Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Кримінально-правова характеристика покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади і його значення в діяльності кримінально-виконавчих інспекціях

Реферат Кримінально-правова характеристика покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади і його значення в діяльності кримінально-виконавчих інспекціях





Федеральне казенне освітня установа

вищої професійної освіти

«Кузбасский інститут Федеральної служби виконання покарань»

Кафедра кримінального права, кримінального процесу та криміналістики








Випускна кваліфікаційна (дипломна) робота

Тема: Кримінально-правова характеристика покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади і його значення в діяльності кримінально-виконавчих інспекціях




Виконав: курсант 694 взводу УСП

молодший лейтенант внутрішньої служби

Євченко Микита Сергійович

Науковий керівник

Професор кафедри УП, УПріК,

доктор юридичних наук

Черненко Тамара Геннадіївна




Новокузнецьк, +2014


ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ права обіймати певні посади І ЗАСТОСУВАННЯ ЦЬОГО ПОКАРАННЯ У зарубіжних державах

. 1 Еволюція кримінального покарання у вигляді позбавлення права обіймати певну посаду

. 2 Застосування покарань, альтернативних позбавленню волі, в зарубіжних країнах

РОЗДІЛ 2. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ права обіймати певні посади

. 1 Поняття, сутність, терміни покарання у вигляді позбавлення права обіймати певну посаду

. 2 Характеристика категорій засуджених до покарання у вигляді позбавлення права обіймати певну посаду

РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ права обіймати певні посади

. 1 Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певну посаду

. 2 Роль кримінально-виконавчих інспекцій у контролі за поведінкою осіб, засуджених до позбавлення права обіймати певні посади, і проведення з ними виховної роботи

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

покарання позбавлення свобода посаду


ВСТУП


Актуальність теми дипломного дослідження. Відмінністю сучасного періоду розвитку державного і суспільного життя є збільшення соціальної значущості прав і свобод людини і громадянина, що утворює більш широкі можливості ведення боротьби зі злочинністю, звертаючи при цьому примус не стільки на злочинця, скільки на його правовий статус.

Відповідно до Концепції розвитку кримінально-виконавчої системи (далі - УІС) до 2020 року в Росії за невеликий проміжок часу були організовані значні зусилля у розвитку покарань, не пов'язаних з ізоляцією від суспільства.

В даний момент російське кримінальне законодавство більшою мірою наближене до загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права: було перероблено й дороблено безліч статей Кримінального, Кримінально-виконавчого та Кримінально-процесуального кодексів РФ.

Проведені законодавчі зміни призвели до того, що зменшується кількість засуджених без ізоляції від суспільства, але попереджувальний потенціал альтернативних позбавленню волі заходів ще не в цілій мірою реалізований.

До числа таких заходів відноситься і покарання у вигляді позбавлення права обіймати певну посаду, яке передбачено ст. 47 Кримінального кодексу Російської Федерації (далі - КК РФ). Дане покарання застосовується, в основному, як додаткове.

За статистикою на обліку кримінально-виконавчих інспекцій (далі - УІІ) складалося в 2012 році - 955 285 засуджених, у 2011 році - 998 751, в 2010 році - 1052495, з них засуджених до позбавлення права обіймати певну посаду чи займатися певною діяльністю у 2012 році - 35 651, у 2011 році - 35256, у 2010 році - 32 442 засуджених.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають при виконанні покарання у вигляді позбавлення права займати певну посаду.

Предметом дослідження є правові норми, що регулюють процес виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певну посаду, теоретичні розробки, наявні в науці кримінального права по розглянутій проблемі, а також матеріали правозастосовчої практики в цій галузі.

Метою дослідження є кримінально - правовому аналізі процесу виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певну посаду, конструктивна оцінка сучасного законодавства, виявлення спірних аспектів у досліджуваній сфері відносин і виробленні рекомендацій щодо вдосконалення законодавства, яке регламентує виконання покарання в виді позбавлення права обіймати певну пос...


сторінка 1 з 20 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Виконання покарання у вигляді позбавлення волі в зарубіжних країнах
  • Реферат на тему: Виконання покарання у вигляді позбавлення волі
  • Реферат на тему: Комплексна характеристика інституту відбування покарання у вигляді позбавле ...
  • Реферат на тему: Призначення неповнолітнім покарання у вигляді позбавлення волі на певний ст ...
  • Реферат на тему: Участь громадськості в діяльності установ і органів, які виконують покаранн ...