Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Витрати державного бюджету України

Реферат Витрати державного бюджету України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. Каразіна

Інститут економіки і міжнародних відносин

Економічний факультет

Кафедра фінансів і кредиту
Індивідуальне завдання

По курсу "Бюджетна система"

На тему: "Видатки державного бюджету України"

Виконала:

студентка групи ЕФ-43

Сімагіна А. Ю

Перевірила:

Швайко М. Л.

Харків 2010


Зміст


Введення

Витрати державного бюджету сутність видатків державного бюджету

Аналіз видатків державного бюджету України

Проблеми і перспективи державного бюджету за видатковою частиною

Висновок

Список літератури


Введення

Державний бюджет України - План формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Згідно із Законом України "Про державний бюджет України на 2010 рік ", видатки Державного бюджету України" включають бюджетні призначення, встановлені законом про Державний бюджет України на конкретні цілі, пов'язані з реалізацією державних програм ".

Безпосереднім об'єктом дослідження в роботі служать витрати державного бюджету України.

Мета роботи відповідно до предметом всебічно досліджувати об'єкт шляхом вивчення теоретичних аспектів та статистичних даних, вивчити сучасні тенденції, виявити проблеми та перспективи розвитку.

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішити такі завдання:

В· узагальнити основні поняття, пов'язані з видатками державного бюджету;

В· перерахувати основні статті видатків державного та місцевого бюджетів Україна;

В· аналізувати статистичні дані про витрати державного бюджету за попередні періоди і дати їм оцінку;

В· Визначити подальші перспективи розвитку видаткової частини державного бюджету.


Витрати державного бюджету сутність видатків державного бюджету

Видатки Державного бюджету - це витрати держави на загальнодержавному рівні, які необхідні для виконання державою її функцій. Ці витрати визначають економічні відносини, на основі яких здійснюється використання центральних засобів за напрямами законом.

Напрями використання бюджетних витрат обумовлені цілою сукупністю факторів, основними з яких є:

В· Необхідність утримання державних установ;

В· Рівень розвитку регіонів держави;

В· Зв'язок видатків із загального державного бюджету з видатками місцевих бюджетів;

В· Форми надання бюджетних коштів;

В· Інші фактори, які можуть мати важливе значення в залежності від конкретної економічної та політичної ситуації в державі.

Видатки Державного бюджету регламентуються відповідними законодавчими та нормативними актами - Бюджетним кодексом, Законом про Державний бюджеті на поточний рік, Бюджетною класифікацією, іншими юридичними актами органів влади.

Починаючи з 2000 року у Державному Бюджеті, в його видаткової частини передбачаються два фонди - загальний і спеціальний.

У Законі України "Про бюджетну систему України" передбачені такі види витрат як поточні видатки і видатки розвитку.

Поточні видатки - це витрати бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, організацій та органів, які діє на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення та інших заходів, які не відносяться до витрат розвитку. У складі поточних витрат окремо виділяються видатки бюджету, зумовлені розширенням мережі перерахованих вище об'єктів з зазначенням всіх факторів, які вплинули на обсяг видатків.

Видатки розвитку - це витрати бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема: фінансування капітальних вкладень виробничого та невиробничого призначення; фінансування структурної перебудови народного господарства; субвенції та інші витрати, пов'язані з розширеним відтворенням.

До витрат, які фінансуються з Державного бюджету належать видатки на: державне управління; судову владу; міжнародну діяльність; фундаментальні та прикладні дослідження і розвитку науково-технічного прогресу державного значення, міжнародні наукові та інформаційні зв'язки державного значення; національну оборону; правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави; освіти; спеціалізовані школи; культуру і мистецтво; охорону здоров'я; соціальний захист та соціальне забезпечення; державні спеціальні програми; фізичну культуру і спорт; державні програми підтримки регіонального розвит...


сторінка 1 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Основні напрямки реалізації видатків державного бюджету України
  • Реферат на тему: Доходи і видатки державного бюджету РФ
  • Реферат на тему: Доходи і видатки державного бюджету Російської Федерації
  • Реферат на тему: Роль державного бюджету в забезпеченні економічного розвитку регіонів Украї ...
  • Реферат на тему: Витрати державного бюджету та основні напрямки їх використання в Республіці ...