Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Юридичні факти: поняття, класифікація

Реферат Юридичні факти: поняття, класифікація





Міністерство освіти Республіки беларусь

Установа освіти «Юридичний коледж Білоруського державного університету»

Кафедра загальноправових і цивільно-правових дисциплін









Реферат

Юридичні факти: поняття, класифікація




Виконав: учень

курсу 292 групи

Козловський Е.Н.









Мінськ +2014


ПЛАН


ВСТУП

ГЛАВА 1.ПОНЯТИЕ юридичний факт

РОЗДІЛ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ

ВИСНОВОК

СПИСОК ДЖЕРЕЛ



ВСТУП


Актуальність вивчення юридичних фактів у теорії держави і права обумовлюється необхідністю вдосконалення законодавства, підвищення ефективності дії вже існуючих норм права і більш детальної розробки теоретичних категорій. Крім того, юридичні факти - це одна з основних проблем юридичної практики. Невірна оцінка фактів веде до того, що одним обставинами не надається належного правового значення, а іншим - приписуються невластиві їм якості.

Юридичні факти - це та область дії права, де правові норми стикаються з життям, з конкретною дійсністю. Отже, юридичні факти дозволяють вивести правовідносини в площину проблематики фактичних відносин, показати зв'язок вивчення правових відносин з соціологією, теорією управління та іншими суспільними науками.

Об'єктом дослідження є юридичні факти.

Предметом дослідження є оцінка юридичних фактів і їх класифікацій в теорії держави права.

Метою даної роботи є дослідження специфіки юридичних фактів у теорії держави і права

Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання:

Вивчити особливості поняття юридичних фактів;

Вивчити і проаналізувати різні класифікації юридичних фактів.



ГЛАВА 1.ПОНЯТИЕ юридичний факт


Формування поняття «юридичний факт» пов'язане з переробкою, осмисленням, систематичним викладом пізнішими дослідниками римського права. Юридичні факти розглядалися у складі правовідносин. Приміром, в Інституціях Гая, Юстиніана їх чотири: контракт, квазі - контракт, делікт, квазі - делікт. Загальне поняття юридичного факту, як і поняття правовідносини, римські юристи не сформулювали. Своїм існуванням термін «юридичний факт» зобов'язаний німецькому правознавцеві Ф. К. фон Савіньї, який розглядав їх у своїй праці «Система сучасного римського права» (1840).

Категорія «юридичний факт» виникла з потреби юридичної практики, з прагнення охопити єдиним поняттям різноманітні передумови руху конкретних правових відносин. Юридичні факти - багатогранне явище правової реальності. Вони допускають неоднозначні підходи, різні теоретичні тлумачення.

Тому відповідним чином формулюється сучасне розуміння цієї категорії. Існує багато трактувань, але всі вони зводяться до наступного: «Юридичні факти - це конкретні соціальні обставини (події, дії), що викликають відповідно до норм права настання певних правових наслідків - виникнення, зміну або припинення правових відносин [1].

Юридичний факт - складний за змістом, всередині нього можуть бути виділені суб'єктивний елемент (вчинок працівника) і об'єктивні елементи (дію механізму, смерть).

Юридичні факти є обставини: конкретні, певним чином виражені зовні.

Юридичними фактами не можуть бути думки, події внутрішнього духовного життя і тому подібні явища. Разом з тим законодавство враховує суб'єктивну сторону дій (провину, мотив, мета, інтерес) як елемент складного юридичного факту, наприклад, складу правопорушення. Необхідно враховувати, що юридичне значення можуть мати не тільки позитивні (існуючі), але й негативні факти (відсутність споріднення й т.п.), Що несуть в собі інформацію про стан суспільних відносин, що входять в предмет правового регулювання.

Інша група ознак пов'язана з моделлю юридичних фактів і розкриває нормативну, сторону цього явища. Юридичні факти є обставини: прямо або побічно передбачені нормами права.

Всякий юридичний факт є складені факт, що включає нескінченне число пов'язаних між собою фактів соціально-правової дійсності. Такий зміст всякого юридичного факту включає нескінченне число фактів, пов'язаних між собою по горизонталі, з точки зору їх належності до різних соціальних явищ, і ієрархічно по вертикалі, з точки зору їх співвідношення як родової і видовий юридичний факт.

сторінка 1 з 4 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Юридичні факти та їх склад у сімейному праві. Поняття спорідненості і влас ...
  • Реферат на тему: Юридичні факти: поняття і класифікація
  • Реферат на тему: Відмежування цивільного права від суміжних галузей права. Юридичні факти і ...
  • Реферат на тему: Юридичні факти: сучасне наукове розуміння, класифікація, галузеві особливос ...
  • Реферат на тему: Загальна характеристика правових відносин та юридичних фактів