Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Дослідження фінансової звітності ВАТ &Солігорськ птахофабрика&. Проект впровадження міжнародних стандартів обліку та звітності

Реферат Дослідження фінансової звітності ВАТ &Солігорськ птахофабрика&. Проект впровадження міжнародних стандартів обліку та звітності

Зміст


Введення

. Зміст і значення стандартизації в бухгалтерському обліку та звітності

. Принципи фінансової звітності

. Елементи фінансової звітності

. Основні положення міжнародних стандартів з обліку та звітності

. Напрямки використання основних положень міжнародних стандартів у вітчизняній практиці

Висновок

Список використаних джерел


Введення


Актуальність теми курсової роботи. У сучасних умовах господарювання з'являється велика потреба в наявності своєчасної, достовірної та повної інформації для вивчення та оцінки фінансового становища організації та результатів її господарської діяльності. Одним із джерел такої інформації є бухгалтерська звітність. Бухгалтерська звітність, складена відповідно до вимог законодавства Республіки Білорусь, поки недостатньо повно забезпечує користувачів такою інформацією, що обумовлює необхідність її реформування. Впровадження МСФЗ є одним з елементів міжнародної привабливості як підприємства, так і економіки країни в цілому. Їх слабке впровадження перешкоджає залученню в країну інвестицій. Адже для інвесторів це свідчить про відсутність прозорості фінансової звітності. А немає прозорості - немає довіри, немає довіри - немає інвестицій, немає інвестицій - немає зростання.

Стимули до впровадження МСФЗ присутні як на рівні окремої організації, так і на рівні країни в цілому. В якості мікроекономічних стимулів застосування МСФЗ можна виділити:

зростання ринкової капіталізації (це перевага, на перший погляд, видається для білоруських банків та організацій неактуальним, оскільки біржовий ринок акцій в Білорусі розвинений слабко, але його, тим не менш, можна розглядати як фактор більш достовірної оцінки вартості організації для інвесторів);

вихід на закордонні ринки капіталу і зниження ціни капіталу, що залучається;

можливість більш ефективного використання інформації для прийняття управлінських рішень.

В даний час все більше число організацій приходить до розуміння необхідності використання МСФЗ. Це обумовлено потребою організації надання даних бухгалтерського обліку інвестору, з метою отримання іноземних інвестицій, виходом компаній на міжнародні фінансові ринки, розвитком бізнесу, пред'являє сучасні вимоги до звітності [12, с. 92]. Крім того, використання МСФЗ необхідно при наданні фінансової звітності для здійснення IPO.

Підвищений інтерес до МСФЗ також можна пояснити наступним:

як показує міжнародна практика, фінансова звітність, яка сформована згідно з МСФЗ, відрізняється більш високою інформативністю і корисністю для користувачів. Стандарти спочатку орієнтуються на конкретних користувачів інформації та виходять з критерію корисності фінансової інформації для прийняття ними обгрунтованих управлінських рішень.

використання МСФЗ дозволяє значно скоротити час і ресурси для розробки принципово нових національних правил обліку і звітності. Прилучення білоруської системи обліку до МСФЗ дозволить найбільш раціонально вирішити проблему створення ефективної системи бухгалтерського обліку та звітності, що відповідає потребам ринкової економіки. Виходячи з вищевикладеного, вироблена мною тема курсової роботи є дуже актуальною.

Мета роботи: дослідження фінансової звітності ВАТ Солігорськ птахофабрика і розробка напрямків щодо впровадження міжнародних стандартів обліку та звітності в досліджуваній організації.

Завдання курсової роботи зумовлюються метою і полягають у тому, щоб:

вивчити основні положення, принципи і елементи міжнародних стандартів з обліку та звітності;

- дослідити фінансову звітність ВАТ Солігорськ птахофабрика raquo ;;

- розробити напрямки щодо впровадження міжнародних стандартів з обліку та звітності в досліджуваній організації.

Предмет дослідження: фінансова звітність досліджуваної організації.

Об'єктом дослідження в роботі є ВАТ Солігорськ птахофабрика .

Методи дослідження: аналіз, узагальнення, спостереження, порівняння, опис, позитивний і нормативний аналіз.

При відображенні практичної сторони питання використані дані ВАТ Солігорськ птахофабрика .

Республіканське унітарне сільськогосподарське виробниче підприємство (ВАТ) Солігорськ птахофабрика була утворена в 1971 році згідно з розпорядженням Ради Міністрів УРСР №64 від 05.02.1971 р та наказу Міністерства сільського господарства БР...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Приведення бухгалтерського обліку та звітності страхових організацій відпов ...
  • Реферат на тему: Розкриття у фінансовій звітності інформації про податкові зобов'язання ...
  • Реферат на тему: Перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Російській Федерації на основ ...
  • Реферат на тему: Роль міжнародних стандартів фінансової звітності в розвитку обліку
  • Реферат на тему: Діяльність міжнародних організацій з питань уніфікації бухгалтерського облі ...