Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Забезпечення інформаційної безпеки ТОВ &Інформаційне партнерство&

Реферат Забезпечення інформаційної безпеки ТОВ &Інформаційне партнерство&

Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти

Російська академія народного господарства та державної служби при Президенті Російської Федерації

Орловський філія

Факультет (інститут): Державне та муніципальне управління

Напрям підготовки: Прикладна інформатика

Кафедра: Інформатики та інформаційних технологій в менеджментіКурсова робота

з дисципліни:

Інформаційна безпека

на тему:

Забезпечення інформаційної безпеки ТОВ «Інформаційне партнерство»

Автор роботи: Антонова Л.С.

студентка 4 курсу гр. 43

Керівник роботи: Мітяєв В.В.

канд. пед. наук, доцент

Орел 2013

Зміст


Введення

. Теоретичні основи забезпечення інформаційної безпеки

. 1 Напрямок забезпечення інформаційної безпеки

. 2 Основні загрози безпеки організації

. Модель організації

. 1 Організаційна структура ТОВ «Інформаційне партнерство»

. 2 Використовувані засоби захисту в організації ТОВ «Інформаційне партнерство»

. Загрози в ТОВ «Інформаційне партнерство» та методи їх усунення

. 1 Аналіз загроз

. 2 Пропозиції щодо нейтралізації загроз у ТОВ «Інформаційне партнерство»

Висновок

Бібліографічний список


Введення


Кожна фізична і юридична особа з моменту своєї появи постійно піддається різним випробуванням. При цьому об'єктивні і суб'єктивні обставини вельми часто ставлять під загрозу стратегічні інтереси комерційного підприємства.

Перспектива небажаної альтернативи неминуче підштовхує підприємців до пошуку і прийняття адекватних рішень, необхідних для досягнення поставлених цілей. Але на шляху до них, як правило, з певною циклічністю виникають перешкоди. У подібних умовах, треба попередньо розрахувавши власні сили і засоби, спланувати свої дії таким чином, щоб усунути можливі перешкоди оптимальним способом, захистивши стратегічні інтереси підприємства і забезпечивши стабільне просування до обраним цілям.

До стратегічним інтересам слід віднести сукупність найважливіших потреб, задоволення яких надійно забезпечує існування і можливості прогресивного розвитку підприємства.

Актуальність теми дослідження курсової роботи визначається тим, що для успішної роботи в умовах ринкової економіки будь-яке підприємство повинно своєчасно і адекватно реагувати на можливі несприятливі ситуації. А для цього має бути розроблений механізм своєчасного виявлення та оперативного усунення загроз. Цей механізм повинен виявляти небезпеки на самих ранніх стадіях, коли ще можливо їх усунення з мінімальними витратами ресурсів і зусиль. Впровадження такого механізму забезпечить стійкість підприємства та міцність становища на ринку.

Об'єктом для дослідження обрано ТОВ «Інформаційне партнерство», а предметом дослідження є система безпеки підприємства.

Мета роботи полягає у вивченні існуючих способів захисту стратегічних інтересів підприємства, що забезпечують стійко ефективне його функціонування в будь-яких умовах.1. Теоретичні основи забезпечення інформаційної безпеки


Інформація - відомості про події, процеси, явища, які є предметом передачі, зберігання, розповсюдження, перетворення.

Інформаційна безпека - це стан захищеності інформаційного середовища суспільства, що забезпечує її формування, використання і розвиток в інтересах громадян, організацій, держав.

Режим інформаційної безпеки - це комплекс організаційних і програмно-технічних заходів, які повинні забезпечувати наступні параметри:

доступність і цілісність інформації;

конфіденційність інформації;

неможливість відмови від вчинених дій;

автентичність електронних документів.

Мета інформаційної безпеки - забезпечити безперебійну роботу організації і звести до мінімуму шкоду від подій, що несуть загрозу безпеці, за допомогою їх запобігання і зведення наслідків до мінімуму.


. 1 Напрямок забезпечення інформаційної безпеки

...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка та впровадження комплексу заходів щодо забезпечення інформаційної ...
  • Реферат на тему: Забезпечення інформаційної безпеки користувачів в умовах інформаційного упр ...
  • Реферат на тему: Система забезпечення інформаційної безпеки України
  • Реферат на тему: Забезпечення інформаційної безпеки в системі організаційного управління SAP ...
  • Реферат на тему: Забезпечення інформаційної безпеки інформаційних систем різного класу і при ...