Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Основні напрямки поліпшення використання основних фондів

Реферат Основні напрямки поліпшення використання основних фондів

ГБОУ ВПО МО Академія соціального управління

Факультет управління

Кафедра економіки і фінансів


Курсова робота

з дисципліни Облік і аналіз

Тема: Основні напрямки поліпшення використання основних фондів

Москва 2015


Зміст


Введення

. Теоритические аспекти роботи

.1 Сутність виробничих фондів

.2 Шляхи поліпшення використання основних фондів підприємства

. Розрахункова частина роботи

.1Расчет виробничої потужності підприємства

.2Структура основних виробничих фондів підприємства

.3Расчет витрат по праці

.3.1 Розрахунок річного фонду робочого часу

.3.2 Розрахунок чисельності робітників за категоріями

.3.3 Розробка внутрипроизводственной тарифної сітки

.3.4 Розрахунок основної заробітної плати працівників за категоріями

.3.5 Розрахунок додаткової заробітної плати

.3.6 Розрахунок фонду заробітної плати

.3.7 Розрахунок середньомісячної заробітної плати

.3.8 Розрахунок єдиного соціального страхового внеску

.3.9 Розрахунок фонду заробітної плати з відрахуваннями у позабюджетні фонди

.4 Розрахунок витрат на основні і допоміжні матеріали

.4.1 Розрахунок витрат на основні матеріали

.4.2 Розрахунок витрат на допоміжні матеріали

.4.3 Розрахунок суми витрат на матеріали

.5 Розрахунок витрат на електроенергію, водопостачання та теплопостачання

.5.1 Розрахунок дійсного фонду часу роботи устаткування

.5.2 Розрахунок витрат на електроенергію

.5.3 Розрахунок витрат на водопостачання

.5.4 Розрахунок витрат на теплопостачання

.6 Розрахунок загальногосподарських і загальновиробничих витрат

.6.1 Розрахунок витрат на поточний ремонт будівель і споруд

.6.2 Розрахунок витрат на утримання будівель і споруд

.6.3 Поточний ремонт виробничого устаткування, транспортних засобів і цінних інструментів

.6.4 Розрахунок амортизації ОФ

.6.5 Витрати на організацію техніки безпеки та охорону праці

.6.6 Витрати на протипожежні заходи

.6.7 Витрати на господарський інвентар і пристосування

.6.8 Розрахунок інших накладних витрат

.7 Кошторис повних витрат на виробництво річного обсягу продукції (робіт). Комерційна собівартість

.8 Розрахунок відпускної ціни продукції

.9 Розрахунок прибутку від реалізації продукції

.10 Заходи щодо поліпшення роботи підприємства

.10.1 Розрахунок середньої собівартості одиниці продукції

.10.2 Розрахунок собівартості продукції, отриманої в результаті проведених організаційно-технічних заходів

.10.3 Розрахунок річного економічного ефекту, отриманого в результаті зниження собівартості

.10.4 Розрахунок терміну окупності капітальних вкладень

.10.5 Розрахунок рентабельності проекту

.11 Розрахунок техніко-економічних показників роботи підприємства

.11.1 Фондовіддача

.11.2 Фондомісткість

.11.3 Фондоозброєність праці

.11.4 Енергоозброєність праці

.11.5 Електроозброєність праці

.11.6 Продуктивність праці на одного основного робочого

.11.7 Продуктивність праці на одного працюючого

.11.8 Розрахунок рентабельності праці

.11.9 Рентабельність основного капіталу

.12 Зведена таблиця техніко-економічних показників роботи підприємства

Висновок

Список літератури

основний фонд витрата тарифний


Введення


Основні засоби є невід'ємною частиною будь-якого підприємства і від підвищення ефективності їх використання залежать важливі показники діяльності підприємства, такі як фінансове становище, конкурентоспроможність на ринку. При переході економіки до ринкових відносин проблема раціонального використання основних фондів підприємства займає лідируюче місце. Невідповідність між накопиченим потужним потенціалом і низьким рівнем його використання визначає необходимось реалізації комплексу заходів соціально-економічного, технічного і виробничого характеру.

Актуальність теми обумовлена ??тим, що основні фонди функціонують у сфері виробництва і визначають технічний потенціал підприємства, і від їх якісного складу та ефективності використання залежать темпи виробництва продукції, а так само якість виробленої продукції.

Метою даної роботи є виявлення основних напрямів поліпшення вик...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація роботи підприємства і розрахунок прогнозованих витрат підприємс ...
  • Реферат на тему: Розрахунок техніко-економічних показників роботи підприємства і річного еко ...
  • Реферат на тему: Розрахунок собівартості продукції і методика зменшення витрат на її виробни ...
  • Реферат на тему: Розрахунок основних техніко-економічних показників роботи підприємства
  • Реферат на тему: Розрахунок собівартості продукції попередільним методом обліку витрат