Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Спадкування за законом і за заповітом

Реферат Спадкування за законом і за заповітом

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ЕКОНОМІКИ імені А. С. ГРИБОЕДОВА

Юридичний факультет

Кафедра цивільного права та цивільного процесувипускна кваліфікаційна робота

на тему Спадкування за законом і за заповітом
Москва 2012План


Введення

Глава 1. Загальні положення про спадкування

. 1 Основні поняття спадкового права

. 2 Суб'єкти спадкових правовідносин

Глава 2. Спадкування за заповітом

. 1 Поняття спадкування за заповітом

. 2 Форма заповіту і правила його складання

. 3 Заповідальний відмова і заповідальне покладання

. 4 Недійсність заповіту

Глава 3. Спадкування за законом

. 1 Загальні положення

. 2 Спадкоємці за законом і порядок покликання їх до спадкоємства

. 3 Спадкування за правом представлення

. 4 Громадяни, які не мають права успадковувати

. 5 Право на обов'язкову частку у спадщині

Глава 4. Огляд судової практики по спадкових спорах

Висновок

Список використаної літературиВведення


Право спадкування є одним з центральних інститутів всіх правових систем сучасності, що свідчить про його важливість у сфері забезпечення прав і законних інтересів не тільки певних осіб, але й суспільства в цілому. Допомогою спадкування майнові права та обов'язки, а також деякі особисті немайнові права переходять до спадкоємців, чим зберігається нерозривний зв'язок між поколіннями людей, зміцнюючи їх приватну власність, що в даний час набуває особливої ??значущості, оскільки інститут спадкування, в тому числі, сприяє стабілізації і розвитку цивільного обороту. У зв'язку з тим, що будь-яка людина може стати спадкоємцем і/або спадкодавцем, то інститут спадкування, безперечно, має велике значення і актуальність.

Актуальність теми дослідження. Спадкове право відноситься до одних з найбільш затребуваних на практиці підгалузей цивільного права. Історично склалося як правовий інструмент, що забезпечує баланс між громадськими (соціальними) та приватними (індивідуальними) інтересами у сфері майнових відносин, спадкове право і в сучасному світі виступає не тільки в якості одного з найважливіших способів набуття права власності, але і створює умови для захисту майнових інтересів сім'ї спадкодавця.

Спадкове право, будучи безпосередньо заснованим на складаються століттями національних і моральних традиціях сімейної організації суспільства, є однією з найбільш стабільних і консервативних галузей цивільного законодавства. Зміни останніх 30-40 років, що відбулися в спадковому законодавстві найбільш розвинених іноземних правопорядков, дозволяють виявити загальні тенденції розвитку сучасного спадкового права. Досить відзначити, що найбільш масштабні зміни правового регулювання стосувалися виключно спадкових прав пережив чоловіка, усиновлених і позашлюбних дітей, тобто осіб, призваних до спадкоємства за законом. Еволюція вітчизняного спадкового законодавства, в якому зазначені проблеми були дозволені ще в перші десятиліття XX століття, тим не менш, так само була багато в чому пов'язана саме з спадкуванням за законом - обов'язковою часткою, спадковими правами непрацездатних утриманців, з розширенням кола спадкоємців за законом та ін.

Викладене дозволяє обмежитися розглядом найбільш актуальних, з точки зору автора, проблем правового регулювання спадкування за законом і за заповітом, вибір яких визначається не тільки прогалинами в доктрині, а й тими змінами, які були вироблені у вітчизняному спадковому законодавстві. До таких проблем відносяться підставу і межі спадкування за законом, умови відсторонення від спадкування негідних спадкоємців, а також порядок закликання до спадкоємства різних категорій законних спадкоємців - представляють спадкоємців з числа кровних родичів спадкодавця, усиновлених спадкодавцем осіб і непрацездатних утриманців спадкодавця. У зв'язку з дослідженням цих проблем неминуче і звернення до аналізу таких інститутів, як відумерле майно і обов'язкова частка.

У даній роботі зачіпаються загальні для спадкування за законом і за заповітом питання, пов'язані з відкриттям спадщини і його прийняттям, особливостями спадкування окремих видів майн...


сторінка 1 з 32 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Спадкування за законом. Спадкування за заповітом. Сучасні проблеми спадку ...
  • Реферат на тему: Спадкування за законом як інститут російського цивільного права
  • Реферат на тему: Інститут спадкування за законом
  • Реферат на тему: Правовий порядок спадкування за законом
  • Реферат на тему: Положення спадкування за законом у російському цивільному праві