Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Репортаж як жанровий різновид публіцистичного тексту в німецькій пресі

Реферат Репортаж як жанровий різновид публіцистичного тексту в німецькій пресі

Введення


Журналістика, як і всі інші сфери творчої діяльності, в ході свого розвитку зазнає певних змін. Досить виразно вони виявляються в її жанровому аспекті. Журналісти все в більшій мірі стали відчувати невідповідність відведеної їм ролі простих реєстраторів подій (інформаторів) корінним інформаційним потребам суспільства. В даний час воно потребує не тільки в оперативній інформації (новинах), а й у глибокому журналістському аналізі дійсності, а також її художньо-публіцистичному осмисленні.

Репортаж - одна з основ журналістики. В деякій мірі всю історію журналістики можна назвати історією становлення, розвитку та вдосконалення репортажу. Біля витоків журналістики стоїть не що інше, як репортаж: це один з перших жанрів друкованої журналістики.

З'ясувавши, що вкладали в поняття репортаж в 1920-і роки, в середині і в кінці 20 століття, можна простежити залежність розвитку теоретичної думки від політичної ситуації в країні, чіткіше уявити собі місце репортажу в жанровій системі сучасної журналістики, його значення і перспективи.

Сьогодні репортаж сприймається багатьма як синонім оперативності, актуальності та документальної точності. Пізнавальні та виразні можливості репортажу дозволяють сучасним журналістам наочно і предметно відображати навіть найскладніші явища дійсності.

Головною проблемою, що визначила необхідність та актуальність даної роботи, стало відсутність єдиної інтерпретації та визначення жанру репортажу як в російській, так і в німецькій журналістиці. А. А. Тертичний пише, що проблема визначення жанрової структури періодичної преси є однією з найбільш застарілих хвороб відповідної теорії. (Тертичний, 2000: 147) Потреба узагальнити досвід, накопичений теоретиками, порівняти і структурувати спроби дефініцій жанру репортажу існує і визнається багатьма дослідниками.

Необхідно уточнити, що робота присвячена в основному репортажу на сторінках преси. Телевізійний і радіорепортаж значно відрізняються за рядом ознак від свого прабатька - газетно-журнального репортажу, і обидва ці види гідні стати предметом окремого дослідження.

Об'єкт дослідження- репортаж як жанровий різновид публіцистичного тексту в німецькій пресі.

Мета даної роботи - виявити стилістичні ознаки та особливості репортажного тексту.

Для досягнення даної мети ми поставили наступні завдання:

проаналізувати і порівняти дефініції репортажу, дані вітчизняними та зарубіжними дослідниками;

проаналізувати і порівняти властивості репортажу, виділювані різними вченими;

розглянути відмінності репортажу від інших інформаційних жанрів;

виявити місце репортажу серед інших публіцистичних жанрів;

досліджувати композиційні особливості жанру репортажу;

досліджувати лексичні засоби авразітельності, використовувані в репортажах;

досліджувати граматичні засоби виразності, що використовуються в репортажах;

досліджувати стилістичні прийоми, використовувані в репортажах;

досліджувати функціональні типи мовлення, використовувані в репортажах;

Гіпотеза дослідження: Представляється можливим виявити стилістичні особливості репортажного жанру, якщо:

Буде досліджено специфіку репортажу як публіцистичного жанру;

Будуть проаналізовані різноманітні стилістичні засоби, характерні для жанру репортажу;

Методи дослідження, використані в даній кваліфікаційній роботі:

вивчення та аналіз літератури з обраної теми

узагальнення досвіду передових вчених, що займаються дослідженням жанру репортаж

мовностилістичний аналіз

метод кількісних підрахунків

Теоретико-методологічна база дослідження. Використовувалися дослідження за стилістикою Солганика Г.Я. (1997), Е. Різель, Богатировой Н.А., Ноздріну Л.А., Брандес М.П. (1990), Гальперіна І.Р. (1981), по публіцистиці В.Ла-Роша (1997), Смелкова А.С., Ахашверошового Л.В. (2006), Гуревич С.М. (2002), М. Халлера (2002), Шостак М.І. (2001), Тертичного А.А. (2000), Кім М.Н. (2004), Кройчик Л.Є. (2005), К. Реймана (2002).

Основними джерелами дослідження послужили репортажі з німецьких газет і журналів.

Теоретична значимість даної кваліфікаційної роботи полягає в тому, що в ній здійснюється спроба проаналізувати і структурувати стилістичні особливості, властиві репортажу.

Практична значущість полягає в тому, що дана робота може...


сторінка 1 з 21 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості жанру репортажу і репортажного листи на прикладі газет "Аи ...
  • Реферат на тему: Дослідження репортажу-експерименту в сучасній пресі (на прикладі регіональн ...
  • Реферат на тему: Особливості візуального образу телевізійного спортивного репортажу
  • Реферат на тему: Теорія і практика репортажу в телевізійніх новинах вітчізняніх каналів
  • Реферат на тему: Жанр репортажу в творчості Л.М. Рейснер