Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник » Основи охорони праці на морському транспорті

Реферат Основи охорони праці на морському транспорті

підтвердження їх компетентності на рівні експлуатації виробництва.1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ


Основні визначення. Завдання курсу В«Основи охорони праці на морському транспорті

Згідно Закону про охорону праці України охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю.

Працівник - особа, яка працює на підприємствах, в організації, установі та виконує обов'язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).

Умовами праці називають сукупність факторів виробничого середовища, які впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці (ГОСТ 19.605-74).

Охорона праці займається людиною, що знаходиться в умовах виробництва. Ця наука підготовлена ​​логікою розвитку науки і техніки. Вся сукупність видів людської активності утворює поняття діяльності. Саме вона і відрізняє людину від усього живого. Діяльність - необхідна умова існування людського суспільства. Праця - вища форма діяльності. p align="justify"> Форми діяльності праці різноманітні. Вони охоплюють практичні, інтелектуальні і духовні процеси, що протікають у всіх сферах життя. p align="justify"> Модель процесу діяльності складається з двох елементів: людина і середовище, що мають прямі і зворотні зв'язки. Зворотні зв'язку обумовлені загальним законом реактивності матеріального світу. Система людина - середовище є двухцелевой. Одна мета полягає у досягненні певного ефекту, друга - у виключенні небажаних наслідків. p align="justify"> Явища, що викликають ці небажані наслідки, називаються небезпеками. Для небезпек характерні такі ознаки: загроза життю, шкоди здоров'ю, утруднення функціонування органів людини. p align="justify"> Небезпека створюється особливими властивостями матеріальних об'єктів, несумісними з характеристиками людини. Розрізняють небезпеки потенційні (приховані) і реальні. Щоб потенційна небезпека реалізувалася, потрібні умови, які називаються причинами. p align="justify"> Будь-яка діяльність потенційно небезпечна. Це припущення є передумовою розвитку теорії безпеки. Рівнем небезпеки (ризику) можна управляти. Але абсолютну безпеку досягти неможливо. Безпека - це стан діяльності, при якій з певною ймовірністю виключено прояв небезпеки і завдання шкоди здоров'ю людини. p align="justify"> Безпека праці - це мета. Наука охорона праці визначає засоби, шляхи і методи її досягнення. p align="justify"> Безпека праці - стан умов праці, при якому виключено вплив на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

На всіх, без винятку, виробництвах, у тому числі і на морському транспорті, є ймовірність виникнення виробничих небезпек і шкідливостей.

Виробничої небезпекою називається можливість впливу на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Шкідливий виробничий фактор - це виробничий фактор, вплив якого на працюючого в певних умовах призводить до захворювання або зниження працездатності.

Небезпечний виробничий фактор - це виробничий фактор, вплив якого на працюючого в певних умовах призводить до травми або іншого раптового різкого погіршення здоров'я.

Вплив на людину шкідливого виробничого фактора може призвести до професійного захворювання і отруєння.

Професійне захворювання - особлива категорія хвороб, що виникають переважно при впливі на організм професійних шкідливих.

Класифікація професійних захворювань для практичних цілей будується залежно від факторів виробничого середовища і трудового процесу.

Вона передбачає 5 груп професійних захворювань, що викликаються дією наступних факторів: хімічного, пилового, біологічного, фізичного (шум, вібрація, опромінення та ін), а також обумовлені перенапруженням окремих органів і систем людини.

Між виробничими небезпеками і шкідливостями іноді важко провести чітку межу. Одна і та ж причина може викликати як травму, так і професійне захворювання (наприклад, вплив променистої енергії може призвести до опіку, травмі, перегріву організму тощо). p align="justify"> Травмою


Назад | сторінка 2 з 57 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Види небезпечних факторів виробничого середовища та їх вплив на організм лю ...
  • Реферат на тему: Здоров'я людини і навколишнє середовище. Гігієнічна оцінка шкідливих ф ...
  • Реферат на тему: Охорона праці на морському транспорті
  • Реферат на тему: Охорона праці на морському транспорті
  • Реферат на тему: Гігієнічна оцінка умов праці на робочому місці з урахуванням впливу шкідлив ...