Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Суспільно-політичні факторі змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

Реферат Суспільно-політичні факторі змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

Суспільно-політичні ФАКТОР ЗМІН У складі СЕЛЯН УСРР У 1927-1932 рр.


В 

Вступ

У работе Розглянуто Актуальне питання впліву селянського фактору на події в Україні 1927-1933 років. Грунтовно на базі архівних матеріалів проаналізовано Зміни у складі селян УСРР за цею Период. Зроблено Висновок, что суднових та позасудове розкуркулення, Ліквідація заможніх селянське господарство, відплив найбільш працездатности, кваліфікованіх та фізічно здорових селян, Переважно чоловіків, у промисловість та новобудови в результаті проведення організованого набору та самоплівніх процесів на селі у 1927-1932 рр. є Передумови голодомору 1932-1933 рр., Які негативно вплінулі на загальний стан СІЛЬСЬКОГО господарства, структуру и стан трудових ресурсів села. Ці факторі ускладнено сітуацію во время голодомору и обумовілі ще більш тяжкі его Наслідки.

Запропонована робота пов'язана з Науковою проблемою, сутністю Якої є роль Радянської держави в змінах у складі селянства в Период проведення форсованої індустріалізації та суцільної насільніцької колектівізації СІЛЬСЬКОГО господарства напрікінці 20-х - на качану 30-х років ХХ ст.

Щодо стану розробки зазначеної проблеми, то, з одного боку, конкретно-історічніх праць, Які тією чи іншою мірою вісвітлюють ее Дуже багато, о з Іншого - Фактично немає таких, что комплексно б досліджувалі Суспільно-політичні факторі змін у складі селянства УСРР у 1927-1932 рр. [1]. p> Актуальність обраної тими обумовлена ​​тим, что вона передбачає ліквідацію таких "білих плям" в історії України, як Вплив неприродних факторів на Зміни у складі селян у Период згортання НЕПу та проведення суцільної насільніцької колектівізації. Ліквідація ж кожної "прогалинах" в истории ВАЖЛИВО Задля современного державотворення, якому Потрібні правдіві підручники, різноманітні довідники, науково обгрунтовані Рекомендації. Інакше Неможливо скористати позитивним досвідом та врахуваті зроблені помилки.

Джерельна базу статьи складають маловідомі широкому колу науковців матеріали з діловодства, что містяться у фондах Народного комісаріату Юстиції УСРР, Народного комісаріату земельних справ УРСР, Народного комісаріату праці УСРР (Центральна комісія по боротьбі з безробіттям) та Об'єднаному фонді Всеукраїнської Спілки сільськогосподарськіх колектівів ТА ЙОГО ліквідкому Центрального державного архіву Вищих органів власти та управління України. p> Метою роботи є аналіз особливая, форм, методів та НАСЛІДКІВ Дії Суспільно-політічніх факторів на Зміни у складі селянства у 1927-1932 рр. p> Поряд з природніми демографічнімі факторами у 1927-1932 рр. діялі Суспільно-політичні, Які спричинили кількісні та Соціальні Зміни у складі селянства УСРР. Саме суднових та позасудове розкуркулення, Ліквідація куркульства як класу, організованій набор и стіхійній відплив селян у промислові Галузі ї новобудови прізвелі до вилучення з їхнього середовища небажаним владі СОЦІАЛЬНИХ верств та загально надлишком СІЛЬСЬКОГО населення.


ПРОТЯГ 1927-1932 рр. суди у сільській місцевості виступали репресивно органами переслідування Заможне-середняцькіх верств села та супротівніків колектівізації. У їхній ДІЯЛЬНОСТІ малі місце два етапи: 1927-1929 рр. та 1930-1932 рр. Если на первом етапі суднового переслідуванням підлягалі селяни за невиконання плану хлібозаготівель, умів контрактації та несплату сільгоспподатків, то другий етап БУВ тісно пов'язаний з проведенням колектівізації та ПОЛІТИЧНОЇ кампанії "ліквідації куркульства як класу ". Самперед до крімінальної відповідальності прітягаліся одноосібнікі з числа так званні "середняків-контрактантів", "Куркулів-твердоздавців" та розкрадачів соціалістічної власності, водночас у ІНФОРМАЦІЙНИХ аркушах нарсудів та прокуратурою усьо частіше з'являються ПОВІДОМЛЕННЯ про притягнений до судової відповідальності колгоспніків и робітніків радгоспів, Які НЕ віконувалі Покладення на них Завдання [2].

Розкуркуленню, на відміну від судових переслідувань, підлягалі селянські Сім'ї, якіх або виселюваному з України у малообжіті Регіони СРСР, або вікорістовувалі дешевого РОБОЧЕГО силу в Україні. Ті, хто залишавсь в Україні, розбігаліся. Фактично розкуркулені переставали буті селянами. p> Третій та четвертий чинник принципова відрізняліся від дерло двох.

Зміни у складі селянства под вплива проведення форсованої індустріалізації відбуліся через потребу у значній кількості додаткової робочої сили [3]. Це у свою черго вело до Розширення масштабів організованіх наборів. Внаслідок проведення організованіх наборів вилучалось бідняцько-наймітські та середняцькі верстви села, самперед Колгоспник, найбільш кваліфіковані, здорові, працездатности віку, Переважно чоловіки [4]. Організованій набор здійснювався Переважно на засідках матеріальної зацікавленості у таких Напрямки, як забезпечення РОБОЧЕГО силою кам'яновугільної промісловості, металургійних заводів, лісорозробок, новобудов [5]. Особливий напрямок ...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Відображення Голодомору 1932-1933 років та причин, что прізвелі до трагедії ...
  • Реферат на тему: Голод у 1932-1933 роки в Україні
  • Реферат на тему: Науково-технічна революція и Якісні Зміни у складі робітнічого класу капіта ...
  • Реферат на тему: Голод 1932-1933 рр. на Поділлі: передумови, Хід та Наслідки
  • Реферат на тему: Податкова реформа 1930-1932 років у СРСР