Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Середовище програмування Borland Delphi

Реферат Середовище програмування Borland Delphi

Міністерство освіти и науки України

Чернівецький національний університет

имени Юрія Федьковича

Факультет комп'ютерних наук

Кафедра комп'ютерних систем и мереж


Середовище програмування BORLAND DELPHI

Реферат
2007


Анотація

У даним документі опісані Загальні Відомості про середовище розробки програм Borland Delphi, роботові его компонентів, Особливості создания новіх компонентів та Використання компонентів Delphi для роботи з базами даних.

Програмний документ містіть: розділів - 3, сторінок - 27.


Зміст

Анотація

1. Загальні Відомості про Borland Delphi

2. Елементи мови та Способи структурізації програми

3. Засоби обміну Даними та Вбудовані елєменти

3.1 Системи Керування базами даніх InterBase та Firebird

3.2 Компоненти Delphi для роботи з СКБД FireBird

Список використаних джерел


В  1. Загальні Відомості про Borland Delphi

Borland Delphi - це об'єктно-орієнтоване середовище візуального програмування (RAD - Rapid Application Development) [1 - 3]. Delphi Призначено для пріскореної розробки вісокопродуктівніх 32-бітніх програм, Які могут працювати в середовіщі Windows або Linux. При цьом Delphi дозволяє звесті до мінімуму об'єм програмного коду, Який вводитися вручну. У склад Delphi входять засоби, необхідні для розробки, тестування та встановлення програм, включаючі велику за ОБСЯГИ бібліотеку компонентів (VCL - Visual Components Library), засоби візуального проектування, шаблони програм и форм. Середовище проектування Delphi є відкрітою системою и дозволяє використовуват як компоненти VCL, так и компоненти від сторонніх розробніків, або Власні компоненти. Такоже, сильною стороною Delphi є можлівість Використання функцій WinAPI.

У Системі Delphi вікорістовується спеціалізована версія мови програмування Паскаль, что Постійно вдосконалюється; вона назівається Delphi (в шостій и більш ранішніх варіантах системи Delphi вона називаєся Object Pascal - "Об'єктній Паскаль"). Ця версия Включає набор Розширення, орієнтованих Тільки на! застосування в рамках середовища Delphi и призначеня для прискореного створювання програм.

Середовище Delphi 6 являє собою інтегровану Оболонков розробник, в якові входити набор спеціалізованіх програм, Які відповідають за Різні етап создания готової програми. Основні вікна системи Delphi 6 наступні: інспектор об'єктів, провідник, проектувальник форм, вікно редактора. Вихідний текст програми готовится в середовіщі Delphi 6 помощью вбудований редактора вихідних текстів. Цею редактор спеціалізований. ВІН відрізняється Гнучкий можливіть кольорового віділення різніх ЕЛЕМЕНТІВ тексту програми (Ключовий слів, назв, операцій, чисел и рядків) i надає можлівість Швидкого введенню конструкцій, Які часто зустрічаються.


2. Елементи мови та Способи структурізації програми

Елементами мови є набори компонентів, Які дозволяють створюваті Додатки за найрізноманітнішімі тематиками. Компоненти володіють наборами властівостей, что характеризують їх Особливості. Крім властівостей, компоненти містять методи - Програмний код, Який обробляє Значення властівостей та події - ПОВІДОМЛЕННЯ, Які компонент пріймає від програми.

Всі програми в Delphi 6 будуються по Наступний принципом: в їхній головній частіні з Розширення. DPR зберігається Тільки виклик декількох команд, Які відкрівають головне вікно, а такоже віконують завершальні Дії. Решта Всього програмного коду містіться у файлах, что зберігають описание Додатковий модулів, Які підключаються. Коженая модуль має строго завдання Структура, яка зазвічай автоматично генерується системою Delphi 6 при его створенні. Модуль Складається з чотірьох частин: інтерфейсної частині, Частини реалізації (обов'язкова), Частини ініціалізації и Частини Завершення (необов'язкова) [1]. Спочатку вказують заголовок модуля - Ключове слово Unit, за ним довільну Назву модуля (вона винна співпадаті з іменем файлу, в якому модуль зберігається) i кладуть Крапка з комою: Unit Testunit; Інтерфейсна частина опісує інформацію, яка доступна з других частин програми, з других модулів и головної Частини. Частина реалізації опісує інформацію, яка недоступна з других модулів. Подібне розділення модуля на Частини дозволяє створюваті и розповсюджуваті Модулі у відкомпільованому вігляді (розшірення. DCU), додаючі до них Тільки описание інтерфейсної Частини. При цьом внести Зміни в такий модуль Неможливо, вихідний код, Який реалізує опісані в інтерфейсній частіні возможности, недоступні. Такий підхід дозволяє повторно використовув...


сторінка 1 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Створення програми в Borland Delphi, тест Амтхауера
  • Реферат на тему: Вивчення мови об'єктно-орієнтованого програмування Borland Delphi та ро ...
  • Реферат на тему: Створення проекту в середовищі програмування Borland Delphi 7.0
  • Реферат на тему: Розв'язок діференційного рівняння Першого порядку методом Ейлера-Коші в ...
  • Реферат на тему: Програма мовою програмування високого рівня Borland Delphi 7.0