Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Бізнес-планування, його роль і призначення. Основні розділи бізнес-плану, їх коротка характеристика

Реферат Бізнес-планування, його роль і призначення. Основні розділи бізнес-плану, їх коротка характеристика

Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої НАУКИ «МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ, СТАТИСТИКИ І ІНФОРМАТИКИ (МЕСІ)

АЛТАЙСЬКИЙ ТЕХНІКУМ інформатики та обчислювальної техніки ФІЛІЯ ФЕДЕРАЛЬНОГОГОСУДАРСТВЕННОГО бюджетне освітня установа ВИСШЕГОПРОФЕССІОНАЛЬНОГО ОСВІТИ «МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСІТЕТЕКОНОМІКІ, статистики та інформатики (МЕСІ)
Курсова робота З ДИСЦИПЛІНИ

«Економіка галузі»

НА ТЕМУ «Бізнес планування, його роль і призначення. Основні розділи бізнес-плану їх коротка характеристика »
Виконав студент гр. АЛ-ДЛП - 101

Леонов А.В.

Перевірив викладач

Ільїних Т.П
СЛАВГОРОД +2014

Введення


Тема бізнес-планування однаковою вaжнa як для тих, хто тільки збирається створювати нове підприємство, так і для тих, хто вже не новачок у бізнесі, проте хоче розширити його обсяги, видозмінити, або доповнити напрямки своєї діяльності.

Невoзмoжнo домогтися стабільнoгo успіху в бізнесі без четкoгo планірoванія своєї діяльності, постійного збору та аналізу інформації як про стан цільових ринків, положенні на них конкурентів, так і про власні перспективи і можливості. При всьому різноманітті існуючих форм підприємництва є ключові положення, застосовні практично у всіх областях комерційної діяльності і необхідні для того, щоб своєчасно підготуватися і обійти потенційні труднощі, а, отже, зменшити ризик можливого банкрутства.

Характер бізнес- планування діяльності визначає злагодженість роботи всіх підрозділів підприємства, його конкурентоспроможність на ринку і рівень ефективності виробництва. Необхідно приділяти пильну увагу оперативним і тактичних дій, стратегічного планування і прогнозування, орієнтованому на вирішення перспективних завдань, зміцнення свого становища, розширення займаних і освоєння нових позицій на ринку. Без застосування сучасних методів бізнес - планування підприємству неможливо досягти довготривалої конкурентоспроможності та лідерства на ринку товарів. Це важлива причина незадовільної діяльності багатьох, особливо малих переробних підприємств, які нехтують системністю і приділяють основну увагу локальним заходам, оперативним діям по організації продажів. Тим часом сучасний підприємець на базі внутрішньовиробничих планів і прогнозів може об'єктивно представляти механізм позитивних можливостей і негативних наслідків взаємодії різноманітних конкурентних ринкових сил і самостійно приймати оперативні, тактичні і стратегічні рішення, попереджувальні не тільки дії конкурентів, але і можливу макроекономічну ситуацію. Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків та списку літератури, що складається з 21 джерела. У першому розділі роботи розглянуто теоретичні аспекти, що характеризують поняття і роль малих підприємств, розглянуті основні переваги та недоліки малого підприємництва, та визначено його перспективи розвитку. У другому розділі проведені практичні розрахунки. У висновку узагальнені основні висновки за виконану роботу.


Глава 1. Бізнес планування, його роль і призначення. Основні розділи бізнес-плану їх коротка характеристика


1.1 Бізнес планування, його роль і призначення


Бізнес-планування є особливим видом планування. Бізнес-плани розробляються у разі створення нового підприємства сфери послуг; при обгрунтуванні заявок на кредити; при виході на нові ринки збуту і т. п. За змістом бізнес-план являє собою документ, де в концентрованій формі відображені цілі і завдання підприємства сфери сервісу, його конкурентні позиції на ринку товарів і послуг, обсяг передбачуваних фінансових і матеріальних ресурсів, намічені маркетингові заходи, основні аспекти організації діяльності по виконанню послуг, а також оцінка підприємницького ризику. [3,8]

Інвестиційний бізнес-план виступає як об'єктивна оцінка результатів інвестиційної діяльності організації і в той же час як необхідний інструмент оцінки проектно-інвестиційних рішень. У такому плані характеризуються основні аспекти діяльності комерційної організації, прогнозуються зміни в її фінансовому стані в результаті реалізації інвестиційного рішення, визначається ефективність і доцільність здійснення інвестицій. Отже, інвестиційний бізнес-план виступає одночасно як пошукова, дослідницька і проектна роботи.

Інвестиційне бізнес-планування в організації може бути різним за термінами, точності, по внесеним поправкам і ступеня координації. Однак для всіх видів планування характерні наступні загальні ознаки:

· планування являє собою упорядкований п...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Роль бізнес планування в скоєнні інвестиційної політики підприємств та скла ...
  • Реферат на тему: Бізнес-планування: порядок розробки бізнес-планування підприємства
  • Реферат на тему: Основні принципи бізнес-планування малих підприємств
  • Реферат на тему: Оцінка впливу бізнес-планування на кінцеві результати діяльності організаці ...
  • Реферат на тему: Бізнес-планування діяльності підприємства