Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Тепловий і конструктивний розрахунок секційного водо-водяного підігрівача тепломережі

Реферат Тепловий і конструктивний розрахунок секційного водо-водяного підігрівача тепломережі

Завдання на курсове проектування з дисципліни: «óдравліка і теплотехнікаВ»


Тема: Тепловий і конструктивний розрахунок секційного водо-водяного підігрівача тепломережі.

Цільова установка: На основі аналізу можливих схем теплообмінників, врахування їх конструктивних особливостей вибрати оптимальну схему теплообмінника. Провести теплової та конструктивний розрахунок. В обраному прямоточному водо-водяному обігрівачі гарячого водопостачання (рис. 1.3.) визначити поверхню нагріву, довжину, і кількість секцій. За розрахованими параметрами вибрати стандартний теплообмінний апарат. p> Вихідні дані:

1. Продуктивність (Прямоток) Q .................... 0.44 В· 106Дж/с

2. Температура гріючої води на вході в апарат t'1 .... 130 В° С

3. Температура гріючої води на виході t "1 ................ 120 В° С

4. Температура що нагрівається на вході t'2 ........ 65 В° С

5. Температура що нагрівається на виході t "2 ........... 100 В° С

6. Діаметри трубок d вн/d н ................... 16/18 мм

7. Коефіцієнт теплопровідності стінки О»ст ........... 105 Вт/(м В· К)

8. Коефіцієнт теплопровідності накипу О» нак ........ 3.49 Вт/(м В· К)

9. Товщина накипу Оґ нак .................. 0.2 мм

10. ККД О· ............................ 90%

Зміст роботи (перелік питань)

Класифікація теплообмінних апаратів

Аналіз апаратів

Вибір конструктивної схеми апарату, матеріалів

Конструктивний і тепловий розрахунок елементів конструкції

До захисту представити:

Пояснювальну записку (обсяг 20 - 25 аркушів)

Робочий креслення, виконаний на окремому аркуші за ГОСТ

Таблиці (Графіки)

Список використаної літератури

Керівник курсового проекту доцент В.А. Ємельянов


Зміст


1. Теоретична частина

1.1 Класифікація теплообмінних апаратів. Теплоносії

1.2 Конструкції трубчастих, пластинчастих і спіральних апаратів поверхневого типу

2. Розрахункова частина

2.1 Конструктивний розрахунок p> 2.2 Тепловий розрахунок

3. Програми

4. Креслення підігрівальні апарату

Висновки

Список використаної літератури


1. Теоретична частина


1.1 Класифікація теплообмінних апаратів. Теплоносії


Теплообмінний апаратами (теплообмінниками) прийнято називати пристрої, призначені для передачі тепла від одних тіл до інших. У теплообмінних апаратах можуть відбуватися різні теплові процеси: зміна температури, випаровування, кипіння, конденсація, розплавлення, затвердіння і, нарешті, більш складні, комбіновані процеси. Кількість тіл, що беруть участь у цих процесах, може бути більше двох, а саме: тепло може передаватися від одного тіла до декільком іншим тілам або, навпаки, від декількох тіл до одного. Ці тіла, що віддають тепло, прийнято називати теплоносіями. p> Класифікація теплообмінних апаратів. Теплообмінні апарати мають велике поширення у всіх областях промисловості і широко застосовуються в теплосилових установках. Залежно від призначення теплообмінні апарати називаються підігрівниками, конденсаторами, випарниками, Пароперетворювачі і т. д.

За принципом дії теплообмінні апарати діляться на поверхневі і змішувальні.

У поверхневих апаратах теплоносії розділені твердими теплопровідними стінками, через які відбувається теплообмін між теплоносіями. Та частина поверхні стінок, через яку передається тепло, називається поверхнею нагріву.

У свою чергу поверхневі теплообмінні апарати діляться на рекуперативні і регенеративні.

Якщо теплообмін між теплоносіями відбувається через розділові стінки, то теплообмінник називають рекуперативним. В апаратах цього типу в кожній точці розділової стінки тепловий потік зберігає постійний напрям.

Якщо ж два або більше теплоносіїв поперемінно стикаються з однією і тією ж поверхнею нагріву, то теплообмінний апарат називають регенеративним. У період зіткнення з одним з теплоносіїв стінки апарату отримують тепло і акумулюють його; в наступний період дотику іншого теплоносія з тієї ж поверхнею стінок закумульоване тепло передається теплоносію. Напрямок теплового потоку в другому періоді змінюється на протилежне. p> У більшості рекуперативних апаратів здійснюється безперервна передача тепла через стінку від одного теплоносія до іншому. Ці апарати, як правило, є апаратами безперервної дії. Рекуперативні апарати, в яких виробляється періодичний нагрів або охолодження одного з теплоносіїв, відносять до апаратів періодичної дії.

Регенеративні теплообмінники в більшості випадків є апаратами періодичної дії; в них різні теплоносії надходять в різні періоди часу. Безперервна робота здійснюється в таких апаратах лише в тому випадку, якщо вони забезпечені рухомими стінками або насадками, поперемінно дотичними з потоками різн...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Тепловий і конструктивний розрахунок секційного водо-водяного підігрівача т ...
  • Реферат на тему: Тепловий і гідравлічний розрахунок теплообмінних апаратів
  • Реферат на тему: Розрахунок теплообмінних апаратів
  • Реферат на тему: Розрахунок теплообмінних апаратів
  • Реферат на тему: Складний теплообмін і типи теплообмінних апаратів