Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Цивільне право

Реферат Цивільне право

одять паєнагромадження в житловому, житлово-будівельному, дачному, гаражному чи іншому споживчому кооперативі або квартира, дача, гараж, інше приміщення, пай за які повністю виплачений і дане майно оформлено за спадкодавцем на праві власності у встановленому законодавством порядку. Якщо воля спадкодавця на оформлення зазначеного майна на праві власності була виражена в письмовій заяві, направленому в компетентні органи, але процедура оформлення не була завершена у зв'язку з його смертю, таке майно може бути судом визнано спадковим на вимогу зацікавлених осіб. br/>

Порядок прийому товарів за кількістю та якістю


. Покупець (одержувач) зобов'язаний вчинити всі необхідні дії, щоб забезпечити прийняття товарів, поставлених відповідно до договору поставки. p align="justify">. Прийнятий покупцем (одержувачем) товар повинен бути їм оглянутий в строк, визначений законодавством, договором поставки. p align="justify"> Покупець (одержувач) зобов'язаний в цей же строк перевірити кількість і якість прийнятих товарів у порядку, встановленому законодавством або договором поставки, і про виявлені невідповідності або недоліки товарів негайно письмово повідомити постачальника.

. У разі отримання поставлених товарів від транспортної організації покупець (одержувач) зобов'язаний перевірити відповідність товарів відомостям, зазначеним у транспортних і супровідних документах, а також прийняти ці товари від транспортної організації з додержанням правил, передбачених законодавством, що регулює діяльність транспорту. br/>

Договір перевезення вантажів


. За договором перевезення вантажу перевізник зобов'язується доставити ввірений йому відправником вантаж до пункту призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачу), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату. p align="justify">. Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складанням транспортної накладної (коносамента або іншого документа на вантаж, передбаченого транспортним статутом чи кодексом, іншими актами законодавства

. Перевізник і вантажовласник за необхідності здійснення систематичних перевезень вантажів можуть укладати договори про організацію перевезень. p align="justify"> За договором про організацію перевезення вантажів перевізник зобов'язується у встановлені строки приймати, а власник пред'являти до перевезення вантажі в обумовленому обсязі. У договорі про організацію перевезення вантажів визначаються обсяги, строки та інші умови надання транспортних засобів і пред'явлення вантажів для перевезення, порядок розрахунків, а також інші умови організації перевезення. p align="justify"> Між перевізниками різних видів транспорту можуть укладатися договори про організацію роботи щодо забезпечення перевезень вантажів (вузлові угоди, договори на централізоване завезення (вивезення) вантажів та ін.)

Порядок укладання таких договорів визначається транспортними статутами та кодексами, іншими актами законодавства.


Спадкування за заповітом


Заповітом визнається волевиявлення громадянина щодо розпорядження належним йому майном на випадок смерті.Завещаніе може бути скоєно громадянином, які мають дієздатністю у повному об'еме.Должно бути скоєно особисто. Вчинення заповіту через представника не допускається. Явл. односторонньою угодою, дійсність якої визначається на момент складання заповіту. Свобода заповіту 1. Громадянин може заповідати все своє майно або частину його одній або кільком особам, як входять, так і не входять до кола спадкоємців. Заповідач має право без пояснення причин позбавити спадщини одного, кількох або всіх спадкоємців. Про форму завещанія1. Заповіт має бути складений у письмовій формі та посвідчений нотаріусом. 2. Заповіт має бути власноручно підписана заповідачем. 3. У випадках, коли відповідно до цього Кодексу при складанні, підписання або посвідченні заповіту повинні бути присутні свідки, не можуть бути такими свідками, а також не можуть підписувати заповіт замість заповідача: нотаріус або інша особа, яка посвідчує заповіт; особа, на користь якої складено заповіт або зроблено заповідальний відмова, чоловік такої особи, його діти, батьки, онуки і правнуки, а також інші спадкоємці за заповітом і за законом; громадяни, що не володіють повною дієздатністю. Нотаріально засвідчене заповіт

. Нотаріально засвідчене заповіт має бути написано заповідачем або записано з його слів в присутності свідка нотаріусом. p align="justify"> Закрите заповіт

. За бажанням заповідача заповіт засвідчується нотаріусом без ознайомлення з його змістом (закрите заповіт). p align="justify">. Закрите заповіт має бути власноручно написано і підписано заповідачем. Недотримання цих ...


Назад | сторінка 2 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Мова SMS - що це таке. Бути чи не бути йому в нашому житті
  • Реферат на тему: Заповіт як угода і принцип свободи заповіту
  • Реферат на тему: Як бути, якщо контрагент за договором - нерезидент?
  • Реферат на тему: Заповіт як угода в спадковому праві Росії
  • Реферат на тему: Характеристика автотранспортної організації з перевезення вантажів ТОВ &Іст ...