Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Побудова топографічного плану ділянки місцевості за даними нівелювання поверхні і складання проекту вертикального планування

Реферат Побудова топографічного плану ділянки місцевості за даними нівелювання поверхні і складання проекту вертикального планування

аркуші, переносимо на цей лист. Проводимо діагоналі в кожному з квадратів. За допомогою палетки, розкресленій 0,5х0,5, відкладаємо на діагоналях позначки. Точки з однаковими висотами з'єднуємо плавною лінією, званої горизонталлю. Внизу вичерчуємо масштабну лінійку.

Також, місця точок на діагоналях можна визначити аналітичним способом, скориставшись формулою:


d = d д / h ,


де d д - довжина сторони квадрата по діагоналі

h - різниця висот кінцевих точок квадрата

? h - різниця висот шуканої горизонталі і вихідної


3. Складання проекту вертикального планування ділянки під горизонтальну площадку


Вертикальною плануванням називається перетворення природного рельєфу на ділянці будівництва в поверхню, що задовольняє технічним вимогам споруджуваного об'єкта.

Послідовність виконання проектування:

1. Обчислюємо проектну відмітку горизонтальної площадки за умови дотримання нульового балансу земельних робіт, тобто рівність об'єктів за виїмки і насипу грунту за формулою:


H пр =(? H1 + 2? H2 + 4? H3)/4n ,


де ? H1- сума фактичних відміток, що входять в один квадрат

? H2 , ? H3 - відповідно суми відміток вершин загальних для 2-х і 4-х квадратів

. За проектною позначці і значенням фактичних відміток вершин квадратів розраховуємо робочі позначки за формулою:


h Nраб. = H пр - H n,


де h Nраб.- Робоча відмітка

H пр - проектна відмітка

H n - фактична відмітка

. Складаємо план квадратів в масштабі 1: 1000 і у вершин квадратів виписуємо червоною тушшю їх робочі позначки. Між вершинами квадратів з різноманітними робочими відмітками відшукуємо положення точок нульових робіт. Для цього розраховуємо відстані від вершин квадратів до точок нульових робіт за формулою:


l1 =? h1 раб. ? /(? h1 раб.? + ? h2 раб.? ) * d ,


Контроль:


l2=? h2 раб.?/ (? < b align="justify"> h1 раб.? + ? h2 раб.? ) * d,


де h1 роб., h2 раб.- Абсолютні значення робочих відміток по стороні квадрата

d - сторона квадрата

. Визначаємо обсяги земляних робіт окремо по виїмки (-) і насипу (+) грунтам способом середнього арифметичного. При цьому об'єм ґрунту по кожній фігурі визначають як добуток середньої робочої позначки на площу фігури. Всі дані зводимо в таблицю.


V= hср раб. * SВисновок


Нівелювання поверхні - польове вимір, в результаті якого визначаємо висоти точок місцевості та перевищення між ними, здійснюється з метою детального вивчення рельєфу на невеликій ділянці місцевості.

У ході виконаної роботи ми навчилися виконувати:

1. Обробку результатів нівелювання поверхні по квадратах

. Побудова топографічного плану ділянки місцевості

. Складання проекту вертикального планування ділянки під горизонтальну площадку.


Назад | сторінка 2 з 2

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Складання проекту згущення геодезичної мережі на невеликій ділянці місцевос ...
  • Реферат на тему: Побудова емпірічної формули методом найменших квадратів
  • Реферат на тему: Побудова емпіричних формул методом найменших квадратів
  • Реферат на тему: Параметрична ідентифікація об'єкта методом найменших квадратів
  • Реферат на тему: Нівелювання поверхні по квадратах