Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Основні елементи загального індексу. Статистичні методи аналізу обсягу і структури послуг соціальної підтримки різних соціальних груп населення

Реферат Основні елементи загального індексу. Статистичні методи аналізу обсягу і структури послуг соціальної підтримки різних соціальних груп населення

Федеральне агентство з освіти

Міністерства освіти і науки Російської Федерації

Державна освітня установа вищої професійної освіти

Філія Уральського державного економічного університету

г. Березники

Кафедра Економіки

Контрольна робота

на тему:

Основні елементи загального індексу. Статистичні методи аналізу обсягу і структури послуг соціальної підтримки різних соціальних груп населення.

спеціальність: 080103.65 Національна економіка
Виконав

Студент гр. ЕКПС - 071 М.П. Корзнякова

Перевірив

Професор, д. т. н. Б.Н. Щоткін

Березники 2008

Зміст


1. Загальні індекси, основні елементи загального індексу. індекси змінного, постійного складів і структурних зрушень, їх взаємозв'язок

1.1 Поняття про індекси

1.2 Класифікація індексів

1.3 Індекси структурних зрушень

1.4 Основні елементи загального індексу

1.5 Агрегатні індекси кількісних показників

1.6 Середні індекси

2. Статистичні методи аналізу обсягу і структури послуг соціальної підтримки різних соціальних груп населення.

2.1 Статистика соціальних послуг

2.2 Соціальна підтримка сім'ї

Список використаних джерел

1. Загальні індекси, основні елементи загального індексу. індекси змінного, постійного складів і структурних зрушень, їх взаємозв'язок


.1 Поняття про індекси


Відносні величини, одержувані шляхом порівняння однойменних показників у часі, у практиці економічних досліджень і порівнянь часто називають індексами, індексами також називають відносні величини, що характеризують співвідношення показників у просторі, часі або темпах змін економічних показників, які представляють практичний інтерес.

За допомогою індексів можна визначити кількісні зміни самих різних показників функціонування народного господарства, розвитку соціально-економічних процесів тощо.

В економічній роботі за допомогою індексів можна об'єктивно і точно показати зміни в зростанні чи зниженні виробництва, зміни у врожайності, стані собівартості і цін продукції, що випускається, чисельності працюючих, продуктивності праці, заробітної плати, зміни в ціні акцій на фондових ринках (індекс Доу Джонса), порівняльну характеристику зміни погоди за певний період часу (температури, вологості, тиску) і т.д. і т.п.

Все це говорить про широкому діапазоні застосування індексів в наукової та практичної діяльності економічних та інших організацій та установ.

Індекси в своїй основі представляють різновид відносних величин, що характеризують середні показники досліджуваних процесів або явищ у соціально-економічних та інших сферах діяльності суспільства. Однак від середніх величин, розгляду яких присвячені були попередні глави, індекси відрізняються тим, що вони втілюють у собі, як правило, зведені, узагальнюючі показники, тобто виражають собою деякий зміст, властиве всім аналізованим явищам і процесам.

Економічний індекс - це відносна величина, яка характеризує зміну досліджуваного явища в часі, в просторі або в порівнянні з певним еталоном (планованим, нормативним рівнем і т.п.). Якщо в якості бази порівняння використовується рівень за який-небудь попередній період - отримують динамічний індекс; якщо ж базою є рівень того ж явища по іншій території - територіальний індекс.

Индексируемая величина - ознака, зміна якого вивчається.

Вага індексу - величина, що служить для цілей порівняння індексованих величин.

За ступенем охоплення явища індекси бувають індивідуальні та зведені, по виду ваг - з постійними і змінними вагами, в залежності від форми побудови - агрегатні та зведені, по базі порівняння - динамічні і територіальні, за характером обсягу дослідження- загальні індекси підрозділяються на кількісні і якісні, за складом явища - постійного (фіксованого) складу і змінного складу, по періоду обчислення - річні, квартальні, місячні, тижневі, по об'єкту дослідження - індекси продуктивності праці, собівартості, фізичного обсягу продукції, вартості продукції і т.д.

Зведені відносні показники, що характеризують зміна складного явища в цілому, являють собою індекси, до побудови та вивчення яких від...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Статистичні Індекси та їх значення в Економічних дослідженнях
  • Реферат на тему: Середні величини та індекси, застосування кореляційного аналізу в статистиц ...
  • Реферат на тему: Статистичні індекси та їх застосування в аналізі динаміки виробничих показн ...
  • Реферат на тему: Середні величини і показники варіації. Ряди динаміки. Індекси
  • Реферат на тему: Агрегатні індекси, їх взаємозв'язку