торгівлі

. 2 Методичні основи ведення бухгалтерського обліку в роздрібній торгівлі

. Організація обліку та аналіз роздрібного товарообігу в ТОВ «Торговий дім« Товари з Німеччини »

. 1 Коротка характеристика господарської діяльності та організації бухгалтерського обліку на підприємстві

. 2 Методика проведення аналізу руху товарів

. 3 Аналіз руху товарів у ТОВ «Торговий дім« Товари з Німеччини »

. Аудит як основа вдосконалення обліку руху товарів у ТОВ «Торговий дім« Товари з Німеччини »

. 1 Цілі і завдання аудиту руху товарів

. 2 Планування аудиторської перевірки

. 3 Проведення аудиторської перевірки руху товарів у ТОВ «Торговий дім« Товари з Німеччини »

Висновок

Список літератури

Програми


ВСТУП


Актуальність теми дослідження. Підвищення інтенсивності конкуренції і зростаючі вимоги до управління підприємствами у вітчизняній економіці, у тому числі в роздрібній торгівлі, викликають необхідність істотного підвищення ефективності обліково-аналітичної роботи відповідних підрозділів господарюючих суб'єктів.

Системи бухгалтерського обліку та аналізу отримують в сфері роздрібної торгівлі все більшого розвитку. В даний час облік товарів на підприємствах роздрібної торгівлі регулюється нормативними документами різного рівня, основним з яких є Положення з бухгалтерського обліку матеріально виробничих запасів, визначальне загальний порядок обліку матеріалів, готової продукції і товарів, у тому числі і товарів для перепродажу. Разом з тим, зберігається і чимало проблем. Багато в чому, це пояснюється недостатньою розробкою теоретичних і методологічних питань організації та методик такого обліку, повною мірою відбивають специфіку роздрібної торгівлі.

Цим обумовлена ??актуальність обраної теми випускної кваліфікаційної роботи, що визначила мету, завдання, об'єкт і предмет дослідження.

Мета і завдання дослідження. Метою випускної кваліфікаційної роботи є дослідження організації обліку, аналізу та аудиту роздрібного товарообігу і розробка пропозицій щодо їх вдосконалення на прикладі конкретного підприємства.

Постановка даної мети обумовила необхідність вирішення ряду поетапних завдань:

визначити основні принципи і завдання бухгалтерського обліку в роздрібній торгівлі;

розглянути особливості документального оформлення руху товарів у роздрібній торгівлі;

виявити особливості обліку товарних операцій в організації-об'єкті дослідження;

вивчити методику аналізу руху товарів;

провести аналіз руху товарів у досліджуваному підприємстві;

визначити мету, завдання та розкрити методику аудиту товарних операцій;

провести аудит товарних операцій на прикладі організації-об'єкта дослідження.

Об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження є ТОВ «Торговий дім« Товари з Німеччини ».

Предмет дослідження - теоретико-методологічні та практичні проблеми організації обліку, аналізу та аудиту товарних операцій в організації роздрібної торгівлі.

Наукова розробленість проблеми. Теорія і методологія обліку, аналізу та аудиту господарських операцій на підприємствах роздрібної торгівлі сформована в роботах відомих вчених і фахівців Агафонової М.Н., Борисенко Т.М., Безруких А.С., Васильєва Д.В., Волкова Н.Г. , Ивашки...


сторінка 1 з 30 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Система автоматизування операцій обліку товарів на складі фірми роздрібної ...
  • Реферат на тему: Організація обліку товарних операцій в роздрібній торгівлі »
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік, аудит та аналіз товарообігу в роздрібній торгівлі (на ...
  • Реферат на тему: Дослідження системи бухгалтерського обліку та аналізу продажів в оптовій то ...
  • Реферат на тему: Облік і аналіз руху товарів в організаціях торгівлі (на прикладі ТОВ &Вега& ...