Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Виникнення козацтва та его роль в истории українського народові

Реферат Виникнення козацтва та его роль в истории українського народові

Міністерство освіти и науки України

Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут

Факультет Комп ютерні та інформаційні технології
Реферат

на тему: «Виникнення козацтва та его роль в истории українського народу»


План


Вступ

. Виникнення козацтва та его роль в истории українського народові

.1 Причини и джерела формирование козацтва

.2 Заснування, устрій и розвиток Запорізької Січі

.3 Роль Запорізької Січі в історії України

.4 Формування української державності в ході візвольної Війни

.5 Виникнення реєстрового козацтва. Неоднорідність козацтва

Висновок

Список використаних джерел


Вступ


Актуальність теми. Козацькі часи - героїчна и драматична епоха української історії, епоха боротьбу за русский державність, за виживання и утвердження українського Етнос. Незважаючі на постійну Рамус дослідніків до історії козаччини, далеко не всі ее Сторінки нашли свое належности Висвітлення, много чего требует Подальшого Вивчення и глибокого АНАЛІЗУ. Саме Козаччина заявила світу про Існування НЕ лишь другорядної країни в Европе, а й загальновізнаної Політичної та ВІЙСЬКОВОЇ сили, что Надала Значний Поштовх Визнання України та розвитку ее внутренних політічніх та ідеологічніх Особливе. Сьогодні як Ніколи вінікає велика необходимость глибшому вівчіті, зрозуміті державотворчі процеси на всех етапах історічного розвитку українського Суспільства, особливо з середини XVII-XVIII століття.

Українське козацтво є одним з популярних про єктів для дослідження НЕ только у вітчізняній истории, но ї в історічніх науках других стран. Подібного явіща не знала історія жодної країни. Про козаків у годину їхнього розквіту знали не только їхні бліжні сусіди, а й уся Європа. З середини XVII ст. козацтво Почаїв репрезентуваті перед світом український етнос, а українці дістали Назву «козацького народу». Неодноразово пріїжджалі на Україну Різні досліднікі, щоб Ближче познайомитися з життям та ПОБУТ козацької верстви. Незважаючі на ті, что за історічнімі міркамі, це відбувалося відносно недавно, має місце неповна візначеність та різна оцінка тихий подій, что відбуваліся за часи козацтва.

Умовний, історіографію даної проблеми можна поділіті на: 1) дорадянську; 2) радянську; 3) сучасности русский; 4) Закордоний (праці діаспори).

Про українських козаків написано много спеціальніх ДОСЛІДЖЕНЬ, монографій, статей художньої літератури. Ціннім Джерелом про події даного ПЕРІОДУ є Козацькі літопісі, збірники документів Богдана Хмельницького (універсали, листи, накази), а такоже сучасні збірники документів «Національні процеси в Україні», «Пісемні джерела з історії України» та ін. Важлива інформацію можна найти в Працюю М. Костомарова, Д. Яворницького, М. Грушевського, В. Антоновича, І. Крип якевича, В. Голобуцький. По-новому, з урахуванням досягнені сучасної історичної науки, новой джерельної бази написано праці дослідніків: О. Апанович, І. Гуржія, Л. Мельника, В. Смолія, В. Степанкова, В Шевчука та ін.

Чи не обійшла уваг проблему візвольної БОРОТЬБИ українського народу середини XVII ст. та становлення української державності и русский діаспора. Серед авторів В. Липинський, Д. Дорошенко.

Зарубіжну історіографію презентують - Проспер Меріме, Шевальє, Боплан. Особливо прівертає Рамус праця французького історика ХУІІІ сторіччя Жана-Бенуа Шерера «Літопис Малоросії, або історія козаків-запорожців та козаків України, або Малоросії», что стала Першів західноєвропейськім твором, Цілком Присвячений історії України. Із СУЧАСНИХ - праця польського дослідника Я. Качмарика («Гетьман Богдан Хмельницький», 1996. р.) Та ін.

Про Запорожжя писали Вольтер, М. Гоголь, О. Герцен, М. Чернишевського. Художник І. Рєпін Створив відому картину «Запорожці пишуть листа турецькому султанові». Героїчні подвиги запорізького козацтва стали основою для написання літературних творів, складання віршів, постанови вистав и фільмів.

Історики різніх течій, наукових шкіл, політічніх уподобання поєднують свои зусилля в розробці тематики ДОСЛІДЖЕНЬ истории козацтва, при цьом акцентуючі Рамус на документалізації історічніх ДОСЛІДЖЕНЬ, дотріманні Принципів історізму та Наукової про єктівності, критичного переосмісленні попередня досвіду, унікненні ідеологічної упередженості. Свої дослідження смороду базують на ґрунті Фактів, документів, достовірніх історічніх джерелах.

Ця робота охоплює період з качана Виникнення козаків и до часів, что інфекцій в і...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Історія Виникнення українського козацтва
  • Реферат на тему: Дослідження теорій Виникнення козацтва
  • Реферат на тему: Початок Громадянської війни. Виникнення червоного і білого козацтва
  • Реферат на тему: Виникнення і розвиток правового статусу козацтва в Росії
  • Реферат на тему: Українське козацтво. Становлення культури українського народу