Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Російській Федерації на основі міжнародних стандартів фінансової звітності

Реферат Перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Російській Федерації на основі міжнародних стандартів фінансової звітності

дних ринків капіталу. Загальновідомо, що капітал, особливо іноземний, вимагає повної відкритості компаній та звітності менеджменту перед інвесторами. До тих пір, поки іноземний інвестор не буде мати можливість простежити і зрозуміти через фінансову звітність, як використовується наданий їм капітал, будь-яка країна залишиться зоною підвищеного ризику і, відповідно, буде програвати іншим державам в залученні фінансових ресурсів з міжнародних ринків.

У сучасному світі МСФЗ поступово стають своєрідним ключем до міжнародного ринку капіталу. Якщо компанія має відповідну звітність, вона отримує доступ до джерел коштів, необхідних для розвитку. Це не означає автоматичного надання компанії шуканих нею ресурсів, так як для цього їй необхідно пройти довгий шлях. Однак це однозначно означає, що компанія потрапляє в число тих обраних, хто при дотриманні інших умов може розраховувати на іноземне фінансування. Якщо ж компанія не має необхідної звітності, то вона, з точки зору зарубіжного інвестора, не заслуговує довіри, і не може розглядатися як конкурентоспроможна у змаганні з іншими претендентами капіталу.

Як показує міжнародна практика, звітність, сформована згідно МСФЗ, відрізняється високою інформативністю і корисністю для користувачів. З самого початку стандарти розробляються виходячи з потреб конкретних користувачів. При виборі того чи іншого методичного підходу основним критерієм є корисність інформації для прийняття економічних рішень.

Крім того, звітність, підготовлена ??за МСФЗ, розглядається в якості одного з найважливіших елементів системи корпоративного управління, що забезпечує ефективну взаємодію з акціонерами осіб, відповідальних за поточне ведення справ компанії.

При цьому використання МСФЗ дозволяє значно скоротити час і ресурси, необхідні для розробки комплексу національних правил ведення звітності.

МСФЗ закріплюють досить тривалий досвід ведення бухгалтерського обліку та звітності в умовах ринкової економіки. Вони сформовані як результат праці і пошуку не одного покоління бухгалтерів-практиків і бухгалтерів-дослідників, представників різних наукових шкіл.

Стандарти враховують запити і досвід роботи зі звітністю підприємців, банківських та інших фінансових структур, фінансових аналітиків, профспілок, урядових організацій, представники яких з 1981 року утворювали Консультативну групу в рамках Комітету з МСФЗ.

Разом з тим, активне використання МСФЗ створює основу для зміцнення і розвитку бухгалтерської професії. В умовах ринкової економіки бухгалтер перетворюється з рахівника, що фіксує події господарського життя і здійснює їх подальший аналіз, в економіста найвищого класу, здатного не тільки зрозуміти і оцінити будь-яке явище господарського життя, але й передбачити його, запропонувати шляхи розвитку подій.

МСФЗ ставлять бухгалтера в положенні, коли він незмінно повинен розширити коло своїх повноважень, обов'язків і, як наслідок, знань і навичок. Це, в свою чергу, змушує кожного бухгалтера переосмислити свою роль і місце в управлінській структурі, а суспільство в цілому - усвідомити значення бухгалтерської професії для сталого розвитку економіки держави.

Таким чином, стає очевидним, що МСФЗ дійсно важливі для ефективної роботи ринкової економіки, залучення інвестицій, стимулювання економічног...


Назад | сторінка 2 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Приведення бухгалтерського обліку та звітності страхових організацій відпов ...
  • Реферат на тему: Методика аналізу формування прибутку в умовах реформування бухгалтерської з ...
  • Реферат на тему: Трансформація фінансової звітності в Росії відповідно до вимог МСФЗ
  • Реферат на тему: МСФЗ 32 та МСФЗ 39 Фінансові інструменти
  • Реферат на тему: Вплив коливань валютних курсів на відображення інформації в звітності у від ...