Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Статистика зовнішньоекономічних зв'язків. Динаміка експорту та імпорту в РФ

Реферат Статистика зовнішньоекономічних зв'язків. Динаміка експорту та імпорту в РФ

олить найближчим часом подолати багаторічну тенденцію зниження виробництва цукру з цієї сировини і кілька скоротити ввезення цукру-сирцю. p> Прогнозується збільшення імпорту зернових культур. Обсяги імпорту кави та чаю будуть визначатися зростанням платоспроможного попиту населення і ємністю внутрішнього ринку, який при нинішньому рівні споживання майже насичений. Важливими статтями імпорту залишаться медикаменти і деякі види хімічної продукції. За продукції легкої промисловості очікується збільшення імпорту тканин, що не вироблених в Росії чи вироблених в недостатній кількості, попит на які на внутрішньому ринку буде розширюватися разом із зростанням добробуту населення. Передбачається збільшення імпорту взуття, як за рахунок зниження ставок ввізних митних зборів, так і за рахунок зменшення частки тіньової продукції внаслідок жорсткості митного адміністрування.

За прогнозами Мінекономрозвитку РФ, імпорт продовольства до 2009 року виросте. Зростання доходів населення веде до випереджаючого попиту на високоякісні товари, і вітчизняне виробництво не може задовольнити цей попит в повному обсязі.

Важливо не тільки точно прогнозувати обсяг імпорту, а й точно враховувати його обсяг [6]. Реальний розмір імпорту в Росію, згідно ретельно зібраними даними іноземних митниць, приблизно на третину вище обсягу того ж імпорту, але по даними російської офіційної статистики. Так, виходячи з даних статистичних і митних органів зовнішньоторговельних партнерів Росії, в 2005 році в нашу країну було експортовано товарів і послуг на суму $ 128 млрд., тоді як російська статистика імпорту зафіксувала лише $ 98,3 млрд. У Федеральній митній службі різниця пояснюють як заниженням митної вартості товарів, так і розбіжністю методик обліку: російська статистика не враховує дрібних човників і переганяти. p> Чистий експорт за звітний період визначається як алгебраїчна різниця у вартісному вираженні між експортом та імпортом товарів і послуг. Однак оскільки незбалансованість у міжнародній торгівлі благами виробничого призначення в будь-якій країні компенсується споживчими благами, то чистий експорт може відображатися тільки через споживчі блага. Тому під чистим експортом слід розуміти перевищення експорту споживчих благ над їх імпортом. При негативному чистому експорті має місце перевищення імпорту споживчих благ над експортом. Якщо при цьому фактично взагалі навіть немає імпорту споживчих благ, але має місце перевищення імпорту благ виробничого споживання, то дана країна замість виробництва цієї кількості імпортованих виробничих благ свої ресурси використовує на додаткове виробництво споживчих благ [2].

Більшість країн прагнуть, щоб їх експорт переважав над імпортом. Однак не всім це вдається. У світовому масштабі сума перевищень експорту над імпортом у одних країн дорівнює сумі перевищень імпорту над експортом у інших.

Якщо на рівні мікроекономіки можна зрозуміти прагнення підприємців до збільшення експорту, так як це взагалі по...


Назад | сторінка 2 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Ліцензування експорту та імпорту товарів
  • Реферат на тему: Міжнародні угоди з експорту та імпорту послуг
  • Реферат на тему: Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та йо ефективність
  • Реферат на тему: Аналіз експорту та імпорту газу
  • Реферат на тему: Аналіз динаміки імпорту та експорту США