Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Аналіз фінансового стану підприємства та розробка рекомендацій щодо його поліпшення (на прикладі ТОВ &Єва&)

Реферат Аналіз фінансового стану підприємства та розробка рекомендацій щодо його поліпшення (на прикладі ТОВ &Єва&)

ються за готівковим і безготівковим розрахунком.

Працює колектив висококваліфікованих фахівців близько 30 осіб, з яких 20 фахівці.

2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВ «ЄВА»


2.1 Аналіз структури балансу


Проведемо оцінку фінансового стану підприємства для виявлення вузьких місць у фінансовому стані підприємства в метою вироблення об'єктивних рекомендацій щодо поліпшення фінансового стану підприємства. Оцінка фінансового стану проведена за 1 півріччя 2011 року за даними бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки (Додаток).

У таблиці 1 приведена аналітична характеристика майна підприємства.

Для осмислення загальної картини зміни фінансового стану важливими є показники структурної динаміки балансу.

Порівняємо показники активу балансу. За звітний період валюта активу балансу збільшилася і склала 486,4% від її величини на початок року. Найбільший вплив на це надали збільшення основного капіталу на 463%, збільшення запасів на 81,6%, збільшення грошових коштів на 925%.

Збільшення дебіторської заборгованості на 630 тис. руб. вказує на фінансове благополуччя фірми, на майбутнє надходження грошових коштів і говорить про те, що фірма не відчуває труднощів зі збутом послуг і відсутністю замовлень. За підсумками розрахунків можна зробити висновок про вплив зміни оборотних і необоротних активів на відхилення підсумку балансу. Дані таблиці 1 показують, що сума оборотних активів за звітний рік зменшилася на 14,6% у валюті балансу. Необоротні активи збільшилися за звітний рік на 11,2% у валюті балансу. Внаслідок цих змін відбулися структурні зрушення в складі майна підприємства на користь збільшення частки необоротних активів. Темп зростання оборотних активів менше, ніж темп зростання необоротних активів


Таблиця 1 - Аналітичний баланс

Показово початок періодаНа кінець періодаАбсолютное отклоненіеТемп росту,% Загальна вартість майна організації (Підсумок ББ) 61342983823704486,4Стоімость майнових необоротних засобів або нерухомого майна (стор 190) 43572451420157562,6Стоімость мобільних оборотних коштів (стор 290) 177753243547299, 6Стоімость матеріальних оборотних коштів (стор 210) 167230371365181,6Велічіна власних коштів організації (стор 490) 294647353220,1Велічіна позикових коштів (стор 590 + 690) 58402919123351499,8Велічіна власного оборотного капіталу (490-190) - 4063-23867-19804587,4Рабочій капітал ( 290-690) - 1063-3867-2804363,8

Таблиця 2 - Аналітична характеристика майна підприємства

Показово початок періодаНа кінець періодаІзмененіяТемп росту,% Темп приросту,% сума тис. р.уд. вагу. % сума тис. р.уд. вагу. % сума тис. р.уд. вагу. % 123456789Стоімость імущества6134100,029838100,0237040,0486,4386,4в тому чісле1. Основний капітал, 4354,0071,024514,0082,22016011,2563,0463,0в тому числі: 1.1. Основні средства435471,02451482,22016011,2563,0463,01.2. Нематеріальні актіви0,00,00,00,00,00,01.3. Довгострокові фінансові вложенія0,00,00,00,00,00,02. Оборотний капітал1692,027,63872,013,02180,0-14,6228,8128,8в тому числі: 0,00,00,00,02.1. Грошові средства200,32050,71850,41025,0925,02.2. Короткострокові фінансові вложенія00,000,000,02.3. Запаси1672,0027,33037,0010,21365-17,1181,681,62.4. Дебіторська задолженность0,000,0630,002,16302,1


У таблиці 3 наведено зміна майнового стану підприємства.


Таблиця 3 - Зміна майнового стану підприємства

Показово початок періодаНа кінець періодаСтруктура пріростатис. руб.% Всього імущества61342983823704486,4В тому числі: - іммобілізовані активи; 43572451420157562,6- мобільні активи; 177753243547299,6- запаси167230371365181,6- дебіторська задолженность0630630-- інші оборотні актіви105165715521578,1

З таблиці видно, що оборотні кошти збільшилися в основному через збільшення іммобілізованих активів, тобто підприємство на початковому етапі свого розвитку нарощує оборотні кошти.

У таблиці 4 приведено збільшення виробничого потенціалу підприємства.


Таблиця 4 - Зміна виробничого потенціалу підприємства

Показник На початок періодаНа кінець періодаТемп росту,% тис. руб.% тис. руб.% Основні средства435493,252451497,689563,0Проізводственние запаси3156,755802,311184,1Незавершенное проізводство0000Проізводственний потенціал: 00Всего466910025094100537,5в відсотках до імуществу76,184,1110,5

З таблиці видно, що весь виробничий потенціал зосереджений в основних засобах (більше 90%), і лише маленька частка (менше 10%) зосереджена у виробничих запасах.

Використовуючи метод горизонтального аналізу, роз...


Назад | сторінка 2 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Основні напрями і порядок Здійснення аналізу необоротних активів ПІДПРИЄМСТ ...
  • Реферат на тему: Аналіз стану і оборотності оборотних коштів підприємства
  • Реферат на тему: Аналіз динаміки і структури активів і пасивів балансу підприємства
  • Реферат на тему: Аналіз майнового стану підприємства та оцінка ефективності використання йог ...
  • Реферат на тему: Капітал: оборотні фонди, формування і використання оборотних коштів підприє ...