Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Дослідження репортажу-експерименту в сучасній пресі (на прикладі регіональних і федеральних видань)

Реферат Дослідження репортажу-експерименту в сучасній пресі (на прикладі регіональних і федеральних видань)

Анотація


У курсовій роботі було проведено дослідження обліку нематеріальних активів. Робота складається з теоретичної, практичної частини та додатки. У теоретичній частині дана класифікація, оцінка, нормативно-правова база, відображена характеристика аналітичного і синтетичних рахунків, в практичній - наведено цифровий приклад обліку нематеріальних активів і вирішення завдання.


Введення


З розвитком ринкових відносин в складі майна підприємств з'явився новий вид засобів, відмітною особливістю яких є відсутність матеріально-натуральної форми - нематеріальні активи. У сучасних умовах формування повної інформації про господарські процеси практично неможливо без інформації про нематеріальні активи. Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що останнім часом у майні господарюючих суб'єктів неухильно зростає частка нематеріальних (невідчутних) активів. Це зумовлено швидкістю і масштабами технологічних змін, поширенням інформаційних технологій, активної інвестиційної діяльністю, загостренням конкурентної боротьби, прагненням отримати визнання на внутрішньому і світовому ринках, ускладненням і інтеграцією міжнародних фінансових ринків.

Об'єктом дослідження є нематеріальні активи підприємства.

Метою даної курсової роботи є дослідження обліку нематеріальних активів.

Завдання:

Вивчення основних положень, завдань і класифікації обліку нематеріальних активів;

Вивчення нормативно-правової бази необхідної для обліку нематеріальних активів;

Характеристика аналітичних і синтетичних рахунків обліку об'єкта дослідження;

Особливості обліку нематеріальних активів в первинних документах і формах річної бухгалтерської звітності;

Складання основних фінансово-господарських операцій необхідних для обліку нематеріальних активів.


1. Теоретичні аспекти обліку нематеріальних активів


.1 Поняття, класифікація і завдання нематеріальних активів


Нематеріальні активи відносяться до позаоборотних активів організації та відображаються в бухгалтерському балансі за статтею 110.

Згідно п.3 ст. 257 НК РФ нематеріальними активами визнаються придбані і (або) створені платником податків результати інтелектуальної діяльності та інші об'єкти інтелектуальної власності, які використовуються у виробництві продукції (виконанні робіт, наданні послуг) або для управлінських потреб організації протягом тривалого часу (тривалістю понад 12 місяців). Також у ПБО 14/2007сказано, що для прийняття до бухгалтерського обліку об'єкта як нематеріального активу необхідно одноразове виконання наступних умов:

Об'єкт здатний приносити організації економічні вигоди в майбутньому, зокрема, об'єкт призначений для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг, для управлінських потреб організації чи для використання в діяльності, спрямованої на досягнення цілей створення некомерційної організації (в тому числі у підприємницькій діяльності, яка здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації);

організація має право...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку нарахування амортизації основних засобів ...
  • Реферат на тему: Організація обліку нематеріальних активів суб'єкта господарювання
  • Реферат на тему: Внутрішньобанківські операції з обліку основних засобів, матеріалів і немат ...
  • Реферат на тему: Економічна сутність нематеріальних активів як об'єктів бухгалтерського ...
  • Реферат на тему: Організація ведення обліку нематеріальних активів