Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розкриття у фінансовій звітності інформації про податкові зобов'язання відповідно до російських стандартів бухгалтерського обліку та звітності

Реферат Розкриття у фінансовій звітності інформації про податкові зобов'язання відповідно до російських стандартів бухгалтерського обліку та звітності

Введення


1. Теоретичні аспекти обліку податкових зобов'язань на підприємствах

. 1 Поняття податкових зобов'язань

. 2 Нормативне регулювання обліку податкових зобов'язань

. 3 Визнання та облік податкових зобов'язань

. Розкриття у фінансовій звітності інформації про податкові зобов'язання відповідно до російських стандартів бухгалтерського обліку та звітності

. 1 Відображення податкових зобов'язань у бухгалтерському балансі

. 2 Відображення податкових зобов'язань у звіті про фінансові результати

. Рекомендації щодо вдосконалення бухгалтерського обліку та звітності в частині податкових зобов'язань компанії

. 1 Розкриття інформації про податкові зобов'язання відповідно до МСФЗ

. 2 Порівняльна характеристика РСБУ й МСФО в частині розкриття інформації про податкові зобов'язання

Висновок

Список використаних джерелВСТУП


Значення бухгалтерського обліку полягає у формуванні достовірної інформації про діяльність підприємства в цілому. Бухгалтерський облік фіксує всі зміни, що відбуваються у виробничій, постачальницької і збутової діяльності. Бухгалтерський облік і звітність в умовах ринку розглядається як інформаційна система, яка повинна відповідати потребам ринкової інфраструктури і виступати основою прийняття рішень господарюючим суб'єктом і іншим зацікавленим користувачам.

Так як діяльність кожної організації обов'язково включає в себе сплату податків і зборів до бюджетів різних рівнів, то до складу бухгалтерської (фінансової) звітності також входить інформація про податкові зобов'язання. В умовах ринкових відносин податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У зв'язку з цим, правильність відображення у звітності інформації про податки і збори набуває особливого значення, а також дає можливість уникнути податкових ризиків і штрафів.

Мета курсової роботи - розглянути порядок розкриття у фінансовій (бухгалтерської) звітності інформації про податкові зобов'язання відповідно до російських стандартів бухгалтерського обліку і звітності та МСФЗ.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:

- дати визначення податкових зобов'язань у бухгалтерському обліку;

- розглянути нормативне регулювання обліку податкових зобов'язань;

- розглянути визнання та облік податкових зобов'язань;

- розглянути відображення податкових зобов'язань у бухгалтерському балансі і в звіті про фінансові результати

- дослідити розкриття інформації про податкові зобов'язання відповідно до МСФЗ

- провести порівняльну характеристику РСБУ й МСФО в частині розкриття інформації про податкові зобов'язання;

- сформулювати рекомендації щодо вдосконалення інформаційної системи бухгалтерського обліку та звітності в частині податкових зобов'язань в Росії.

Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Перша глава носить теоретичний характер, в ній розглянуті теоретичні аспекти обліку податкових зобов'язань на підприємствах.

У другому розділі розглянуто розкриття у фінансовій звітності інформації про податкові зобов'язання відповідно до російських стандартів бухгалтерського обліку та звітності, а також наведено приклад розрахунку податку на прибуток і формування інформації про податок на прибуток у Звіті про фінансові результати.

У третьому розділі проведена порівняльна характеристика РСБУ й МСФО в частині розкриття інформації про податкові зобов'язання, а також дані рекомендації щодо вдосконалення інформаційної системи бухгалтерського обліку та звітності в частині податкових зобов'язань в Росії.1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ


1.1. ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ


Вітчизняне податкове законодавство в даний час переживає етап бурхливого розвитку. Цей процес пов'язаний не тільки зі становленням власних принципів і фундаментальних положень несформованого податкового права, а й з активною рецепцією термінів, понять та інститутів з суміжних правових галузей.

Термін «податкове зобов'язання» або «зобов'язання зі сплати податку» вже відомий російському законодавству. Він викор...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методика розрахунку податкових зобов'язань
  • Реферат на тему: Адміністрування податкових зобов'язань
  • Реферат на тему: Аудит бухгалтерського обліку зобов'язань організацій
  • Реферат на тему: Податкова застава як засіб забезпечення Виконання податкових зобов'язан ...
  • Реферат на тему: Документальне оформлення результатів інвентарізації потокової зобов'яза ...