Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Роль державного бюджету в забезпеченні економічного розвитку регіонів України

Реферат Роль державного бюджету в забезпеченні економічного розвитку регіонів України

жуються Критерії та шляхи Підвищення їх в условиях кризового стану економіки, визначаються основні напрями стимулювання економічного розвитку України за рахунок бюджетних коштів та на їх Основі вісловлюються рекомендації относительно Подальшого вдосконалення державного регулювання економічного розвитку теріторій.

Проміжні результати дослідження ВИДАТКІВ державного бюджету України та їх впліву на розвиток регіонів пройшли апробацію у Доповіді автора на конференці ї «Економіка: реалії годині і перспективи», что відбулася 20-21.02.2014 року.

Дипломна робота складається з 122 сторінок, містіть в Собі 16 табліці, 14 малюнків, а такоже 108 використаних інформаційних джерела.


1. Економічна Сутність державного бюджету як інструменту регулювання економічного розвитку


1.1 Економічна Сутність та природа Державного бюджету


Чільне місце в соціальному та економічному розвитку кожної країни Належить проблемам бюджету, Аджея бюджет Належить до тієї СФЕРИ суспільного життя, что безпосередно торкається інтересів усіх членів Суспільства. У бюджеті будь-якої країни відбіваються Важливі економічні, соціальні та Політичні проблеми держави та кожної людини зокрема. Водночас успішне вирішенню проблем бюджету можливе лишь за умови правильного розуміння его сутності, роли та місця в сістемі економічних отношений.

Вікорістовуючі бюджет, держава має Забезпечувати Головні пропорції у розвитку ОКРЕМЕ Галузо економіки, вірішуваті певні загальнодержавні Завдання, Які НЕ могут буті вірішені ОКРЕМЕ господарствами за рахунок Власного ресурсов, Здійснювати перерозподіл ФІНАНСОВИХ ресурсов между різнімі регіонамі країни, Забезпечувати фінансування невіробнічої сфери, а такоже Здійснювати соціальний захист найбільш незахіщеніх верств населення.

Бюджет самперед слід розглядаті як економічну категорію. У цьом контексті бюджет - це система Копійчаної отношений относительно формирование та использование централізованого фонду Копійчаної коштів, Який перебуває у розпорядженні ОРГАНІВ государственной власти и місцевого самоврядування й вікорістовується державою для виконан ее функцій. Однако немає чітко визначеного трактування категорії «бюджет». Пропонуємо Узагальнити існуючі підході до визначення даного Поняття [8, с.27].


Таблиця 1.1. Узагальнення підходів до трактуванна категорії «бюджет» в Теорії фінансів

АвторВізначенняБюджетній кодекс України «План формирование та использование ФІНАНСОВИХ ресурсов для забезпечення Завдання и функцій, Які здійснюються органами государственной власти течение бюджетного ПЕРІОДУ» Бюджетний кодекс Російської Федерации «Форма формирование и витрачання Копійчаної коштів, призначеня для фінансового забезпечення Завдання и функцій Держава і місцевого самоврядування »Нітті Ф.« ... підтвердженій документами розпис Передбачення доходів и дозволеного державі або адміністратівнім установам ВИДАТКІВ, це акт, Який містіть попереднє одобрения державних доходів и витрат »Озеров І.« Під бюджетом розуміється план ведення державного господарства на Данії період »Таргулов Х.« ... сукупність доходів и ВИДАТКІВ держави, причому ЦІ доходи І видатки держави отримай визначеня санкцію ОРГАНІВ, Які мают на це право »Оксфордського тлумачний словник« Фінансовий план, Який окреслює індікатівні показатели доходів и ВИДАТКІВ за Певний період »Федосов В., Огородник С., Суторміна В. та ін. «... система Копійчаної отношений, Які вінікають между державою, з одного боці, підприємствами, організаціямі и населення - з іншого, относительно формирование и использование централізованого фонду державних Копійчаної ресурсов для удовольствие суспільних потреб» Золотогоров В. «... розпис, кошторис Копійчаної доходів и ВИДАТКІВ держави (міста, району, встанови), сім ї або окремої особини Певний период (рік, квартал, місяць)» Мочерний С., Ларіна Я., Устенко О., Юрій З. «... (англ. budget - сумка) - Визнана або прийнятя таблиця, відомість доходів и ВИДАТКІВ економічного суб єкта за Певний период годині (основном за рік), что має офіційну силу. Б. - основний інструмент перевіркі збалансованості, відповідності Надходження и витрат економічних ресурсов »

Бюджет є основною Ланка державних фінансів и Важлива ськладової Фінансової системи в цілому. Державні фінанси віражають сукупність економічних отношений у грошовій форме з приводу розподілу и перерозподілу вартості валового внутрішнього продукту з метою фінансового забезпечення виконан функцій держави, а самє: реализации СОЦІАЛЬНИХ програм, програм з охорони навколишнього середовища, стимулювання науково-технічного прогресу, вирішенню структурних проблем, забезпечення оборони та других функцій [8, с. 65].

Щоб господарський Механізм функціонував нормально необходимо у...


Назад | сторінка 2 з 43 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Основні напрямки реалізації видатків державного бюджету України
  • Реферат на тему: Економічний аналіз доходів і видатків бюджету регіонів
  • Реферат на тему: Аналіз доходів державного бюджету України
  • Реферат на тему: Державний бюджет. Сутність державного бюджету. Принципи побудови
  • Реферат на тему: Типи і види прогнозів соціально-економічного розвитку держави. Планування ...