Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Лекции » Техніко-економічні характеристики енергетичних підприємств

Реферат Техніко-економічні характеристики енергетичних підприємств

в призначений для компенсації потужності обладнання, виведеного в плановий ремонт. Найчастіше він використовується для проведення поточних ремонтів, т. к. капітальний зазвичай проводять в період літнього провалу графіків навантаження (складає? 3-8% Pуст). p> .3. Аварійний резерв призначений для заміни агрегатів вийшли з ладу в результаті аварії. Аварійний резерв не може бути менше встановленої потужності найбільшого агрегату в системі (? 7-8% Р макс. Потр). p> .4. Перспективний резерв призначений для компенсації можливих помилок в оцінці попиту на потужність (? 1% Р макс. Потр). br/>

Р рез.? 20% Р макс. потр


. Виробнича потужність


Р произв. = Р макс. чол. + Р рез. = Р необх. дісп.


Капіталовкладення у створення нових виробничих потужностей підприємств

Створення виробничих потужностей ЕП пов'язано з витратою матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Сукупність цих витрат називається капіталовкладеннями. Часто використовуються терміни: капітальні витрати або інвестиції. Однак під інвестиціями звичайно розуміють вкладення грошових коштів для отримання прибутку, тобто інвестиції розглядають як джерело капіталовкладень. З іншої позиції різниця між інвестиціями та капіталовкладеннями полягає в тому, що інвестиції включають в себе нематеріальні вкладення (патенти, ноу-хау, ліцензії, технології) і портфельні інвестиції (набір цінних паперів). p> Структура капіталовкладень відображає напрямок у використанні коштів, призначених для створення виробничих потужностей. Вона визначається видом створюваних виробничих потужностей і джерелом фінансування. Найбільший вплив на неї роблять наступні фактори:

. місце розташування об'єкта;

. потужність енергетичного об'єкта;

. значний вплив на структуру і величину витрат здійснює інфляція та виплати за інвестиційними зобов'язаннями.

Облік цих факторів відображається формулою:


Зх к.с. = Kt * (1 + i) t * (1 + j) t


Зх к.с. - Загальні капіталовкладення (капітальне будівництво);

Kt - капіталовкладення року T;

i - ставка інфляції;

j - процентна ставка по кредитах.

Величина витрат на створення виробничих потужностей визначається шляхом складання кошторисної документації і називається кошторисною вартістю. У кошторисі визначається вартість необхідного обладнання за діючими цінами, вартість будівельно-монтажних робіт за чинними розцінками, транспортні витрати за діючими тарифами, витрата на проектно-вишукувальні роботи, витрати на підготовку кадрів, на утримання дирекції підприємства, що будується, а також враховуються зворотні витрати.

На основі підсумкових даних по зведеному кошторисі визначається питомий капіталовкладення на одиницю або встановленої потужності електростанції (1МВт), або на одиницю номінальної потужності трансформатора, або на який-небудь інший вимірювач.

Основу для визначення кошторисної вартості об'єкта становить визначення нормального витрати коштів та їх оцінка для визначення величини необхідних капіталовкладень. При проектуванні застосовуються методи приблизних розрахунків. p> Наприклад, метод питомих капіталовкладень:

потужність обладнання виробничий електростанція

K = k уд . * P вуст .


kуд. = - Питомі капіталовкладення. br/>


Назад | сторінка 2 з 2

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз використання обладнання і виробничих потужностей підприємства
  • Реферат на тему: Створення виробничих потужностей з вирощування поросят на прикладі ВАТ &Хрю ...
  • Реферат на тему: Аналіз використання виробничих потужностей підприємства
  • Реферат на тему: Дослідження ефектівності использование виробничих потужностей підприємства
  • Реферат на тему: Визначення капіталовкладень і щорічних витрат при проектуванні електричних ...