Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Роль і методи державного регулювання кредитної системи на рівні ринку (АТ "Банк Хоум Кредит")

Реферат Роль і методи державного регулювання кредитної системи на рівні ринку (АТ "Банк Хоум Кредит")

ективи її подальшого розвитку.

Новизна наукових досліджень базуються на комплексному використанні системного підходу до аналізу розглянутих процесів і явищ, методах статистичного і технічного аналізу. В якості інструментарію застосовувалися методи економічного і графічного аналізу.

Практична значущість дослідження виражена в можливості застосування розроблених пропозицій з регулювання кредитної системи на рівні ринку.

Методологічну основу та інформаційну базу роботи склали основні положення економічної теорії, дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем ринкової економіки, фінансів і кредитної системи.

Обсяг і структура дипломної роботи зумовлена ??метою і завданнями, вирішеними в процесі дослідження. Вона складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.


1. Теоретичні основи державного регулювання кредитної системи


1.1 Кредитна система і основні інструменти грошово-кредитної політики держави


Основною метою грошово-кредитної політики є допомога економіці в досягненні загального рівня виробництва, що характеризується повною зайнятістю і стабільністю цін. Грошово-кредитна політика полягає в зміні грошової пропозиції з метою стабілізації сукупного обсягу виробництва (стабільний ріст), зайнятості і рівня цін.

Нерегульована діяльність комерційних банків може привести до циклічних коливань ділової активності, тобто в періоди інфляції їм вигідно збільшувати грошову пропозицію, а в період депресії - зменшувати, посилюючи тим самим кризу. Тому необхідна виважена державна політика регулювання грошового обігу. Цю роль головного координуючого і регулюючого органу всієї грошової системи країни виконує національний (емісійний) банк.

Головне завдання кредитно-грошової політики центрального банку - підтримання стабільної купівельної сили національної валюти і забезпечення еластичною системи платежів і розрахунків. Водночас політика центрального банку є однією з найважливіших частин регулювання всієї економіки держави. У другій половині XX століття склався «магічний чотирикутник» цілей регулювання економіки: забезпечення стабільних темпів економічного зростання, стабільної національної валюти, зайнятості та рівноваги платіжного балансу. В останні роки до них додалася завдання досягнення екологічної рівноваги.

Спочатку основною функцією центральних банків було здійснення емісії готівки, в даний час ця функція поступово пішла на другий план, однак не слід забувати, що готівкові гроші все ще є тим фундаментом, на якому грунтується вся грошова маса , тому діяльність центрального банку з емісії готівкових грошей повинна бути не менше зваженої і продуманої, ніж будь-яка інша.

Здійснюючи грошово-кредитну політику, впливаючи на кредитну діяльність комерційних банків і направляючи регулювання на розширення або скорочення кредитування економіки, центральний банк досягає стабільного розвитку внутрішньої економіки, зміцнення грошового обігу, збалансованості внутрішніх економічних процесів. Таким чином, вплив на кредит дозволяє досягти більш глибоких стратегічних завдань розвитку всього господарства в цілому. Наприклад, недолік у підприємств вільних грошових коштів ускладнює здійснення комерці...


Назад | сторінка 3 з 50 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Регулювання грошового обігу на основі грошово-кредитної політики Республіки ...
  • Реферат на тему: Основні напрямки грошово-кредитної політики Центрального банку
  • Реферат на тему: Основні напрямки грошово-кредитної політики Центрального Банку РФ
  • Реферат на тему: Інструменти грошово-кредитної політики Центрального банку та їх Використанн ...
  • Реферат на тему: Структура кредитної системи Казахстану та роль банків у стабілізації економ ...