Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Мале підприємництво, його роль, умови і тенденції розвитку в Росії

Реферат Мале підприємництво, його роль, умови і тенденції розвитку в Росії

діяльність у сфері виробництва, і більшою мірою він прагне утвердитися в торгівлі і посередництві, а адже саме перелив капіталу зі сфери обігу в сферу виробництва так необхідний зараз для російської економіки.

Розробці проблем становлення і функціонування малих підприємницьких структур присвячені дослідження вітчизняних і зарубіжних економістів: Мягкова П., Зяблюка М., Хайер В., Ерхарда Л., Аллена Л., Брокхауса А., Динкіна А., Стерлин А., Ніндайка Р., Лук'янова Ю., Рубе В., Горбунова Е., Йорданської Е., Медведєва А., Татаркіна А., Фегенно Є. і ін Ними обгрунтована необхідність вивчення проблем малого бізнесу, досліджено основні напрями реалізації державної політики підтримки малих фірм, виявлені деякі особливості розвитку малого виробництва, визначено підходи до оцінки інвестиційних проектів та розробці бізнес-планів тощо

Але в той же час недостатньо уваги приділено вивченню впливу малого підприємництва на структурні перетворення регіональної економіки; формування раціональної структури індустріальних центрів на основі розвитку малого бізнесу; розробці економічної взаємодії територіальних органів влади та малого бізнесу; методології комплексної оцінки підприємницьких проектів та проведення їх експертизи в окремих містах і регіонах нехарактерних для промислово розвинених країн умовах, умовах перехідного періоду, що переживається Росією.

Мета даної роботи - досліджувати мале підприємництво, визначити його роль, умови і тенденції розвитку в Росії.

Виходячи з мети можна поставити такі завдання:

- розглянути сутність і роль малого підприємництва в сучасній ринковій економіці;

- простежити формування і розвиток малого підприємництва в економіці Росії;

- визначити тенденції розвитку малого підприємництва;

-розглянути методи державної підтримки підприємництва в Росії;

- простежити розвиток малого підприємництва Півдня Росії, зокрема нашої в Ростовській області.

В 

1 СУТНІСТЬ І РОЛЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СУЧАСНІЙ РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Сам термін В«мале підприємництво В»має універсальний, синтетичний характер. У науковій, навчальній літературі робилися спроби дати визначення малому підприємництву. При цьому деякі автори ототожнюють В«мале підприємництво В»іВ« малий бізнес В», інші, навпаки, намагаються дати розмежування цих понять. Аналіз російського законодавства дозволяє дійти висновку, що більш правильно визначення В«мале підприємництвоВ», а термін В«малий бізнесВ» запозичений із зарубіжної лексики і є не що інше, як синонім В«малого підприємництваВ». p> Під малим підприємництвом розуміється економічна діяльність суб'єкта економічних відносин, що має юридичний статус підприємця без утворення юридичної особи, або статус малого підприємства, з певним числом працюючих, обсягом прибутку і виробляє продукцію, надає послуги від свого імені, на свій ризик і під свою відповідальність [1].

Федеральний закон В«Про державну підтримку малог...


Назад | сторінка 2 з 37 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Малий бізнес, його місце і роль в ринковій економіці. Розвиток малого бізн ...
  • Реферат на тему: Малий бізнес і його роль в ринковій економіці. Розвиток малого бізнесу в Р ...
  • Реферат на тему: Проблема розвитку малого підприємництва в Росії
  • Реферат на тему: Соціально-економічний аналіз розвитку малого підприємництва в Росії
  • Реферат на тему: Сучасні тенденції розвитку малого підприємництва