Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Виникнення козацтва та его роль в истории українського народові

Реферат Виникнення козацтва та его роль в истории українського народові

сторіографії мают Назву «Руїна». Завдання моєї роботи: візначіті передумови та причини Виникнення соціальної верстви - козацтва; дослідіті Виникнення Запорозької Січі; его значення в історії України.


1. Виникнення козацтва та его роль в истории українського народові


. 1 Причини и джерела формирование козацтва


Зрозуміті будь-яке історичне явіще глибоко и всебічно можна лишь через Звернення до его коренів. Виникнення українського козацтва - це Історично-обєктівній процес. Перші згадка про козацтво датуються XIII ст. Ще за часів Київської Русі lt; # justify gt; Розглядаючі етап розвитку козачини як нового стану українського Суспільства, досліднікі Зазначаються слідуючі его Головні Функції та причини формирование:

Економічні - зростання великого феодального землеволодіння, что Почалося з ХV ст. и підштовхнуло процес Освоєння и колонізацію вільніх південніх степів;

Соціальні - Посилення феодальної ЕКСПЛУАТАЦІЇ українського населення и втеча селян як спеціфічна форма класової БОРОТЬБИ;

Національно-Стратегічні - Постійна загроза з боку КРИМСЬКА татар, Посилення национального та релігійного гніту (полонізація українського населення и наступ католицької церкви), національно-визвольна боротьба проти іноземних поневолювачів;

Політичні - цілеспрямована політика польської прікордонної адміністрації поставити козацтво на службу для охорони південніх рубежів від татар.

ЦІ Чинник ї робілі можливіть з'явилася та формирование козацтва. Аджея з'явиться Певного історічного явіща зумовлена, як правило, сумарная дією чінніків двох категорій (межа между Якими й достатньо умовна): тихий, что роблять Виникнення цього явіща можливіть, та тихий, Які зумовлюють его необходимость.

Отже, різноманітні Суспільні процеси малі безпосередній Вплив на джерела формирование козацтва. Течение XV-XVI ст. в суспільстві нова соціальна верств - козацтво, вінікла як опозиція, як виклик існуючій сістемі, як нова еліта, что небезпідставно претендувала на роль політічного лідера і влада. Ґрунтом для формирование козацтва стали Існування великого масиву вільніх земель, Накопичення у Попередній период досвід їхнього Освоєння, природньо Прагнення людей до самозбереження, самоствердження и самореалізації. Каталізаторамі цього процесса були широкомасштабна колонізація НОВИХ земель, что розгорнулася в XV ст .; Посилення соціально-економічних протіріч та релігійного и национального гніту; зростання зовнішньої Загрози з боці турків та татар.


. 2 Заснування, устрій и розвиток Запорізької Січі


Запорізька Січ - Суспільно-політична та військово-адміністративна організація українського козацтва, что склалось напрікінці ХV ст.- Першій половіні XVI ст. за дніпровімі порогами у районі острова Хортиця. Питання про Утворення Запорозької Січі досліджене НЕ Повністю. Історики й досі сперечаються: де саме в поніззі Дніпра формуван Перші Козацькі загони, де и коли булу засновано перша Січ Запорозька; чі можна Хортицькі укріплення вважаті Січчю, а князя Дмитра Вишневецького, старосту канівського и Черкаського (з 40-х років XVI ст.) - ее засновника ...

Перша писемності згадка про Запорозьку Січ з'явилася 1551 р. у польського історика Мартіна Бєльського (1495- 1575). У своїй «Всесвітній хроніці» ВІН повідомляв, что у першій половіні XVI ст. на Хортиці збирать козаки для Нагляду за переправами, промисло и для Боротьба з татарами.

Виникнення Запорозької Січі Було зумовлене колонізацією Середнев Прідніпров я феодалами Великого князівства Литовсько, Руського и Жемайтійського, посилений феодально-кріпосніцького та национального гніту и Пробудження самосвідомості українського народові. За Перші десятіріччя XVI-го ст. панству удалось підкоріті своїй власти значний теріторію Середнев Прідніпров я й обернути більшу часть українського населення на феодально залежних або напівзалежне. Однако частина козаків, щоб позбутіся феодального гноблення, відступіла на Південний Схід, у нізов'я Дніпра.

Запорізьке козацтво відіграло Видатний роль у всех найзначнішіх виступа народніх мас України проти феодально-кріпосніцького гноблення и национального гніту - в Повстань під проводом Криштофа Косинського (1591-1593 рр.), Северина Наливайка (1594-1596 рр.), Павлюка и Карпа Скидана (тисячі шістсот тридцять сім р.), Якова Остряниці и Дмитра Гуні (+1638 р.).

Повстань у січні 1648 р. запорозькі козаки поклали початок візвольній війні українського народові 1648-1654 рр. під керівніцтвом Богдана Хмельницького. Саме на Запоріжжі згуртуваліся сили, Які Очола загальнонаціональній рух проти панування шляхетської Польщі в Україні, что завдан ніщівніх ударів польсько-шляхетське...


Назад | сторінка 2 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Історія Виникнення українського козацтва
  • Реферат на тему: Боротьба козацтва проти турецько-татарської агресії в кінці XVI - першій по ...
  • Реферат на тему: Початок Громадянської війни. Виникнення червоного і білого козацтва
  • Реферат на тему: Виникнення і розвиток правового статусу козацтва в Росії
  • Реферат на тему: Визвольна війна українського народу 1648-1654 років