Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Операції комерційних банків на ринку цінних паперів

Реферат Операції комерційних банків на ринку цінних паперів

Введення

комерційний банк цінний папір

Складовою частиною фінансової системи, яка характеризується офіційно встановленої специфікою, є ринок цінних паперів. Ринок цінних паперів дає більше можливості для доступу всіх суб'єктів економіки до отримання грошових коштів, які їм необхідні.

Комерційні банки відіграють величезну роль на ринку цінних паперів. Це пов'язано з комбінуванням емісійної, інвестиційної та посередницької діяльності на ринку, значним видовим списком цінних паперів, з якими реалізуються операції. Дана якість комерційних банків дозволяє їм виконувати як професійну, так і непрофесійну активність на ринку цінних паперів. Саме цей факт відрізняє комерційні банки від банків деяких розвинених держав. Поряд з цим гідність банків міститься в наявності характерних дій за операціями з цінними паперами, які властиві кредитним організаціям.

Нужда пізнання і впровадження на практиці немаловажного досвіду, накопиченого банками в різних країнах, пов'язана виникненням суперництва між фінансовими інститутами. Ринок цінних паперів повинен виступити джерелом надходження інвестицій у реальний сектор, субсидування економічного зростання і нововведень.

Ринок цінних паперів дозволяє уряду і організаціям збільшити коло джерел надходження за рахунок самофінансування і банківських кредитів. Тим самим ймовірні інвестори мають можливість вибору. Комерційні банки виступають на даному ринку у великій мірі масштабними й активними учасниками.

Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що по всім вищевказаним факторам банки стали орієнтувати більшу частину своїх активів в рефінансування в іншій важливий вид прибуткових активів - у цінні папери. Згодом вивчення фахівцями виявлено, що розмір обертаються в цінні папери коштів коливається від 1/5 до 1/3 загального обсягу портфеля. Цінні папери банків складаються з державних цінних паперів і урегульованих законодавством категорій акцій. Дані елементи банківських портфелів активів здійснюють ряд головних функцій, у свою чергу, забезпечуючи банкам прибутковість, мобільність і різноманітність. Дані функції орієнтовані на зниження втрат і дає можливість вивести частину прибутку банку з-під оподаткування. Такі вкладення стабілізують доходи банку, забезпечуючи спеціальні надходження в той період, коли інші їх джерела практично використані.

Метою даної роботи є сукупний аналіз організації операцій комерційних банків з цінними паперами.

Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання:

визначити сутність ринку цінних паперів і роль у ньому комерційних банків;

розглянути основні види операцій комерційних банків з цінними паперами;

розглянути проблеми і вказати шляхи вдосконалення діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів.

Об'єктом дослідження даної роботи є комерційний банк, а предметом дослідження - його участь на ринку цінних паперів.

Структура роботи складається зі змісту, вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

У первомразделеособое увагу приділено характеристики ринку цінних паперів, а також проаналізовано роль комерційних банків на ринку цінних паперів.

Під второмразделе розглянуто організація здійснення операцій банків з цінними паперами.

У третьемразделе викладені проблеми та шляхи вдосконалення діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів.

Теоретичною та методологічною основою написання курсової роботи з'явилися федеральні закони, а також роботи передових авторів вітчизняної економічної ідеї і зарубіжних авторів з питань проведення операцій з цінними паперами комерційних банків.


1. Сутність ринку цінних паперів та роль у ньому комерційних банків


.1 Характеристика ринку цінних паперів


Ринок цінних паперів є складовою частиною ринкової економіки. Головними показниками зрілості економічного розвитку країни є розвиненість і рівень організації ринку цінних паперів з боку держави. Ринок цінних паперів функціонує в системі фінансового ринку в цілому і перевіряє вплив як з боку внутрішніх факторів країни, так і з боку положення світового фінансового ринку.

Мета роботи даного ринку полягає в тому, щоб гарантувати наявність пристрою для залучення грошових коштів в економіку шляхом перебування підходящих зв'язків між тими, хто відчуває потребу в коштах, і тими, хто бажав би вкласти надлишковий дохід. При цьому надзвичайно важливо, щоб ринок цінних паперів гарантував наявність пристрою, який сприяє...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості випуску та обігу цінних паперів банків. Державне регулювання р ...
  • Реферат на тему: Цінні папери. Ринок цінних паперів. Особливості функціонування ринку цінн ...
  • Реферат на тему: Роль комерційних банків як учасників ринку цінних паперів
  • Реферат на тему: Роль і місце комерційних банків на ринку цінних паперів
  • Реферат на тему: Діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів