Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Загальна характеристика правових відносин та юридичних фактів

Реферат Загальна характеристика правових відносин та юридичних фактів

Зміст


Введення

. Правові відносини

. 1 Поняття і ознаки правових відносин

. 2 Передумови виникнення правових відносин

. 3 Склад правових відносин

. Суб'єкти та об'єкти правових відносин

. 1 Суб'єкти правових відносин

. 2 Види суб'єктів правових відносин

. 3 Об'єкти правових відносин

. 4 Класифікація об'єктів правових відносин

. Юридичні факти

. 1. Поняття і ознаки юридичних фактів

. 2 Класифікація юридичних фактів

. Види правових відносин

Висновок

Список використаної літератури

Додаток


Введення


Правові відносини можна в найзагальнішому вигляді визначити як суспільні відносини, врегульовані правом. При цьому регульовані відносини в принципі не втрачають свого фактичного змісту (економічного, політичного, сімейного, майнового і т.д.), а лише видозмінюються, знаходячи нове додаткове властивість.

Держава не може за допомогою правових засобів довільно змінювати початковий характер тих чи інших відносин, а тим більше створювати нові. Якби це було можливо, то рішення багатьох проблем життя суспільства було б порівняно легким завданням. Держава шляхом видання законів може в кращому випадку прискорювати розвиток відомих відносин, вловлювати тенденції, давати простір для прояву позитивних початків і, навпаки, стримувати, витісняти негативні і віджилі зв'язки і процеси. [2]

Право - не творець, а лише регулятор і стабілізатор суспільних відносин. Воно саме по собі нічого не створює, а тільки санкціонує суспільні відносини. Законодавство усього лише протоколює, виражає економічні потреби. Але є й такі правовідносини, що виникають тільки як правові й в іншій якості існувати не можуть. Наприклад, конституційні, адміністративні, процесуальні, карні та ін.

Правові відносини - наслідок дії права як соціального і державного інституту. У додержавному (родовому) суспільстві правовідносин не було, оскільки там не було права. Це означає, що правовідносини немислимі поза правом або без права. Є лише відносини, об'єктивно вимагають або не потребують правового опосередкування. Не може бути такого положення, щоб правові відносини існували незалежно від юридичних норм.

Правовідносини виникають не просто тому, що є норма права, а тому, що певні суспільні відносини потребують правової регламентації. Тоді з'являється юридична норма і вже на її основі - правовідносини.

Норма права може розглядатися виключно як якесь формалізоване правило, яке має бути виражене у законі чи іншому нормативному правовому акті. Відповідно до природно-правовою доктриною право виникає з життя і в ній черпає своє утримання, силу і сенс.

У будь-якому випадку, яку б уявлення про норму права не було взято за основу, слід визнати, що тільки цей феномен і може бути юридичною передумовою правовідносини. Ставлення не може вважатися правовою до тих пір, поки не буде створений абстрактний зразок цього відношення, що має якість обов'язкового правила поведінки, реалізація якого забезпечується можливістю зовнішнього примусу. [8]

Право регулює далеко не всі, а лише найбільш важливі, принципові відносини, що мають істотне значення для інтересів держави, суспільства, нормальної життєдіяльності людей. Це відносини власності, влади і управління, соціально-економічного устрою, прав і обов'язків громадян, забезпечення порядку, трудові, майнові, сімейно-шлюбні відносини тощо суспільні відносини незалежно від юридичних норм можуть мати правову сутність raquo ;, бути але природою своєю правовими raquo ;. [12]

У науці правовим відносинам традиційно приділялася досить велика і пильна увага. Ця категорія ґрунтовно і всебічно розроблена в юридичній літературі, причому як вітчизняними, в тому числі дореволюційними, вченими, так і представниками зарубіжної науки. З проблеми правових відносин існує маса монографічних досліджень, статей, публікацій. Значення правових відносин як основних засобів, що забезпечують функціонування права є загальним.

Метою дослідження курсової роботи є вивчення поняття, сутності, змісту, суб'єктів, об'єктів правовідносин.

Для досягнення зазначеної мети поставлені наступні завдання:

розглянути функціональні аспекти правових відносин, зупинившись докладно на понятті, ознаках і передумови виникнення правових відносин;

сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Суб'єкти кримінально-правових відносин
  • Реферат на тему: Особи, які не є громадянами республіки Білорусь, як суб'єкти конституці ...
  • Реферат на тему: Поняття і сутність адміністративно-правових відносин
  • Реферат на тему: Економічні проблеми соціально-правових і політичних відносин
  • Реферат на тему: Основи конституційного ладу Російської Федерації, різновиди об'єктів ко ...