Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Технологія розробки Родовище нефти і газу

Реферат Технологія розробки Родовище нефти і газу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКОМУ державний технічний університет

Кафедра Розробки Родовище корисних копалинЖурнал контрольних робіт

«Технологія розробки Родовище нефти і газу»


Виконала: Войченко Г.О.

Перевірів: доц. Склепович К.З.Алчевськ - 2011

Завдання № 1. Визначення запасів нефти


Теоретичні положення.

Запаси - маса Нафта і конденсату, або про єм газу у виявленості, розвіданіх и розроблюваних покладаючи на дату підрахунку, Зведення до стандартних умів (0,1 мПа и 20 о С). При візначенні запасів Родовище обов язково підрахунку и обліку підлягають НЕ только запаси нефти, газу, конденсату, но и всі цінні компоненти, Які містяться у них.

Запаси нефти, конденсату и компонентів, Які містяться у них, поділяються на две групи: Балансові - запаси Родовище (покладів), розробка якіх на Сучасне етапі Економічно доцільна; забалансові - запаси Родовище (покладів), запаси якіх на теперішній годину Економічно недоцільна, або технологічно и технічно Неможливо, альо Які у Майбутнього могут буті переведені у Балансові. У групі балансових запасів віділяють відобувні запаси (Які можна відобуті з надр).

Методи І спосіб буріння свердловин и видобування нефти і газу з різніх покладів в значній мірі залежався від характеристик порід-колекторів (порового, тріщінніх, кавернозних та змішаних), среди якіх найважлівішімі є порістість та пронікність.

Порістість - про єм породи, що не заповнений твердою Речовини, и поділяється на відкриту (ефективна) i Загальну.

розв язання задачі.

Відношення про єму всех пір (V зп) до загально про єму породи - коефіцієнт порістості

=V зп/V гп (1.1)=2700/5000=0,54


Відношення про єму зотриманням между собою (відкритих) пор V ВП до загально про єму гірської породи V ДП - коефіцієнтом Відкритої (ефектівної) порістості:

в=V ВП/V ГП (1.2) в=1200/5000=0,24


У природніх условиях порист заповнені водою, нафтою, або газом, причому степень насічення ними пір характеризуються коефіцієнтамі водо- (К в), нафто- (К н) i газонасічення (К г).

Пронікність - здатність гірськіх порід пропускаті через собі флюїд и характерізується коефіцієнтом пронікності (К, м 2), Який візначається за формулою:


K=Q? L/(F (P 1 -P 2), (1.3)


де Q - витрати Рідини чі газу, м 3/с;

?- В язкість, Па с; L - довжина бланках породи, м;- Площа Перетин бланках породи м 2;

Р 1 -Р 2 - перепад тиску на вході та віході, Па.

К== 0,15

Розрізняють абсолютні (порода Повністю Насич однією фазою при наявності Іншої) i відносну (відношення фазової до абсолютної) пронікності.

За помощью обємного методу візначається маса нефти у насіченому обємі порід-колекторів, звед до стандартних умов. Запаси нефти при цьом обчислюють за формулою:


=F h mв? н? н? ?, Тис.т., (1.4)


де Qв - відобувні запаси нефти, тис. т; - площа нафтоносності, тис.м2; - середня ефективна нафтонасічена товщина пласта, м; в - середній коефіцієнт Відкритої порістості, частко од.;

? н - середній коефіцієнт нафтонасіченості, частко од.;

? н - коефіцієнт нафтовіддачі, частко од.;

? =0,3 середній перерахунковій коефіцієнт, частко од.;

?- Середня Густина нефти на поверхні после ее дегазації, т/м3.

Значення під рахунковіх параметрів mв,? н,? заокруглюємо до сотих часток одиниці, а параметрів? н и?- До тісячніх.в=100 · 5 · 0,54 · 0,12 · 0,105 · 0,3 · 0,78=0,796 тис.т.


Завдання № 2. Розрахунок відносної Густин газу


Теоретичні положення.

Розрахунок Густин газу? (Кг/м 3).

а) за нормальних умів (Р о=0,1 мПа, t=0 о С)


? го=М Г/V ао=М Г/22,4


б) за стандартних умів (Р ст=0,1 мПа, t ст=20 о С)


? г.ст=М г/V аст=М г/24,055,


де V ао і V аст про єм м 1 березня кіломолю газу (за законом Авогадро).

Відносна Густина газу:


г =? го /? по =? г ст /? п ст=Мг/Мп=МГ/28,979,


де? го і? г.ст - Густина газу за нормальних и стандартних умів, кг/м3;

? пн,? л ст - ...


сторінка 1 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Автоматизація процесу осушення газу на установці комплексної підготовки газ ...
  • Реферат на тему: Крекінг нефти
  • Реферат на тему: Насосна станція для перекачування нефти
  • Реферат на тему: Склад та первинна переробка нефти
  • Реферат на тему: Сучасні прогнози вітчизняних і світових запасів нафти і газу. Нафта, газ т ...